Posts By : Retsadvokaterne Roskilde

Det bør du vide, når du køber andelsbolig

Det bør du vide, når du køber andelsbolig

Hvad er en andelsbolig?

 Når man køber en andelsbolig, køber man alene retten til at bruge en af andelsboligforeningens boliger. Det er derfor ikke ligesom ejerlejligheder og huse, hvor man ejer boligen.

Derfor er andelsboliger ofte lavere i købesum end ejerboliger. Ved køb af en andelsbolig får man derfor flere kvadratmeter for pengene.

Du betaler heller ikke ejendomsværdiskat på en andelsbolig, som du gør på en ejerbolig.

Andelsboliger adskiller sig også økonomisk fra ejerboliger på flere punkter – både hvad angår risikoen, men også belåningsmulighederne.

Du kan ikke optage realkreditlån i en andelsbolig, som du kan i en ejerbolig.

Nyt system ved skilsmisser i 2019 – hvad betyder det i praksis?

Hvad skal man være opmærksom på, når man køber andelsbolig?

Indledningsvis er det vigtigt at undersøge, hvor meget du kan købe for, samt få rådgivning om lånemulighederne fra en bank, inden du køber andelsbolig.

Hvis din plan er at fremleje værelser eller lignende, så er det vigtigt at sikre sig, at den forening, du har kig på, tillader dette.

Det er utrolig vigtigt at undersøge andelsboligforeningens økonomi, inden du køber. Hos Retsadvokaterne gennemgår vi foreningens økonomi, herunder hvordan foreningens gæld er sammensat. Det er vigtigt at sikre, at der ikke er swap-lån eller trappelån i foreningen, eller som minimum sikre hvad lånene betyder for foreningens økonomi og dermed dit køb af en andelsbolig.

Foreningerne har meget forskellig praksis for, hvilke dokumenter de fremsender, men også hvilke dokumenter, der bliver udarbejdet.

Med en advokat ved din side, sikrer du dig, at alle de lovpligtige og nødvendige dokumenter er en del af din handel og at foreningen er sund.

Er der forskel på at købe andelsbolig i en ny eller gammel forening?

Det korte svar er nej. En ny andelsboligforening kan være højt belånt, hvilket en gammel forening også kan være. Det er derfor altid vigtigt, at man kontakter en professionel rådgiver, inden man påtænker at underskrive en overdragelsesaftale på en andelsbolig.

Hvordan prissættes andelsboliger?

 Andelsboliger er underlagt maksimalpriser. Dvs. der er en øvre grænse for, hvor meget du kan give for en andelsbolig.

Dog betaler du udover maksimalprisen også for forbedringer.

Andelsboligens pris er bestemt ud fra værdien af hele ejendommen, som andelsboligforeningen ejer. Prisen beregnes med udgangspunkt i Andelsboligloven.

For at finde maksimalprisen kan andelsboligforeningen bruge ét af tre principper til prisfastsættelsen.

 • Anskaffelsesprisen er den værdi, som ejendommen havde, da foreningen blev stiftet. Hertil lægges de forbedringer, som der er sket på ejendommen.
 • Valuarvurdering er den værdi, som en valuar (særligt uddannede ejendomsmæglere) fastsætter efter at have foretaget en vurdering af hele ejendommen. En valuarvurdering gælder alene i 18 måneder, og det er foreningen selv, som betaler for at denne udarbejdes. Denne model giver oftest den højeste værdi,

Den offentlige ejendomsvurdering er den værdi, som SKAT fastsætter. Disse vurderinger er dog p.t. sat i stå af SKAT, da de ikke længere er retvisende. Der forventes nye vurderinger i 2019.

Kan man tegne ejerskifteforsikring i en andelsbolig?

Ejerskifteforsikring og den såkaldte huseftersynsordning er alene en ordning, som gælder for ejerboliger. Det betyder for dig som køber, at sælger er ansvarlig for skjulte fejl og mangler i 10 år fra overtagelsesdagen.

Dog er sælger aldrig ansvarlig for de forhold, som de har givet oplysning om i forbindelse med salget.

I andelsboligforeninger kan man få udarbejdet en vurderingsrapport, som vurderer lejlighedens stand, samt forbedringer, som du som køber betaler for, men også mangler, som der er fradrag for.

De fleste vurderingsrapporter er efterfulgt af VVS- og El-eftersyn. Se nedenfor, hvad det er.

Hvad er VVS- og El-eftersyn? Er det et krav?

VVS- og El-eftersyn er en rapport, som viser om installationer mv. er i orden. VVS- og El-eftersyn udarbejdes i forbindelse med salg af andelsboligerne. Det er dog ikke alle foreninger, hvor det er et krav at rapporterne udarbejdes for at sælge andelsboligen. Dog skal man som med tilstandsrapporter være opmærksom på, at det alene er visuelle gennemgange. Skjulte installationer er derfor aldrig tjekket.

Man kan derfor godt finde forhold, som ikke er som de skal være, når man har overtaget andelsboligen.

Hvad kan en advokat hjælpe med i forbindelse med køb af en andelsbolig?

En advokat gennemgår ikke alene overdragelsesaftalen, men alle dokumenterne, som har betydning for dit køb af andelsboligen og sikrer sig, at alle de nødvendige dokumenter er til stede.

Samtidig sikrer vi os hos Retsadvokaterne, at der ikke er tinglyst gæld i andelsboligen, som du som køber overtager. Det sikrer andelsboligforeningerne ikke i forbindelse med salget. Kontakt Retsadvokaterne.

Kan man få et advokatforbehold i aftalen, når man køber en andelsbolig?

Ved køb af ejerlejligheder eller huse er det udgangspunktet, at der altid er et advokatforbehold i aftalen, hvilket sikrer dig som køber, at du – selv om du har underskrevet købsaftalen – kan komme ud af aftalen ”gratis”, hvis din advokat finder forhold i handlen, som du ikke er interesseret i.

Det samme er dog ikke gældende for andelsboliger. Det er i de fleste tilfælde andelsboligforeningen, som udarbejder overdragelsesaftalen. De skriver ikke et advokatforbehold ind i aftalen, hvorfor du ikke kan skrive under uden at være bundet til handlen, når du har skrevet den under.

Du har altid fortrydelsesret på 6 hverdage, men den koster 1 % af købesummen, hvilket de færreste ønsker at betale.

Ved køb af andelsbolig er det derfor vigtigt, at du kontakter en advokat tidligt i processen, og som minimum inden du skriver under på overdragelsesaftalen. Du må ikke skrive overdragelsesaftalen under førend advokaten giver lov.

Du finder priser på en boligadvokat her.

 

Skrevet af Christina Monefeldt, advokat

Roskilde den 31.  august 2018.

SKAL DU BRUGE EN ADVOKAT TIL KØB AF EN ANDELSBOLIG?

Så udfyld kontaktformulen og tryk send, eller ring til os på Tlf. 41 94 80 00 i åbningstiden.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk

Køb af sommerhus – hvad skal jeg være opmærksom på?

Køb af sommerhus – hvad skal jeg være opmærksom på?

Sommeren er vel overstået, og i år har næsten alle sommerhuse været lejet ud på grund af det gode vejr. Det har gjort, at mange overvejer at investere i deres eget sommerhus. Men hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med køb af et sommerhus?

Vi giver i dette indlæg et overblik samt tips til, hvad du skal være opmærksom på.

Hvem kan købe et sommerhus?

 I Danmark er der særlige regler for, hvem der kan eje et sommerhus. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at man har lov til at købe et sommerhus.

Man skal som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark eller tidligere have boet sammenlagt i Danmark i 5 år for at have lov til at købe et sommerhus i Danmark.

Nyt system ved skilsmisser i 2019 – hvad betyder det i praksis?

Hvis du ikke opfylder et af de ovenstående krav, kan du som udlænding i visse tilfælde opnå dispensation fra reglerne. Det kræver dog, at du har en særlig tilknytning til Danmark eller til det konkrete sommerhus, som du ønsker at købe. Det er Justitsministeriet, der giver dispensation. I praksis er det p.t. nordmænd og tyskere, som får dispensation.

Grunden til, at alle ikke kan købe bolig i Danmark, er, at vi har vedtaget en særregel kaldet Sommerhusprotokollen. Den giver begrænsede muligheder for køb af sommerhuse i Danmark. Grunden til reglerne er, at man ønsker at beskytte Danmark mod store udenlandske opkøb.  

Der er derimod ingen regler for, hvor mange sommerhuse du som privatperson må eje, så længe du blot selv benytter dem alle en eller flere gange i løbet af året.

Hvordan kan et sommerhuskøb finansieres?

Et sommerhus kan finansieres både ved et realkreditlån, et banklån eller med udbetaling.

Fordelingsnøglen i sommerhuse er dog forskellig fra helårshuse. Du kan alene belåne 75% af handelsprisen i et sommerhus med et realkreditlån.  På et helårshus kan man realkreditbelåne op til 80 % af handelsværdien.

Nogle vælger at låne til sommerhuset i friværdien i deres helårsbolig.

Man kan ikke belåne sommerhuse i samme omfang, hvis de sælges på lejet grund. Der kan man alene belåne selve huset med et realkreditlån.

Det er vigtigt at få rådgivning hos en advokat, så man får klarlagt alle forhold, der gør sig gældende for netop den ejendom, man påtænker at købe.

Kan man tegne ejerskifteforsikring på et sommerhus?

 Køb af et sommerhus er på mange punkter lig med et køb af en helårsbolig.

Det betyder, at der udarbejdes tilstandsrapport og elinstallationsrapport, så du som køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Da rapporterne alene tager udgangspunkt i en visuel gennemgang, er det vigtigt at modtage rådgivning i forbindelse med køb af en bolig. En advokat vil gennemgå rapporterne samt ejerskifteforsikringens dækningsomfang med dig i forbindelse med køberrådgivning.

Priserne og vilkår på ejerskifteforsikring varierer meget, hvorfor det er vigtigt at undersøge flere selskaber.

Hvad hvis jeg vil leje sommerhuset ud?

Man skal altid sikre sig, at der ikke er restriktioner på ejendommen, således at den ikke kan udlejes, hvis det er din plan med sommerhuset. Det kan advokaten se, når advokaten i forbindelse med køberrådgivningen gennemgår alle ejendommens dokumenter.

