Advokat Cecilie Mieth

Advokat Cecilie Mieth er partner hos Retsadvokaterne I/S.

Cecilie Mieth har møderet for Landsretten.

Hun har speciale inden for følgende områder:

  • Familieret
  • Tvangsanbringelse
  • Strafferet
  • Socialret
  • Skifte af dødsboer

På det familieretlige område varetager Cecilie sager om skilsmisse og bodeling samt sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Cecilie har ført mange forældremyndigheds- og bopælssager samt sager om bodeling ved Skifteretten, Civilretten og Fogedretten/Familieretten, ligesom hun ofte deltager ved møder i Familieretshuset.

Sager om tvangsanbringelse af børn er et helt specielt juridisk område, som kræver et indgående kendskab til håndtering af sagerne. Cecilie har beskæftiget sig med dette område i over 10 år, og har derfor det nødvendige kendskab til sagsgangen i disse typer af sager, og kan repræsentere dig både i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og i retten.

Cecilie arbejder også som forsvarsadvokat i straffesager, og som bistandsadvokat, hvor hun repræsenterer forurettede. Cecilie har haft mange forskellige sager inden for strafferetten, herunder blandt andet sager om vold, voldtægt, seksuelle krænkelser, euforiserende stoffer, hærværk og brugstyveri. Cecilie er udpeget som advokat ved Ungdomskriminalitetsnævnet, og repræsenterer derfor også unge under 18 år.

Cecilie har siden sin studietid beskæftiget sig med sager inden for socialretten. I dag bistår hun klienter i sager om førtidspension, sygedagpenge, fleksjob, revalidering, socialt bedrageri og BPA-ordningen. Herudover har hun en særlig ekspertise inden for grønlandsk socialret.

Sidst men ikke mindst har Cecilie en bred erfaring inden for skifte af dødsboer, som hun varetager sammen med juridisk assistent Jette Kurz og advokatfuldmægtig Fekrije Aliji.

Cecilie kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail cm@retsadvokaterne.dk

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er, som vedtægterne foreskriver det, medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Cecilie Mieth er endvidere medlem af Danske familieadvokater og Landsforeningen for forsvarsadvokater.

Advokat Cecilie Mieth

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963