Advokat Christina Monefeldt

Advokat Christina Monefeldt er advokat hos Retsadvokaterne. Hun beskæftiger sig primært med bolighandler, mangler ved fast ejendom, lejeret, bestyrelsesarbejde og testamenter samt dødsbobehandling.

Christina har siden sin fuldmægtigtid arbejdet med bolighandler. Hun leder klienten sikkert igennem en bolighandel fra A til Z.

Ud over bolighandler beskæftiger Christina sig også med mangler ved fast ejendom, hvor hun har ført adskillige sager ved domstolene.

Inden for lejeretten beskæftiger Christina sig – lige som Cecilie – med sager om blandt andet fraflytning, opsigelse og ophævelse.

Christina har igennem mange år deltaget i bestyrelsesarbejde. Fordelen ved at have en advokat i sin bestyrelse, kan du læse mere om her.

Sidst, men ikke mindst, beskæftiger Christina sig også med dødsboer, hvor hun blandt andet bistår klienten med at komme igennem et dødsbos mange faser, som kan strække sig over en lang periode, hvorfor det er vigtigt, at have en advokat, som kender de forskellige faser.

Christina kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail mone@retsadvokaterne.dk

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er, som vedtægterne foreskriver det, medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokat Christine Monefeldt
Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426