Samtidig er det vigtigt at sikre, at der ikke er gamle lejekrav, som ”hænger” på ejendommen. Reglerne i Danmark er nemlig sådan, at lejekrav følger ejendommen og ikke udlejer.

Man bør samtidig undersøge, hvad lejeniveauet er i området, og dermed om du kan få dine omkostninger ved sommerhuset dækket ind ifm. udlejningen.

Hvad er fordele/ulemper ved at købe sommerhus sammen med andre?

At købe sommerhus sammen med andre kan give en række fordele. Omkostningerne kan deles, og det kan samtidig være en god idé at kaste sig ud i projektet sammen med andre.

At eje en bolig sammen med andre kræver dog samtidig, at man får fastsat nogle klare regler for ejerskabet generelt, men også for adgang til boligen og fordeling af vedligeholdelsesomkostningerne.

Hvis man vælger at købe bolig sammen med andre (enten familie, venner eller ens kæreste), så gælder der det, at ingen regler eller love regulerer ejerskabet.

Det betyder for dig, at hvis der opstår uenighed i fællesskabet, så er der ingen af jer, der kan få hjælp uden en aftale.

Man bør derfor udarbejde en samejekontrakt, som fastsætter retningslinjerne for at eje sommerhuset sammen. Jeres advokat i forbindelse med køberrådgivningen, kan hjælpe jer (som tillæg til køberrådgivningen) med at udarbejde samejekontrakten, så den tilpasses jeres forhold.

Det er vigtigt, for at alle ejere kan løse sig fra ejerskabet. Har du købt sammen med andre, vil du hæfte for ikke mindst gælden, men også de løbende omkostninger på ejendommen. Det betyder, at hvis den ene ikke betaler, så skal den anden sørge for betalingerne.

Lånene i ejendommen kan ikke omlægges, hvis ikke alle ejere er enige herom.

Det samme er gældende i forhold til salg – man kan alene sælge ved enighed.

Er et sommerhuskøb en investering eller pensionsopsparing for dig?

 I din vurdering af, hvorvidt køb af et sommerhus er en god investering for dig, er det nødvendigt, at du ser realistisk på prisudviklingen for sommerhuse.

Dog er anbefalingen, at du aldrig alene køber et sommerhus med investering for øje, men at du altid har hjertet med i købet.

Kan jeg sælge mit sommerhus til mine børn?

 Hvis du har planer om, at sommerhuset på sigt skal overdrages til dine børn, så kan det sagtens lade sig gøre. Du kan jf. reglerne sælge sommerhuset til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 % uden at det udløser gaveafgift.

Derudover gælder ”parcelhusreglen”, som indebærer at en eventuel avance ved et salg er skattefrit. Hvis man vil opnå skattefriheden, er det en betingelse, at man reelt har beboet ejendommen, og at ejendommens grund er mindre end 1400 m2.

Hvis grunden er større end 1400 m2, har du stadig mulighed for et skattefrit salg, hvis grunden ikke kan udstykkes til selvstændig bebyggelse på tidspunktet for salget, eller hvis udstykningen ville medføre en væsentlig værdiforringelse.

Hvornår må jeg bo i mit sommerhus?

Udgangspunktet i Danmark er, at du alene må bo i dit sommerhus i sommerhalvåret, dvs. 1. marts til 31. oktober.

I vinterhalvåret er det kun tilladt at overnatte i sommerhuset under kortvarige ferieophold.

Pensionister kan dog grundet nye regler bruge sommerhuset som helårsbeboelse, hvis de har ejet huset i et år.

Hvis du ikke er pensionist, men ønsker at kunne bruge sommerhuset året rundt, så skal du søge efter sommerhuse med helårsstatus.

Ejendommens status vil fremgå af ejendommens dokumenter, som din boligadvokat gennemgår i forbindelse med handlen.

Kan man købe med et advokatforbehold?

 Det er helt almindeligt, at der er advokatforbehold i handler af sommerhuse. Et advokatforbehold giver dig mulighed for at skrive under på en købsaftale, så huset tages af markedet for andre interesserede køber, for derefter at gennemgå handlen med din advokat. Det kan du læse mere om her.

Når du får gennemgået handlen af en advokat, sikrer du dig, at boligen opfylder dine forventninger, samt at alle dokumenterne i handlen er i orden.

Hvis du har brug for en boligadvokat, er du velkommen til at kontakte os – vi sidder klar til at hjælpe dig med købet af dit nye sommerhus.

 

Skrevet af Christina Monefeldt, advokat

Roskilde den 31.  august 2018.

SKAL DU BRUGE EN ADVOKAT TIL KØB AF SOMMERHUS?

Så udfyld kontaktformulen og tryk send, eller ring til os på Tlf. 41 94 80 00 i åbningstiden.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk

10 gode råd til køb af projektsalg

10 gode råd til køb af projektsalg

Det kan være attraktivt at kigge på projektkøb. Du har mulighed for at påvirke boligen, så den opfylder lige præcis dine krav. Boligen kan være let vedligeholdelsesmæssigt de næste par år. Muligheden for at skabe sin drømmebolig synes utroligt let.

Hvad er et projektkøb?

Et projektkøb er, når du køber en bolig, inden den er færdigbygget. Ofte er den endnu kun på tegnebrættet. Det betyder, at der alene er tegninger og computervisualiseringer til rådighed for at vise, hvilken bolig du køber. Der skal oftest en del fantasi til, for at se det endelige resultat.

Et projektkøb er, ligesom boligkøb generelt, en stor og meget betydningsfuld investering, som får stor betydning for din økonomi.

Nyt system ved skilsmisser i 2019 – hvad betyder det i praksis?

#1 – Hvem er sælger reelt ?

Inden du investerer i et projektkøb, er det vigtigt at undersøge, hvem der sælger, og hvem der skal stå for at udføre entreprisen (altså hvem skal bygge boligen).

Tjek evt. andre byggerier, som den pågældende projektsælger har stået for – her kan du ofte læse – særligt på facebookgrupper – hvordan købernes erfaringer er med projektsælgeren.

Man bør også undersøge selskabsformen for virksomheden, projektsælgeren har – det kan give et indtryk af, hvem der står bag, og hvordan økonomien i virksomheden er generelt.

#2 – Vær opmærksom på dine omkostninger

Oftest er forbrugsudgifter ikke regnet med i de salgsprospekter, som projektsælgerne udarbejder.

Det betyder, at du udover de oplyste omkostninger skal huske at medregne el, vand og varme.

Heller ikke vedligeholdelse og gadebelysning er med.

Som ved andre boligkøb skal købesummen finansieres i de fleste tilfælde. Finansiering på en færdigbygget bolig kan ved hjælp af kurssikring mv. låses fast, så man kender sine omkostninger.

I et projektkøb kan bl.a. overtagelsesdatoen ændres, hvorfor der skal indarbejdes en væsentlig fleksibilitet i finansieringen. Samtidig skal du sikre dig, at du ikke ender med en periode uden tag over hovedet. Det er derfor et godt råd at sørge for fleksibilitet i finansieringen og i boligsituationen, hvis byggeriet bliver forsinket.

#3 – Ændringer – hvor meget kan sælger ændre i projektet?

Man skal for det første gøre sig klart, at der både kan og vil komme ændringer i det endelige resultat. De kan opstå, hvis myndighederne stiller uforudsete krav, eller fordi man i forbindelse med byggeriet opdager, at man må ændre på byggeriet.

Som køber er det bedste råd, at man skal forsøge at sætte sine forventninger lavt, så får man den bedste oplevelse af forløbet. Hvis man går til en advokat med erfaring indenfor projektkøb, vil de guide dig igennem, hvad man skal forvente i et projektkøb.

Hos Retsadvokaterne ser vi oftest arealændringer og dertil hørende ændringer i prisen for boligen. Boligerne kan ofte først opmåles sent i processen – i de fleste tilfælde kort før overtagelsesdagen. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at prisen typisk reguleres. Som køber bør man sikre sig, at man har finansieringen på plads, uanset om boligen bliver større.

#4 – Hvad gør jeg ved fejl og mangler?

Det vigtigste i forhold til fejl og mangler er, at du aftalemæssigt er dækket bedst muligt. Derudover er det vigtigt, at du bliver rådgivet om, hvordan du bedst sikrer dig i forhold til fejl og mangler. Også her kan en advokat hjælpe dig til at sikre den rette arbejdsgang, når du skal finde fejl og mangler, men også gøre dine krav gældende. Tag derfor kontakt til din advokat, allerede inden aftalen er endelig.

Det er vigtigt, at man som køber sikrer sig, at der kan tilbageholdes nogle penge, hvis der viser sig fejl og mangler i boligen pr. overtagelsesdagen.

Du kan finde mere information om emnet her.

#5 – Er der andre projekter i området?

Det er en god ide selv at undersøge, hvorvidt nærområdet for den bolig, man kigger på, er færdigbygget eller under udvikling. Et område under udvikling kan ændres mange gange, inden det står færdigt.

Dette afhænger ofte af projektsælgerne, kommunen og lignende. En lokalplan er aldrig ”endelig”, således at du er sikret, at der ikke kommer et højhus som nabo. En lokalplan kan i høj grad ændres med tiden, som projektet skrider frem i området.

Det gør, at du ikke kan sikre dig mod fremtiden. Så et godt råd er at læse om området og de lokalplaner, der er. I dag har de fleste kommuner et digitalt kort, som nemt kan vise dig, hvilke regler og lokalplaner der p.t. er enten vedtaget eller undervejs for et særskilt område.

#6 – Hvornår kan vi flytte ind?

Eller rettere – hvornår kan vi sælge/opsige vores nuværende bolig – er et spørgsmål, som vi ofte får på købermødet her hos Retsadvokaterne. Overtagelsesdagen i projektkøb er fleksibel modsat et almindeligt boligkøb. Det giver køberne en større grad af usikkerhed ift., hvornår de ”tør” sælge deres bolig eller opsige deres lejebolig. Forsinkelser i byggeri er hovedreglen mere end undtagelsen, hvorfor man bør have en ”elastik” i forhold til overtagelsesdagen. Derudover kan der efter overtagelsen være en periode på oftest 8 uger, hvor håndværkere skal have adgang til boligen hver dag, med henblik på udbedring af fejl og mangler i boligen.

De fleste ønsker ikke at flytte alle deres ejendele ind i boligen, som så skal flyttes og overdækkes dagligt grundet besøg af håndværkere.

#7 – Kan vi sikre os, at projektet ikke stiger i pris efter vi har købt?

