Advokat Cecilie Mieth

Advokat Cecilie Mieth er indehaver af Retsadvokaterne. Hun beskæftiger sig med familieret, lejeret, socialret, tvangsanbringelse af børn, strafferet i forbindelse med familieretten, og som bistandsadvokat, hvor hun repræsenterer offeret for en forbrydelse.

På det familieretlige område varetager Cecilie primært sager om skilsmisse og bodeling samt sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Cecilie har ført mange forældremyndigheds- og bopælssager samt sager om bodeling ved Skifteretten, Civilretten og Fogedretten, ligesom hun ofte deltager ved møder i Statsforvaltningen.

Inden for lejeretten har Cecilie stor erfaring i sager om blandt andet fraflytning, opsigelse og ophævelse. Herudover er hun aktiv som formand i Roskilde Grundejerforening, hvor hun blandt andet afholder kurser inden for lejeretten for foreningens medlemmer.

Sager om tvangsanbringelse af børn er et helt specielt juridisk område, som kræver et indgående kendskab til håndtering af sagerne. Cecilie har beskæftiget sig med dette område de sidste 10 år, og har derfor det nødvendige kendskab til sagsgangen i disse typer af sager.

Cecilie har siden sin studietid beskæftiget sig med sager inden for socialretten. I dag bistår hun i sager om førtidspension, sygedagpenge, fleksjob, revalidering, socialt bedrageri og BPA-ordningen.

Sidst, men ikke mindst bistår Cecilie personer, som har været udsat for en forbrydelse, og derved har ret til en bistandsadvokat.

Cecilie kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail cm@retsadvokaterne.dk

Advokat Cecilie Mieth
Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426