Det er oftest først ret sent i forløbet, at det er muligt at opmåle boligens areal, jf. ovenfor. Derfor kan prisen ændre sig sent i forløbet, hvis der ikke er taget stilling til dette i aftalen.

Samtidig er det vigtigt, at du har finansieringen på plads, hvis du accepterer en tillægskøbesum – det kan være pga. ekstra tilvalg eller lignende i boligen.

#8 – Skynd dig langsomt

Lige som alle andre boliger er projektkøb også steget i pris. Derudover er det p.t. ”sælgers marked”, hvorfor køberne oftest presses ved, at ”der er andre købere også”. Frygten er oftest det der gør, at køberne slår til uden at læse dokumenterne grundigt igennem (også alle bilagene) og/eller få rådgivning fra en advokat.

Det er vigtigt, at man sætter sig ind i først og fremmest omkostningerne, men også risiciene, samt hvad der er almindeligt, og hvad der ikke er.

Projekt- og salgsmaterialet skal gennemgås, så du sikrer dig, at den færdigopførte bolig svarer til dine forventninger.

Materialet vil altid indeholde en lang række rosende ord og beskrivelser om projektet, men oftest ikke konkret beskrevet, hvad du reelt får for dine penge.

Det er vigtigt i den forbindelse at huske, at hverken sælger eller ejendomsmægler/projektsælger må fungere som rådgiver for både køber og sælger. Ejendomsmægler/sælger/projektsælger repræsenterer derfor alene sælger og har ingen interesse i, at handlen sikrer dig bedst.

Du bør derfor få din egen rådgiver, som har erfaring inden for projektkøb, og som kan guide dig igennem processen og aftalen.

Omkostningen til rådgiver er oftest meget lille sammenlignet med størrelsen på din investering.

Med et advokatforbehold i aftalen, kan du skrive aftalen under hurtigt, hvorefter du sammen med din advokat kan gennemgå hele handlen. Er handlen ikke, som den skal være, kan din advokat hæve handlen på dine vegne, så du alligevel ikke er bundet af aftalen. Advokatforbeholdet giver dig tid til at få gennemgået aftalen.

# 9 – Afleveringsforretning – gennemgå boligen inden købesummen frigives

Når først du har valgt at købe et projektkøb, er det vigtigt, at du hyrer en byggesagkyndig, som kan sikre dig, at kvaliteten af byggeriet bliver som aftalt og foreskrevet.

Byggesagkyndige med speciale i nybyggeri, kan hjælpe dig til at gøre fejl og mangler gældende i rette tid. Det kan dog ikke stå alene, da din aftale også skal sikre, at du kan tilbageholde beløb fra sælger, hvis der er mangler.

Advokat og byggesagkyndig bistand er derfor det bedste råd i forbindelse projektkøb. Læs mere om emnet her.

#10 – Byggeskadeforsikring – dækker den alt?

I 2008 trådte reglerne om lovpligtige byggeskadeforsikringer i kraft. De betyder, at alle sælgere skal tegne en byggeskadeforsikring på ejendommen, der dækker tab i forbindelse med væsentlige bygningsmangler. Det er dog vigtigt, at forstå det juridiske grundlag bag forsikringen. Manglende lister eller lignende i boligen, er således ikke nødvendigvis væsentlige bygningsmangler.

Du kan finde priser på projektkøb her.

 

Skrevet af Christina Monefeldt, advokat

Roskilde den 30.  august 2018.

SKAL DU BRUGE EN ADVOKAT TIL ET PROJEKSALG?

Så udfyld kontaktformulen og tryk send, eller ring til os på Tlf. 41 94 80 00 i åbningstiden.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk

Forældrekøb – Det er nu, hvis du vil overdrage lejligheden til dit barn

Forældrekøb – Det er nu, du skal overdrage lejligheden til dit barn, inden det er for sent

De nye regler omkring offentlig ejendomsvurdering er på vej. Trods tidspunktet for, hvornår de kommer, ikke er klart endnu, så ved vi, at de kommer i 2019 – om det er i 1. halvår eller 2. halvår ved ingen p.t.

Mange forældre har igennem tiden købt en lejlighed, hvor deres børn bor, da det var muligheden for at hjælpe dem, da de skulle flytte hjemmefra eller lign. Det har i mange år været fordelagtigt for barnet.

Salgspriserne på ejerlejligheder i København er samtidig næsten dobbelt så høje som den offentlige vurdering.

SKAT har af samme grund valgt at lave et nyt system, som medfører nye offentlige ejendomsvurderinger. Det forventes, at de vil træde i kraft i 2019.

Nyt system ved skilsmisser i 2019 – hvad betyder det i praksis?

Hvis det er forældrenes plan, at barnet skal overtage forældrekøbslejligheden til en gunstig pris og samtidig at spare en masse i skat, så er tiden inde nu, til at den overdragelse skal ske.

Ifølge de nuværende regler må man sælge et forældrekøb til sine børn til 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering. Den gældende ejendomsvurdering er fra 2011. Som markedet er nu, betyder det, at børnene kan købe lejligheden af deres forældre til langt under markedsværdien.

Normalt skal forældre betale skat af gevinsten ved salg af forældrekøb. Det kan i nogen grad undgås ved at benytte 15 procent reglen og sælge til sit barn. Her bør man dog rådføre sig med sin revisor.

Ved børnenes senere salg af lejligheden, skal børnene heller ikke betale skat af avancen fra salget, hvis de selv har boet i lejligheden.

De nye offentlige ejendomsvurderinger forventes at stige særligt på lejligheder, fordi vurderingerne p.t. er op til 400 procent under niveau.

Samtidig er det angiveligt besluttet, at når den nye skattereform implementeres, vil muligheden for at sælge til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 % forsvinde helt.

Det er derfor ikke lige meget, hvorvidt man som forældre sælger nu eller i 2019, når de nye vurderinger er kommet. Det nu man skal sørge for at overdrage lejlighederne, hvis man ønsker at udnytte fordelen i de nuværende regler.

Hos Retsadvokaterne har vi stor erfaring med ejendomshandler, herunder salg fra forældre til deres børn.

Man kan i forbindelse med familieoverdragelser lave et gældsbrev, således at børnene låner pengene til at købe lejligheden af forældrene. Dette dokument kan årligt nedskrives med det skattefri gavebeløb, som man kan give til sine børn.

Det er dog vigtigt, at der udarbejdes korrekt gældsbrev, som nedskrives korrekt hvert år for at undgå gaveafgiften.

Vi har hos Retsadvokaterne udviklet særlige ”pakker” til forældre, som vil overdrage forældrekøbslejligheder til deres børn.

Der skal som minimum udarbejdes et skøde, som skal tinglyses i forbindelse med overdragelsen. Samtidig skal børnene betale en tinglysningsafgift til staten, som beregnes ud fra købsprisen.

Hvis I ønsker, at låne jeres børn pengene til købet, så skal der udarbejdes et gældsbrev, således at det ikke anses for at være en gave. Man kan oprette et rentefrit famillielån via et gældsbrev.

Nogle familier ønsker at få udarbejdet en let købsaftale, som indeholder vilkårene for overdragelsen. Det er ikke et krav, at der udarbejdes en købsaftale, men hvis I ønsker det, kan vi også bistå med udarbejdelse af dette aftaledokument.

Alt efter hvilken løsning I ønsker, så kan vi hos Retsadvokaterne hjælpe jer med overdragelsen.

Priser kan ses på vores hjemmeside: Priser.

 

Skrevet af Christina Monefeldt, advokat

Roskilde den 7.  august 2018.

SKAL DU BRUGE EN ADVOKAT TIL ET FORÆLDREKØB?

Så udfyld kontaktformulen og tryk send, eller ring til os på Tlf. 41 94 80 00 i åbningstiden.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk

HVORFOR FÅ KØBERRÅDGIVNING VED KØB AF BOLIG – KØBSAFTALEN ER JO STANDARD?

HVORFOR FÅ KØBERRÅDGIVNING VED KØB AF BOLIG –

KØBSAFTALEN ER JO STANDARD?

I vores hverdag som advokater møder vi ofte købere, som henvender sig, når boligen er købt, og de har problemer af den ene eller anden art.

Oftest bunder problemerne i, at de ikke i forbindelse med købet fik den rette rådgivning.

Mange købere ser ejendomsmæglernes købsaftaler og konstaterer – hvilket også er rigtigt – at det er en standardaftale.

En ejendomshandel, hvilket er betegnelsen for køb af bolig, består ikke kun af en købsaftale.

Købsaftalen er alene en forklaring på processen i ejendomshandlen fra start til slut, altså hvem skal gøre hvad og hvornår – her tænkes bankerne, køberne, sælgerne, ejendomsmægleren og evt. advokaten.

En ejendomshandel består af købsaftalen og en masse dokumenter. Typisk er der mellem 300-600 siders dokumenter, som er en del af den aftale, man som køber underskriver.

Nyt system ved skilsmisser i 2019 – hvad betyder det i praksis?

HVAD BESTÅR KØBERRÅDGIVNING AF?

Det er meget forskelligt hvad køberrådgivning består af, da der er mange forskellige faggrupper, som påtager sig det erhverv. Jurister kan rådgive, folk uden juridisk baggrund kan rådgive, ejendomsmæglere kan rådgive købere, hvis de ikke repræsenterer sælger i samme handel og advokater kan rådgive osv.

Produktet køberrådgivning har derfor meget forskelligt indhold.

Den største forskel er ansvaret for rådgivningen. Ejendomsmæglere og advokater er alle dækket af en ansvarsforsikring, hvilket betyder, at man som køber har et sted at henvende sig, skulle der ske rådgivningsfejl.

Andre køberrådgivere er ikke forpligtet til at være ansvarsforsikret.

Hos Retsadvokaterne består køberrådgivning af gennemgang af alle handlens dokumenter – det er altså alle 300-600 sider. Herefter afholdes der et møde med klienterne – dette sker typisk telefonisk i dag, men i enkelte tilfælde, hvor køberne ønsker det, holdes fysisk møde på kontoret.

Vi sikrer bl.a., at køber er vidende om de essentielle forhold på boligen – det kan være alt fra tidligere opståede skader på boligen til de kommende udgifter.

Bolig er ikke noget, som vi køber hver dag, og det bliver derfor aldrig en standardvare på hylden, som man kan købe uden rådgivning.

Derudover er hver bolig forskellig, hvorfor det er vigtigt nøgternt at gennemgå alle forhold i boligens dokumenter.

At købe bolig er en proces med mange parter indblandet. Vi hos Retsadvokaterne tager os af det nødvendige arbejde i sagen – rådgivning om alle handlens facetter, udarbejdelse af skøde, samt tinglysning heraf og udarbejdelse af refusionsopgørelse mv. Det kan du læse mere om her.

EJERSKIFTEFORSIKRING – HVAD ER DET?

Ejerskifteforsikring er kun en mulighed på de boliger, hvor huseftersynsordningen finder anvendelse og har været brugt i forbindelse med handlen.

Huseftersynsordningen er sælgers mulighed for ved salg at fraskrive sig en del af sit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler på boligen.

Almindeligvis har man som sælger ansvar i 10 år efter salget af en bolig for skjulte fejl og mangler. Derfor lavede man lovgivningsmæssigt reglerne om huseftersynsordningen, så man som sælger kan fraskrive sig en del af dette ansvar.

Huseftersynsordningen kan alene anvendes på visse boliger, hvilket bl.a. gør, at landbrugsejendomme ikke er omfattet. Oftest bruges huseftersynsordningen på villaer, ideelle anparter og rækkehuse.

Man kan godt bruge huseftersynsordningen på lejligheder, men gør det oftest ikke, da det koster mange penge at få udarbejdet tilstandsrapport og el-eftersyn i lejligheder, da hovedejendommen mv. også skal gennemses. Derfor er der oftest ikke mulighed for at tegne ejerskifteforsikring på lejligheder.

Huseftersynsordningen – og dermed sælgers mulighed for at fraskrive ansvar – er betinget af, at der er udarbejdet tilstandsrapport, el-eftersyn, og at sælger tilbyder at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring til køber.

En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte fejl og mangler, hvor årsagen til skaden relaterer sig til sælgers ejertid. Modsat en husforsikring, som dækker skader, hvor årsagen relaterer sig til et forhold i købers ejertid.

Eksemplet kan være en skade i kælderen på grund af manglende vedligeholdelse fra sælger af et rør, der giver en rørskade, vil som udgangspunkt være dækket af en ejerskifteforsikring. Derimod vil en stormskade på ejendommen i købers ejertid være en sag for husforsikringen. Man bør derfor som køber tegne hus- og ejerskifteforsikring, således at man er dækket ind uanset årsagen til skaden.

TILSTANDSRAPPORT OG EL-EFTERSYN ER FINT – HVAD SKAL JEG SÅ MED EN EJERSKIFTEFORSIKRING?

Tilstandsrapport og el-eftersyn er udarbejdet af byggesagkyndige, som har meget forskellige baggrunde. Det betyder, at de kan være tømrere, arkitekter eller ingeniører mv. af uddannelse – det gør naturligvis, at deres fokus er på forskellige områder i boligen.

Statistikkerne hos Ankenævnet for Forsikring viser da også, at der er klager over ejerskifteforsikringsselskabernes manglende dækning af skader – dvs. det viser også, at der er forhold, som anmeldes til ejerskifteforsikringen efter, at man har købt en bolig.

Tesen er, at 25 % af alle, der køber bolig, har brug for en ejerskifteforsikring.

Derudover bør man overveje, inden man underskriver eller senest inden advokaten godkender handlen, at få gennemgået ejendommen med sin egen byggesagkyndige. Det giver mulighed for at se boligen med ”køberøjne”, hvor I som købere kan få rådgivning om boligens stand, og hvor I skal være opmærksomme, men også om jeres fremtidsplaner for boligen kan lade sig gøre.

Processen som køber har mange step, og man kan let miste overblikket. Alle steps går meget hurtigt, hvorfor man skal holde tungen lige i munden.

Retsadvokaterne er altid klar til at hjælpe dig med dit køb, herunder rådgivning om boligen.

For at vi kan hjælpe dig i din bolighandel er det vigtigt, at der er et advokatforbehold i købsaftalen. Det giver jer samtidig en mulighed for at skrive under med forbehold, så I uden omkostninger til sælger eller ejendomsmægler kan trække jer ud af handlen, hvis der er forhold i boligen, som gør, at I ikke ønsker at købe alligevel, eller vi rådgiver jer til ikke at købe boligen.

Skrevet af Christina Monefeldt, advokat

Roskilde den 13. januar 2018

SKAL DU BRUGE EN ADVOKAT TIL KØBERRÅDGIVNING?

Så udfyld kontaktformulen og tryk send, eller ring til os på Tlf. 41 94 80 00 i åbningstiden.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk

Forældrekøb – hvad er værd at vide?

Forældrekøb

Hvad er værd at vide?

Forældrekøb – Det er nu, du skal overdrage lejligheden til dit barn, inden det er for sent. (Skattefordelen – og reglerne herom, ser ud til at blive ændret )

Det er i nyere tid blevet mere og mere moderne for forældre at lave et såkaldt ”forældrekøb” til deres børn. Forældrekøb har været meget oppe i medierne, hvor det diskuteres om denne mulighed for erhvervelse af bolig til et barn er for gunstig for såvel barn som forældre.

Men hvad er et forældrekøb, og hvilke fordele og ulemper kan der være ved det?

Et forældrekøb er et køb af bolig, for det meste en lejlighed, som et studerende barn kan benytte under studiet, og i nogle tilfælde efter.

Der kan som udgangspunkt være 3 fremtidsmål med en forældrekøbt bolig;

 • salg efter barnet er fraflyttet.
 • overdragelse til barnet, efter barnet er færdig med studiet og kan opnå den fornødne kapital.
 • forældrenes egen overtagelse af lejligheden, som led i at flytte i noget mindre.

Fælles for alle fremtidsmålene med et forældrekøb er at man skal finde ud af hvordan boligen skal købes og finansieres, samt om man vil købe andels- eller ejerbolig, da disse har hver deres fordele og ulemper.

Køb af bolig

Ved et køb af en bolig skal man finde ud af hvordan man vil strukturere købet af boligen med barnet. Du kan få hjælp af en boligadvokat her.

Lån til barnet

Hvis man har pengene til boligen i banken eller har mulighed for at låne i egen friværdi, kan man som forældre selv yde sit barn et lån til hele boligen, et såkaldt ”familielån ”eller ”anfordringslån”. Lånet kan gøres rente- og/eller afdragsfrit hvilket giver barnet nogle meget gunstige lånevilkår.

Ved et rente- og afdragsfrit familie-/anfordringslån har man mulighed for først at indfri lånet når lejligheden bliver solgt, hvis begge parter er enige herom.

Der er dog nogle krav til denne lån type:

 • der skal være tale om et reelt gældsforhold.
 • der skal være oprettet og underskrevet et gældsbrev(låneaftale), hvor lånet og vilkårene er forklaret.
 • der skal i gældsbrevet være et vilkår om at lånet kan kræves indfriet med kort varsel, dette skyldes at forholdet naturligvis skal have karakter af et ”lån” og ikke en slags foræring. En kort varsel vil typisk være 14 dage, med en skriftlig varsel.

Man kan ikke indsætte et vilkår i gældsbrevet/låneaftalen om at barnet modtager det afgiftsfrie gavebeløb hvert år som nedskrivning på lånet.

Det afgiftsfrie gavebeløb mellem forældre og børn er i 2016, 61.500 kr. Forældre kan altså give 61.500 kr. til barnet fra sin egen formue og hvis begge forældre har lyst kan de begge give dette beløb fra deres egen formue, hvilket kan give barnet 123.000 kr. afgiftsfrit i gaver i 2016.

Det afgiftsfrie beløb bliver reguleret årligt.

Eksempel 1:  Et forældrepar låner deres barn 1.000.000 kr. som familielån og skriver i gældsbrevet(låneaftalen) at lånet er rente- og afdragsfrit, og det hvert år bliver nedskrevet med 50.000kr, som følge af det afgiftsfrie beløb. Dette er ikke gyldigt, da aftalen mister sin karakter af et lån.

Eksempel 2:  Derimod hvis forældrene opretter et gældsbrev (låneaftale) der er rentefrit, men laver 50.000kr i afdrag om året, og de penge ”spontant” bliver nedskrevet af lånet i december, så er lånet stadig gyldigt og pengene kommer gradvist over til barnet.

 

Ulempen ved familielånet/anfordringslånet er at ved den långivende forældres død, skal pengene fra lånet tilbage til dødsboet og dette kan give problemer og måske medføre at barnet bliver nød til at sælge lejligheden. Man kan dog i nogle tilfælde imødegå dette problem ved at lave et testamente der tager højde for dødsfald under låneaftalen.

Denne finansieringsmodel egner sig ikke hvis forældre vil bruge forældrekøbet som en investering, da barnet vil eje den købte bolig og derved alene vil blive begunstiget af en eventuel stigning i boligpriserne.

Udleje til barnet

En anden måde at finansiere en bolig til sit barn på er selv at eje boligen og så udleje den til barnet. Dette sikrer også, at skulle boligen stige i værdi vil boligens merværdi tilfalde forældrene.

Der er forskel på om man udlejer en ejerbolig eller en andelsbolig, da man f.eks. ejer en ejerbolig, men man ejer kun brugsretten til en andelsbolig. Hvilket vil sige at man ikke ejer en bestemt bolig, men man har ret til at bruge en bestemt bolig.

Ved ejerboliger kan man ikke som forældre sætte huslejen som man vil, da forældrene bliver beskattet af markedslejen som er den leje der er normal for området. Sætter man alligevel en leje der er for lav, skal forældrene stadig betale skat efter markedslejen og den del af markedslejen som barnet ikke betaler bliver anset som en gave, hvor der skal betales gaveafgift. En forældre kan dog give deres børn 61.500 kr. (2016) skattefrit i gave.

Det er altid en god ide at lave en skriftlig lejeaftale, der indeholder de vilkår som der skal være for lejemålet og son fastsætter huslejen. Dette forebygger eventuelle senere uoverensstemmelser, og det er samtidig et krav hvis barnet ønsker at søge boligsikring.

Når man lejer en lejlighed ud, bliver man som nævnt ovenfor, beskattet af lejeindtægten. Ved ejerlejligheder er der tre modeller man kan blive beskattet efter og der er som udgangspunkt frit valg til at benytte den model man synes er bedst.

Man skal som udlejer huske at udlejning af en lejlighed betragtes som en ”virksomhed”, og man derfor kan opnå skattemæssige fordele herved.

De tre modeller er følgende:

Skat efter de almindelige regler; denne model er udgangspunktet og hvis der ikke er opgivet andet er det også den som SKAT vil lægge til grund for skattebetalingen. Ved denne form bliver overskuddet før renterne lagt til din personlige indkomst, og skattebetaling derved er identisk med skattebetaling af løn og der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag. Der gælder heller ikke noget særligt for renterne, som trækkes fra på samme måde som øvrige renteudgifter.

Denne model er den administrativt nemmeste af de tre, men skattemæssigt også den mindst gunstige, da underskud ikke kan trækkes fra og det heller ikke er alle renter der kan trækkes fra.

Virksomhedsordningen; denne model gør at man kan trække hele underskuddet der er ved lejen fra, så man får fradrag for underskuddet og renterne i den øvrige indkomst. Der er dog flere bogføringskrav til denne model, og hvis man ikke selv er skarp til det, kan en revisor være en god ide.

Virksomhedsordningen er derfor mere omkostningstung, da man enten selv skal bruge mere tid på bogføring eller hyre en revisor.

Kapitalafkastordningen; Denne model har nogle af de samme fordele som virksomhedsordningen, men ikke de samme bogføringskrav.  Der beregnes et kapitelafkast som beregnes som kapitalindkomst og ikke personlig indkomst. Der betales derfor mindre i AM-bidrag og eventuel topskat efter de almindelige regler.

Denne model giver ikke de samme skattemæssige fordele som virksomhedsordningen, men er lettere at administrere.

(kilde: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1790331&vId=0)

Hvis man overvejer et forældrekøb kan det anbefales at man kontakter en advokat og en revisor, for få rådgivning omkring hvilken model der passer bedst til ens behov og økonomiske forhold.

Ved andelsboliger

 

Ved andelsboliger fremlejer man boligen, da man ikke ejer boligen, men kun brugsretten. En ejer af et andelsbevis, bliver af SKAT betragtet som en lejer, ikke som en ejer. Man kan derfor ikke her vælge virksomhedsordningen, da fremleje af en lejlighed ikke bliver betragtet som en virksomhed.

Ydermere skal man være opmærksom på andelsforeningens vedtægter, da der her kan være bestemmelser imod fremleje.

Salg af boligen til barnet

 

Nogle forældre ønsker måske at sælge den forældrekøbte bolig til barnet efter endt studie og vil samtidig gerne gøre dette til en gunstig pris. Man kan som forældre overdrage en ejendom til sit barn, for 85% af den offentlige vurdering, uden at det bliver betragtet som en gave og skal beskattes, såfremt at ejendommen ikke er vurderet som en lejeejendom.

Dette vil i praksis sige, at hvis den offentlige vurdering af en lejlighed er på 1.000.000 kr kan forældrene sælge denne til barnet for 850.000 kr.

Er ejendommen blevet handelsvurderet af en ejendomsmægler, til en højere værdi, skal denne dog lægges til grund.

Søger du en advokat?

Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

Skrevet af Tobias Pedersen Stud. Jur. Retsadvokaterne Roskilde

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner

Del her

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

En ny simplere skilsmisselov

En simplere skilsmisselov

Regeringen har den 21. september 2016 lanceret et udspil, som har til formål at forny det familieretlige område, så det passer bedre til nutidens familiemønstre, og samtidig vil gøre systemet mere simpelt og gennemskueligt.

Det nuværende system for skilsmisser har flere svagheder, som kan gøre en svær proces endnu mere langtrukken og ubehagelig.

En af de mest væsentlige faktorer er behandlingssystemet. Som familiesagerne bliver behandlet i dag, kan det ske i flere forskellige myndigheder, som kan give forskellige afgørelser. Den nye reform vil skabe et system i en samlet struktur, som skal træffe afgørelser for familierne.

Derudover vil der ske en fornyelse af de familieretlige regler så de bliver mere enkle og gennemskuelige.

Områderne, der vil blive forenklet og fornyet er:

 • Børnebidrag og uddannelsesbidrag
 • Faderskab
 • Ægteskab
 • Ægtefællers formueforhold

Disse områder giver tit anledning til tvister mellem to parter i et forhold, og her bidrager en kompleks lovgivning og et svært gennemskueligt behandlingssystem til at optrappe disse tvister.

Regeringen kan naturligvis ikke sørge for, at alle disse områder vil blive løst uden konflikt, men den kan sørge for, at rammerne bliver simplere, så der ikke er så meget at blive uenig om, og en konflikt kan blive løst hurtigere.

I det eksisterende system kan en familiesag ende i både Statsforvaltningen, byretten, hos kommunen og endeligt i Fogedretten. Dette giver en masse forvirring for de involverede parter og det hele kan virke uoverskueligt.

Samtidig er dette net af instanser med til at få sagerne til at køre i langdrag og på den måde øge konflikten. Hvilket ingen af parterne er tjent med.

Nedenfor ses en tegning af hvordan systemet ser ud i dag:

På tegningen kan det tydeligt ses, hvordan der på nuværende tidspunkt er mange myndigheder om at løse en familiesag. Et eksempel kan være en børnesag, hvor barnet og forældrene får støtte af kommunen på grund af konflikten, forældremyndighedssagen bliver kørt i byretten og statsforvaltningen behandler samværssagen. Både byret og Statsforvaltningen har hver deres ankeinstans.

Dette besværliggør en effektiv behandling, da det specielt kan tage lang tid at komme igennem domstolene.

I det nye udspil bliver der lavet en forvaltning, der kan løse alle de familieretlige problemer. Det vil sige at i forbindelse med en skilsmisse vil denne myndighed kunne ordne; skilsmisse, samvær, forældremyndighed og børnebidrag.  Man undgår altså at skulle igennem flere forskellige myndigheder for så f.eks. at ende i Fogedretten, hvor børnene skal begæres udleveret fra den forælder som nægter.

Regeringen ser i det nye udspil familiesager som nogen, der udspringer af hinanden og finder derfor en fordel i at have det hele samlet i en myndighed.

Se figuren nedenfor for at se det nye behandlingssystem.

Ny-skilsmisselov

Der vil i det nye system være en ankemulighed og systemet vil være ”vertikalt”, hvilket vil sige, at man undgår at blive sendt rundt mellem forskellige myndigheder.

Samtidig vil myndigheden ikke være en domstol som f.eks. byretten, men et forvaltningsorgan. Dette kan bidrage med hurtigere behandlingstider, da de kun sidder med familieretlige opgaver.

Udover behandlingsmyndigheden vil også flere områder blive gjort mere simple og ”up to date”. F.eks. er loven om ægtefællers økonomiske forhold fra 1925, dvs. over 90 år gammel,, og der er trods alt sket meget de sidste 90 år. Reglerne omkring bidrag i forhold til ægtefælle, stammer også fra en tid, hvor samfundsproblemerne var anderledes.

Der er 22 nye tiltag til de familieretlige områder, hvilket ses i det følgende:

Børnebidrag og uddannelsesbidrag:

Tiltag 1-4 omhandler børnebidrag og en fjernelse af de såkaldte særbidrag” og uddannelsesbidraget.

 1. ”Muligheden for at fastsætte bidrag i situationer, hvor der er fælles forældremyndighed og

en egentlig deleordning, fjernes, da forsørgelsespligten dermed anses for opfyldt.”

 

Dette tiltag kommer ud fra det faktum, at mange fraskilte i dag har fælles forældremyndighed med deleordning, og barnet derfor bliver forsørget af begge parter. Det bliver derfor set som unødvendigt, at der skal betales bidrag, når begge parter er lige meget sammen med barnet og forsørger det lige meget.

 

 1. ”Muligheden for at fastsætte særbidrag, eksempelvis navngivningsbidrag og konfirmationsbidrag, fjernes.”

 

Særbidragene fjernes, da de komplicerer reglerne og kan give anledning til tvister mellem forældrene.

F.eks. er et konfirmationsbidrag på 3.471 kr. (2016), men dette bidrag kan give en stor konflikt mellem parterne og bruge lang tid i behandlingsmyndighederne. Set i perspektiv med, at en forælder betaler cirka. 250.000 kr. i mindste børnebidrag fra barnet er 3 år til barnet er 18 år gammel, kan konfirmationsbidraget blive anset som noget, der skaber mere konflikt end gavn, da det udgør en relativ lille del af barnets forsørgelse.

 

 1. ”Muligheden at fastsætte uddannelsesbidrag, fra barnet er 18 år og frem til barnets fyldte 24. år, fjernes.”

 

Dette tiltag gør, at der ikke længere kan søges det specielle ”uddannelsesbidrag”, som er et bidrag, der kan gives til et ”barn” fra 18- 24 år, der er under uddannelse og som har en indkomst under cirka. 6.000 kr. om måneden.   Det vil sige, at bidraget ikke kan kræves som et supplement til den udeboende SU. Tiltaget er begrundet med, at når et ”barn” mellem 18 og 24 år, er personen mere barn end voksen, og det bliver anset som at være et privat anliggende, hvordan fraskilte forældre forsørger deres voksne og myndige børn.

 

 1. ”Det gøres nemmere at ændre aftalte børnebidrag, sådan at de altid kan ændres af Statsforvaltningen efter de almindelige retningslinjer, medmindre forældrene udtrykkeligt har aftalt, at dette ikke skal være muligt.”

 

Dette tiltag gør at processen om ændring af børnebidrag kan gøres mere dynamisk og det derved er lettere for forældrene at få et bidrag ændret, hvis f.eks. indkomstgrundlaget ikke længere er det samme som da bidraget blev fastsat.

Faderskab (og medmoderskab):

Tiltag 5- 11 skal gøre rettighederne bedre for biologiske fædre, og samtidig gøre forløbene mere enkle så risikoen for en større konflikt mindskes.

 1. ”En mand, der har haft et seksuelt forhold til moren i den periode, hun blev gravid, får inden for barnets første leveår mulighed for at få prøvet faderskabet, uanset om han har haft et samliv med moren.”

 

Dette tiltag skal sikre, at den biologiske far til et barn har mulighed for at opnå faderskab, selvom han ikke længere er i forhold med moren, og hun har giftet sig med en anden.

 

 1. ”Fristen for at få prøvet et faderskab forlænges fra 6 måneder til 1 år efter barnets fødsel.”

 

Dette tiltag hjælper ligeledes den biologiske far til at opnå faderskab over sit barn, da det udvider muligheden for at få faderskabet testet og sagen gennemført.

 

 1. For at understøtte enkle forløb for registrering af faderskab og medmoderskab udvides fristen for registrering i forbindelse med barnets fødsel fra 2 uger til 4 uger, og personregisterføreren i sognet, som registrerer faderskabet, rykker forældre, der ikke har henvendt sig inden for fristen.”

 

Der bliver taget mere hånd om sagerne vedrørende faderskab og medmoderskab, fristen for registrering gøres dobbelt så lang, og der bliver også sørget for, at forældrene bliver rykket, hvis ikke denne frist bliver overholdt, så det er sikret, at forløbet starter rigtigt, og det derved bliver mere enkelt.

 

 1. ”Der udvikles en fælles digital løsning for personregisterførerne og Statsforvaltningen til registrering af faderskab og medmoderskab, så forældrene alene skal henvende sig ét sted.”

 

Dette gør det mere enkelt at registrere faderskab eller medmoderskab, da der kun skal ske henvendelse til et sted, og at løsningen samtidig bliver digital kan sikre, at borgeren kan gøre det meste selv.

Så princippet er; at jo færre der kommer ind over en sag jo enklere bliver det.

 

 1. ”Faderskabssager forenkles ved, at kompetencen til at iværksætte DNA-undersøgelser uden samtykke fra parterne og fastslå faderskab på baggrund af DNA-bevis flyttes fra domstolene til Statsforvaltningen, hvor sagen starter.”

 

Tiltaget her gør, at fastsættelsen af faderskab kommer til at blive mere enkel, da man ikke længere ville være tvunget til at få afsagt en dom fra domstolene for at kunne få foretaget en DNA-undersøgelse uden, at der foreligger samtykke fra parterne. Denne undersøgelse vil kunne gøres fra Statsforvaltningen, som også vil kunne træffe afgørelsen hurtigere.

 

 1. ”Kompetencen til at indkalde parter i faderskabs- og medmoderskabssager via Statstidende eller brevforkyndelse i udlandet flyttes fra domstolene til Statsforvaltningen, hvor sagen starter og således også kan behandles på almindelig vis.”

 

Dette tiltag er med til at sikre, at familiesagerne bliver behandlet af en myndighed og sikre en større gennemskuelighed. På denne måde slipper parterne for at skulle igennem domstolene for at få fat på den anden i udlandet, hvis der skal køres en faderskab- eller medmoderskabssag.

 

 1. ”Kompetencen til at behandle faderskabs- og medmoderskabssager, hvor en part er under værgemål, flyttes fra domstolene til Statsforvaltningen, der derefter kan behandle sagen på almindelig vis.”

Som i tiltag 9 og 10 rykkes kompetencen til at træffe afgørelse i faderskabs- og medmoderskabssager fra domstolene til Statsforvaltningen, dette er med til at gøre processen nemmere og sikre, at en sag ikke unødigt rykker mellem forskellige myndigheder.

Ægtefællers formueforhold:

Tiltag 12- 18 omhandler ægtefællers formueforhold og skal sikre, at reglerne herom bliver mere gennemskuelige, og det bliver nemmere at indrette økonomien som man ønsker den.

 1. ”Ægtefæller gives bedre muligheder for at tilrettelægge deres formueordning ved ægtepagt, så den passer til deres situation.”

 

Da man med en skilsmisseprocent på knap 40 % i Danmark, er der mange, der ikke ønsker at indgå i et formuefællesskab. Derfor vil det med de nye tiltag blive gjort nemmere at lave en ægtepagt og lave en anden formueordning (særeje), som kan tjene bedre til det specifikke ægtepar.  I dag er reglerne om særeje meget fastlåste og der er på enkelte områder en ikke helt tydelig retspraksis (f.eks. vedrørende sumsæreje og sumfælleseje).

 

 1. Formkravene til ægtepagter gøres mere smidige.”

 

Som nævnt under tiltag 12 er ægtepagter og de formueordninger, man kan lave stærkt begrænsede. Dette skyldes, at loven var lavet i en tid, hvor der var færre skilsmisser og der ikke på samme måde var behov for at indrette formuerne efter, at man var blevet skilt.

 

 1. ”Ægtepagter, der kan indeholde private oplysninger, skal ikke længere være offentligt tilgængelige (beskyttelse af private oplysninger).”

 

Dette tiltag skal sikre en større grad af privatliv, da ægtepagter med privat information forbliver private og ikke offentligt tilgængelige som nu.

 

 1. Reglerne om delingsformue og særeje præciseres.”

 

Tiltaget vil sikre, at folk bedre forstår, hvilke konsekvenser deres valg af formueordning har for deres formue, og hvordan en gæld bliver behandlet, samt at mulighederne for særeje bliver udvidet. Tiltaget vil med andre ord sikre, at personer får et større overblik over, hvad der sker med deres formue under og efter et ægteskab.

 

 1. ”Beskyttelse af familiens bolig mod salg uden den anden ægtefælles samtykke udvides fra kun at omfatte ejerbolig til også at omfatte andelsbolig, husbåd m.v.”

 

Tiderne har ændret sig siden, at den sidste lov blev skrevet, og i dag kan en andelsbolig godt have næsten samme værdi som en ejerbolig, og det er derfor værdimæssigt et endnu større aktiv. Det samme gælder for husbåde.

Samtidig sikre tiltaget, at der bliver lukket det ”hul”, der er i den gamle lovgivning, hvor det kun er ejerboliger, der er beskyttet mod salg fra den ene part.

 

 1. ”Ved formuedeling udvides en ægtefælles ret til at udtage aktiver, der tilhører den anden ægtefælle, mod at betale herfor.”

 

Tiltaget udvider muligheden for en ægtefælle at udtage et aktiv dette gør brug af, men den anden ejer mod, at der bliver betalt for aktivet.

 

 1. En skyldners mulighed for at bringe sin formue i ly for sine kreditorer ved at overdrage den til sin ægtefælle ændres.”

 

Det, der populært sagt hedder ”kone-finten” handler om, at man med vilje får sin økonomi til at være ”rodet”, hvad angår, hvem der har hvad og når kreditorerne kommer, er det den anden ægtefælle, der ejer alle eller de fleste aktiver.

Med et mere præcist og gennemskueligt system, vil det blive svære at gemme sig og sin indtjening og-/eller formue fra sine kreditorer, ved at sætte det i ægtefællens navn.

Generelt:

 1. . ”Lovvalgsreglerne bringes i harmoni med reglerne i de øvrige EU-lande.”

Dette tiltag betyder ganske enkelt, at ”lovvalgsreglerne”, altså de regler, som afgør hvilket lands regler, der skal gælde, bliver de samme i Danmark som for resten af EU. Det vil sige, at man i mindre grad vil se afgørelser i to lande, der er forskellige fra hinanden.

Ægteskab:

 1. ”Muligheden for at pålægge ægtefællebidragspligt begrænses til ægteskaber, der har varet

 5 år.”

Da parterne efter en skilsmisse i dag, har meget i de samme forudsætninger på grund af ligestilling for at komme videre, og det i øvrigt er meget svært at få tilkendt ægtefællebidrag efter et kort ægteskab på 5 år, da det er svært at bevise der er sket en ”sammenlivsskade”, bliver denne mulighed fjernet.

 1. ”De sidste vilkår for separation og skilsmisse ved bevilling fjernes, sådan at uenighed om ægtefællebidragspligt og om retten til at fortsætte et tidligere fælles lejemål kan løses uden sammenhæng med selve opløsningen af ægteskabet.”

 

I separation på bevilling stilles der i dag krav til, at der er aftalt, hvem der overtager lejemålet og om der skal være ægtefællebidrag, og i hvor lang tid dette skal vare (vilkår).

Det ægtefællerne i dag på grund af ligestilling (som i tiltag 20) har de samme forudsætninger efter endt ægteskab, er vilkårene ikke lige så nødvendige og trækker sagen længere ud.

Ægtefællebidrag og overtagelse af lejemål vil derfor efter de tiltag blive ordnet uden for skilsmissen, så denne kan blive gennemført hurtigere.

Samvær:

 1. ”Der indføres en klagefrist på 4 uger i forhold til Statsforvaltningens afgørelser om samvær og om midlertidig forældremyndighed/barnets bopæl.”

 

Denne klagefrist er med til at sikre klare linjer inden for behandlingen af børne-sager og samtidig også sikre, at sagen ikke starter op igen efter flere måneder.

 

De ovenstående 22 nye tiltag vil ændre hele det familieretlige system og opdatere det, så det passer til dagens Danmark og nutidens problemer.

En forenkling af behandlingen af sager og mere klare og gennemskuelige regler kan godt siges at være tiltrængt.

Søger du en advokat?

Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

Skrevet af Tobias Pedersen Stud. Jur. Retsadvokaterne Roskilde

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner

Del her

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

DEN NYE KNIVLOV – 1. juli 2016

DEN NYE KNIVLOV

- hvad betyder den for mig?

Den 1. juli 2016 trådte en ny knivlov i kraft. Denne nye lov skal forbedre den gamle knivlov fra 2008.  Forbedringerne skal forhindre, at personer, der bærer en kniv grundet arbejde eller andre anerkendelsesværdige formål, kommer i uføre med loven.

Da loven er ny, findes der ikke meget praksis på området, hvilket betyder, at afgrænsningerne af loven endnu ikke er fastsat.

Knivloven er en særlov, men hvilken betydning har det?

Der gøres forskel på om en bestemmelse er skrevet i ”Straffeloven” eller i ”særlove”.
I straffeloven er der et krav om, at der skal være et ”forsæt”, det vil sige, at handlingen skal være overlagt, før der kan straffes efter en bestemmelse, medmindre andet er skrevet i bestemmelsen.

 

Det modsatte gælder for særlove, hvor ”uagtsomhed” er tilstrækkeligt til, at der kan straffes medmindre det af bestemmelsen fremgår, at der kræves andet, f.eks. forsæt.
Uagtsomhed betyder, at der er handlet i strid med en ”i samfundet anerkendt handlemåde”.

 

Et eksempel på uagtsomhed kunne være at; en person har glemt sin 12 cm kniv i lommen, inde på et diskotek. Der er her handlet i strid med loven, og det er ikke relevant, at det ikke var personens hensigt at medbringe en kniv.

 

Hvis forsæt havde været kravet i knivloven ville der først kunne straffes, hvis personen havde taget kniven ind på diskoteket, og personen samtidig var bevidst om, at denne havde kniven.
Dette betyder kort sagt, at uvidenhed eller glemsomhed ikke kan bruges som argument for at undgå knivloven eller andre særlove.

Hvilke knive må man have?

Med knivloven kræver det tilladelse bare at; erhverve, besidde, bære eller anvende knive af følgende typer:

 

1) skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

2) knive med tværstillet greb beregnet til stød,

3) springknive og springstiletter,

4) faldknive og faldstiletter,

5) foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),

6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,

7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og

8) kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

De ovenstående knivtyper og andre skarpe objekter, er derfor ulovlige blot de befinder sig i hjemmet.

 

Knive og dolke, der er over 12 cm kan blive undtaget fra kravet om tilladelse, hvis de anvendes som led i erhverv, til husholdningen, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller andre anerkendelsesværdige formål.
Det vil altså sige, at der er taget højde for, at det visse steder er nødvendigt at have en kniv over 12 cm af praktiske årsager, og at det derfor f.eks. er fuldt ud lovligt at have en køkkenkniv på over 12 cm. Det er dog et krav, at kniven kun erhverves til det anerkendelsesværdige formål som den skal bruges til og at kniven er formet hertil. En angrebskniv med modhager på over 12 cm i køkkenskuffen vil f.eks. næppe blive anset som et husholdningsredskab, og den vil derfor være ulovlig.

 

Enhåndsbetjente foldeknive er ikke længere kvalificeret som ”særligt farlige knive”, hvilket vil sige, at såfremt de tjener et anerkendelsesværdigt formål må de godt besiddes, hvilket ikke var tilfældet med den gamle knivlov. Dette kan blandt andet komme jægere og fiskere til gavn.

Kan man gå med lovlige knive alle steder?

Knive må som udgangspunkt ikke bæres på offentligt tilgængelige steder såsom uddannelsessteder, fritidsordninger, ungdomsklubber og lignende steder.  Dette gælder alle knive, også foldeknive på op til 7 cm, som ikke kan fastlåses.

 

Undtagelsen er dog, hvis kniven tjener et ”anerkendelsesværdigt formål” som; brug til erhverv, jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller lignende.
F.eks. er snitteknive i en ungdomsklub ikke er kriminaliseret i knivloven, da de tjener et lovligt formål. En håndværker kan også have en kniv på sig i det offentlige rum, hvis den skal bruges som del i håndværkerens arbejde.
Tager en håndværker derimod hjemmefra med en kniv uden at have et anerkendelsesværdigt formål, er der ikke længere tale om noget lovligt forhold.

 

Derudover giver loven adgang til, at man til- og fra det lovlige formål kan foretage ærinder eller gøre ophold undervejs. Dette skal dog være inde for fornuftens og rimelighedens grænser. Der lægges vægt på: hvilket ærinde det drejer sig om, hvor ærindet foregår, hvor lang tid ærindet tager, knivens placering og forklaringens troværdighed.
F.eks. hvis en håndværker har en kniv på sig, som er blevet brugt på arbejde, må han som udgangspunkt godt på hjemturen handle ind, så længe kniven bliver i bilen.

 

Her kan man sige, at det er et normalt ærinde at handle ind på vej hjem, kniven er placeret i bilen og ikke på personen og en forklaring om køb af dagligvare vil ud fra eksemplet virke troværdigt, da intet taler for andre hensigter. Dog skal man hele tiden have alle faktorerne for øje, da bedømmelsen er streng, fordi, at man ikke ønsker, at det skal være nemt at gå med kniv uden et helt reelt formål.

 

Som altovervejende hovedregel skal man være påpasselig hvis man har en kniv i sin besiddelse. Man skal sikre, at man ikke unødigt tager kniven med nogen steder, så hvis den kan blive i en bil eller det er nærliggende at lægge den derhjemme, så vil det være at foretrække, da det mindsker risikoen for, at formålet bliver bedømt ulovligt.

 

Ved køb af en køkkenkniv vil transporten hjem med denne også blive set som et anerkendelsesværdigt formål. Det vil her blive taget med i vurderingen om kniven f.eks. stadig er i emballagen, og at der er kvittering på den, så det kan bevises, at det er nyligt købt.

Skærpende omstændigheder?

Såfremt en kniv bliver medbragt i aften- og nattetimerne i restaurationsmiljøet, til visse fodboldkampe, koncerter og byfester vil det med stor sandsynlighed blive set som en skærpende omstændighed, hvilket vil kunne forhøje en eventuel straf.
Hensynet ligger i, at der på disse steder og tidspunkter er større risiko for, at der sker tilspidsede situationer, som kan have voldelig karakter.

 

Det kan også blive set som en skærpende omstændighed, hvis den person, der besidder kniven tidligere er straffet for vold.

 

Ligeledes vil en persons tilknytning til bandemiljøet også blive set som en skærpende omstændighed, hvis denne person bliver taget med en kniv, som ikke tjener et anerkendelsesværdigt formål.

Søger du en advokat?

Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

Skrevet af Tobias Pedersen Stud. Jur. Retsadvokaterne Roskilde

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Del her

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

HVOR MEGET KAN JEG FÅ I BØRNEBIDRAG?

Hvor meget er jeg berettiget til i børnebidrag?

 

Børnebidraget er et bidrag som gives fra den ene forælder til den anden, såfremt de ikke er samboende. Børnebidraget skal ikke forveksles med ”børnechecken” eller ”børnetilskuddet”, som er ydelser fra det offentlige.

Børnebidraget gives til barnet er fyldt 18 år, eller er blevet gift.

Selvom forældre ikke bor sammen, har de stadig pligt til at forsørge barnet. Det er derfor, at børnebidraget findes. Forældre kan vælge at gå uden om Statsforvaltningen og selv fastsætte, hvilket beløb, der er nødvendigt i børnebidrag, såfremt at begge parter er enige.  Løsningen, hvor begge parter er enige giver den fordel, at bidraget passer til lige netop de forældre, der indgår aftalen.

Det skal dog pointeres, at aftales der bidrag, der er højere end Statsforvaltningens satser, så kan der nødvendigvis ikke opnås fuldt fradrag hos SKAT.

 

Hvem får bidrag, hvis der er fælles forældremyndighed?

 

Hvis forældremyndigheden er fælles, og barnet bor nogenlunde lige lang tid hos hver forælder, kan forældrene forsørge barnet, ved at købe de ting som barnet har brug for i sin dagligdag. Hvis det ikke er muligt for en forældre at forsørge barnet ved køb af dagligdags varer, er der den mulighed at betale børnebidrag til den forælder som barnet har adresse hos. Den forælder, hvor barnet har adresse, skal så købe de nødvendige ting til barnet.

 

Kan man få børnebidrag, hvis kun en forælder har forældremyndigheden?   

 

Den forælder, som har børnene boende kan normalvis modtage børnebidrag fra forælderen uden forældremyndighed. Såfremt, at den forælder, der ikke har forældremyndigheden ikke ønsker at betale børnebidrag, kan Statsforvaltningen fastsætte et beløb. Du kan læse mere om forældremyndighed her. 

 

Hvor meget kan jeg få i børnebidrag? / Hvad skal jeg betale i børnebidrag?

 

Hvis begge parter er enige, kan et hvilket som helst beløb aftales som børnebidrag. Det skal dog holdes for øje, at hvis aftalen er urimelig eller imod barnets bedste, kan den ændres af Statsforvaltningen.

Børnebidraget kan forhøjes såfremt, at der er sket væsentlige ændringer i bidragsbetalerens økonomi så denne tjener mere.

Børnebidraget kan derudover sænkes, hvis det er forhøjet over grundsatsen, og bidragsyderens økonomiske forhold har ændret sig. Børnebidraget kan ikke sænkes til under grundsatsen for børn, der bor i Danmark.

Børnebidraget kan også bortfalde, hvis forholdene har ændret sig således, at barnet f.eks. er begyndt at bo lige meget hos begge forældre, og begge forældre deles om barnets udgifter. Du kan læse mere om samvær her.

Det koster et gebyr på 2.700 kr. (2016) at få behandlet en ansøgning om enten forhøjelse, sænkning eller bortfald af børnebidraget hos Statsforvaltningen.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at komme til enighed omkring børnebidraget har Statsforvaltningen lavet en fast sats på 1.157 kr. pr. måned (2016), samt et fast tillæg på 150 kr. Satsen og tillægget bliver reguleret årligt.

Såfremt, at den ene forældre har en høj indkomst kan børnebidraget forhøjes. Der forhøjes kun med 100, 200 eller 300 % af grundsatsen (1.157 kr.).

Nedenfor ses et skema, som viser, hvorfra man kan kræve forhøjet børnebidrag. Indkomsten hos bidragsbetaleren beregnes som årlig bruttoindkomst, hvor der kun er fradrag for rimelige pensionsindbetalinger.

Satser for børnebidrag

Kilde: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8331

 

Hvis bidragsbetaleren har en indkomst på f.eks. 500.000 kr. om året og skal betale til 1 barn, så vil børnebidraget kunne forhøjes med 100%. Det vil sige, at der skal betales: 1.157 kr. (grundsats) + 1.157 kr. (tillæg af 100 % grundsatsen), samt 150 kr. i fast tillæg, hvilket i alt ligger på 2.464 kr..

Hvad, hvis børnebidraget ikke bliver betalt?

 

I tilfælde, hvor Statsforvaltningen har fastsat bidraget, vil bidragsmodtageren kunne bede Udbetaling Danmark om at lægge ud. Udbetaling Danmark ligger kun ud for grundsatsen, og ikke den forhøjede del af bidraget. Udbetaling Danmark vil dog hjælpe med at inddrive pengene til den forhøjede del af bidraget samt børnebidrag, der er blevet fastsat ved privat aftale.

 

Bidrag til moren omkring fødsel?

 

Sideløbende med, at der søges om børnebidrag kan Statsforvaltningen bestemme, at faren eller medmoren til barnet skal betale et bidrag til barnets mor i forbindelse med fødslen.

Bidraget kan dække udgifter til barnets fødsel (fødselsbidrag), udgifterne til barsel 2 måneder før og 1 måned efter barnet er født (barselsbidrag) og udgifterne til barnets navngivning (navngivningsbidrag).

Bidragene fastsættes kun såfremt, at moren har søgt om dem, senest 2 måneder efter barnets fødsel. Kører der en faderskabssag, er fristen 2 måneder efter sagen er afsluttet. Det er dog et krav i sidstnævnte tilfælde, at faderskabssagen er afsluttet senest 2 år efter, at barnet er født.

Barselsbidrag

Her ses satserne, på de tre typer af bidrag til moren i forbindelse med fødslen (2016)

Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag

 

Der kan fastsættes et konfirmations-/beklædningsbidrag såfremt, at den ene forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Der kan ikke søges om denne type bidrag i tilfælde, hvor der ikke er nogen retlig far eller, hvor faren er afgået ved døden.

Når der er fælles forældremyndighed har forældrene naturligvis mulighed for at aftale, hvor meget, der skal bidrages med i forbindelse med konfirmationen.

Hvis dette ikke er muligt kan konfirmationsbidraget søges. Det vil dog blive taget med i bedømmelsen om der kan gives konfirmationsbidrag, at den der skal betale bidraget afholder alle eller nogle af udgifterne til en fest eller f.eks. giver en ferierejse til barnet i anledning af konfirmationen. Det er ikke nødvendigvis nok at give en stor konfirmationsgave.  I tilfælde, hvor det bedømmes, at der er givet nok til at forsørgelsespligten er opfyldt, kan der ikke søges om denne form for bidrag.

Indbetaling til en børneopsparing med udbetaling, når barnet bliver 14 år, vil også blive set som forsørgelse. I det tilfælde, hvor den anden forælder af indbetalingen til en sådanne opsparing, vil en ansøgning om konfirmationsbidrag blive afslået eller nedsat efter, hvor meget, der er betalt.

I tilfælde, hvor kun den ene forælder har forældremyndigheden, vil Statsforvaltningen kunne fastsætte et bidrag, hvis forælderen med forældremyndigheden har udgifter til konfirmation. Statsforvaltningen tager kun hensyn til udgifter, som er aftalt mellem parterne i tilfælde af en vurdering. Dog kan indbetaling til børneopsparing ligeledes her give fradrag i konfirmationsbidraget.

Konfirmationsbidraget/beklædningsbidraget ligger i 2016 på 3.471 kr.

Konfirmationsbidraget skal ansøges før konfirmationen, men dog tidligst 3 måneder før konfirmationen.

Der kan derudover opnås et skattemæssigt fradrag for bidraget hos den, der betaler bidraget.

I tilfælde af, hvor barnet ikke skal konfirmeres kaldes konfirmationsbidraget ”beklædningsbidrag”, og gives kun, hvis den ene forælder har afholdt udgifter til barnet.

Bidraget kan ansøges fra barnet er fyldt 13 år til dagen hvorpå, det fylder 15 år.

 

Uddannelsesbidrag

 

Hvis et barn er mellem 18-24 år gammel og under uddannelse, kan Statsforvaltningen i nogle tilfælde fastsætte et uddannelsesbidrag. I tilfælde af, at uddannelse frafaldes, frafalder ligeledes retten til bidraget.

Uddannelsesbidraget bliver vurderet ud fra, om barnet har en lav indkomst, og bidragsbetaleren har en høj indkomst.

En lav indkomst for barnet betyder, at det i hvert fald skal have en indkomst på under ca. 6.000 kr. om måneden.  SU bliver regnet med som barnets indkomst og et barn, der modtager udeboende SU vil i de fleste tilfælde ikke være berettiget til uddannelsesbidrag.

Grundbeløbet er 1.157 (2016).

Indbetaling til uddannelses- eller børneopsparing, der bliver udbetalt ved det 18. eller 21. år, fra den bidragsbetalende part vil blive set som opfyldelse af forsørgerpligten, og bidraget vil blive udsat i den periode, hvor det indbetalte beløb dækker.

Der kan ikke opnås fradrag for uddannelsesbidraget og uddannelsesbidraget bliver beskattet hos den unge.

Ligesom med børnebidrag, kan uddannelsesbidraget blive sat op, såfremt at bidragsbetaleren har en høj indkomst. Der skal dog i sig selv en forholdsvis høj indkomst til hos bidragsbetaleren for, at der overhovedet kan fastsættes et uddannelsesbidrag. Det kræver en bruttoløn på ca. 370.000 kr. for, at det kan blive bestemt, at man skal betale uddannelsesbidrag.

Uddannelsesbidraget kan blive forhøjet med 50% eller 100%.

Her ses et skema, der viser, hvilken bruttoløn, der skal til for, at man kan blive sat til at betale uddannelsesbidrag eller forhøjet uddannelsesbidrag.

Satser normalbidragets grundbeløb

Ud fra ovenstående skema, kan det ses, at hvis en forælder har et barn og en bruttoløn på 1 mio. kr., da vil der skulle betales 1.157 kr. + 100% (1.157 kr.), hvilket giver 2.314 kr. i alt.

 

Skrevet af Tobias Pedersen, Stud. Jur. Retsadvokaterne Roskilde.

HVAD ER ET NØDTESTAMENTE OG DØDSLEJEGAVER?
Advokat side om arv og testamente

Nødtestamenter og dødslejegaver

 Såfremt man modtager gaver fra en person, der er døden nær, skal man være opmærksom på at disse gaver ikke altid vil være gyldige. Der gøres nemlig forskel på om noget er en gyldig ”livsgave” eller en ”dødslejegave” som arvinger kan erklære ugyldig.

Konsekvensen af, at en dødslejegave er ugyldig, er at den skal afleveres tilbage til dødsboet. Hvis dette ikke kan ske, skal gavens værdi erstattes til dødsboet.

LIVSGAVER OG DØDSLEJEGAVER

Livsgaver er gaver, som gavegiveren har sat sig for at aflevere og som bliver afleveret af gavegiveren i levende live.  Det kan også være en gave, der er bestemt til at blive afleveret af gavegiveren i levende live, men som ikke når at blive det.

Eksempel: Gavegiveren køber en gave til en anden (gaven er bestemt til at blive aflevereret i levende live), og gavegiveren giver gaven til den anden (gaven er blevet afleveret i levende live).

Eksempel 2: Gavegiveren køber en konfirmationsgave og ligger et kort ved (gaven er bestemt til at blive afleveret), gavegiveren dør af et slagtilfælde (gaven når ikke at blive afleveret i gavegiveren levende liv).

Gaven der ikke når at blive afleveret i gavegiverens liv, vil ikke blive set som en dødslejegave, når gavegiveren tror at denne vil være i live til at forære den.

Dødslejegaver er gaver, der er bestemt til at blive givet efter gavegiverens død eller en gave, som først kan kræves ved gavegiverens død. Det vil sige, at det sådan set er overførelser af værdier, som skal ske efter gavegiveren er død.

Det er nok, at gavegiverens død er ”nært forestående” og gavegiveren er klar over dette.

Eksempel: Hvis en person er dødeligt syg, og personen har fået af vide af lægerne, at denne kun har en dag tilbage at leve i, så vil gaver, der bliver givet derfra, blive set som dødslejegaver.

Disse gaver kan ses som en slags arv, og det er også derfor, at der gælder de samme regler for dem som ved testamenter. Grunden til, at man vil sikre sig mod, at en person giver gaver væk lige inden denne dør er, at man vil sørge for, at reglerne omkring tvangsarv ikke bliver omgået, så børnene eller konen får mindre eller i værste fald ingenting. Det skal også sikres, at der betales boafgift af de gaver, som er bestemt til at blive opfyldt ved gavegivers død.
Et gyldigt testamente skal også respekteres over dødlejegaver med hensyn til fordeling. Derfor kan arvinger erklære dødlejegaver for ugyldige.

 HVAD MED FØDSELSDAGSGAVER, OG ANDRE SÆDVANLIGE GAVER?

”Sædvanlige gaver” er undtaget for reglerne omkring dødslejegaver. Disse gaver kan være; fødselsdagsgaver, julegaver og konfirmationsgaver. Gaverne skal have en ”sædvanlig” størrelse således, at hvis der opstår tvivl, vil det kunne vurderes ud fra tidligere gaver eller hvad andre har fået. Så et større beløb på f.eks. 10.000 kr. til en konfirmation, kan godt være en sædvanlig gave, hvis det har været tradition, at vedkommende, der er døden nær giver konfirmationsgaver af denne størrelse.

Dødslejegaver komplicerer arveprocessen, da de først skal identificeres og enten accepteres af arvinger eller gives tilbage til dødsboet.

Såfremt, at man er døden nær og ikke kan nå at lave et testamente, er der den mulighed at lave et såkaldt ”nødtestamente”.

HVAD ER ET ”NØDTESTAMETE”?

Når en person ikke har lang tid igen, og der ikke er tid til at indkalde vidner til et vidnetestamente, eller at lave og vedkende et notartestamente for notaren, kan nødtestamentet være den sidste udvej.

Nødtestamentet har ingen formkrav og kan skrives på papir, computeren, SMS mm., hvilket gør det muligt at kunne lave et, de fleste steder.

Eksempel: En person, der er ved at styrte ned med et fly, men sender en sms med sine sidste ønsker, har lavet et gyldigt nødtestamente.

Et nødtestamente skal lige som alle andre testamenter tage højde for tvangsarven, som er ¼ af den samlede arv. Tvangsarven går til børn og/eller ægtefællen.

ER DER GRÆNSER FOR, HVOR LÆNGE ET NØDTESTAMENTE KAN VÆRE GYLDIGT?

Et nødstestamente er som ordet indikerer oprettet i nød og som sidste udvej, eftersom man ikke har kunnet nå at lave et ”rigtigt” testamente.

Derfor bortfalder et nødtestamente, efter 3 måneder hvor det har været muligt at oprette et ”rigtigt” testamente.

ER ET NØDTESTAMENTE LAVET FØR ET SELVMORD, GYLDIGT?

Har en person lavet et nødtestemente og begået selvmord, er nødtestamentet gyldigt. Dette skyldes, at personen havde til hensigt at slå sig selv ihjel, og derfor i praksis ikke havde tid til at gå til notaren eller indkalde vidner.

Et selvmord som har været planlagt i længere tid, vil også blive set som en nødsituation.

Skrevet at Tobias Smeden Pedersen, Stud. Jur. Retsadvokaterne Roskilde.

Nyt system ved skilsmisser i 2019 – hvad betyder det i praksis?

SØGER DU EN ADVOKAT TIL ET TESTAMENTE?
Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00


Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked


BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Del her

 • 1
 • 2
Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426