Hvem har forældremyndigheden?

Hvis jeres barn er født FØR den 1. oktober 2007 har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed, hvis I var gift med hinanden, da jeres barn blev født, eller I indgik ægteskab med hinanden, efter jeres barn blev født.

Hvis jeres barn er født FØR den 1. oktober 2007 har I som udgangspunkt også fælles forældremyndighed, hvis I var separerede, da jeres barn blev født, men senere flyttede sammen igen – eller I havde underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da jeres barn blev født – eller I har indsendt en aftale om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen eller Retten.

Hvis jeres barn er født EFTER 1. oktober 2007 har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed, hvis I var gift med hinanden ved jeres barns fødsel eller indgik ægteskab senere – eller I var separeret eller skilt, da barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet, eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved Retten.

Hvis jeres barn er født EFTER 1. oktober  2007 har I som udgangspunkt også fælles forældremyndighed, hvis I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da jeres barn blev født – eller I var gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født – eller I har indsendt en blanket om aftale om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen eller Retten – eller I boede sammen inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved Retten.

I alle andre situationer er det stadigvæk sådan, at moderen har forældremyndigheden.


Hvad bestemmer den/dem der har forældremyndigheden?

Statsforvaltningen har lavet et udmærket skema som viser, hvad man skal være enige om, når man har fælles forældremyndighed. Det kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside.


Hvordan får jeg del i forældremyndigheden?

Udgangspunktet i loven er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden. 

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, men ønsker at få det, kan du altid aftale med den anden forælder, at I skal have fælles forældremyndighed.

Kan I blive enige om fælles forældremyndighed, kan I inde på Statsforvaltningens hjemmeside finde en blanket, som I kan udfylde, underskrive og sende ind til Statsforvaltningen.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, og den anden forælder ikke ønsker, at du skal have del i forældremyndigheden, så skal du søge Statsforvaltningen om at få del i forældremyndigheden.

Statsforvaltningen behandler herefter din ansøgning, men de kan afvise den, hvis de mener, at det kan være til skade for barnet, at forældremyndigheden ændrer sig.

Hvis Statsforvaltningen behandler din ansøgning, så vil du og den anden forælder blive indkaldt til et vejledningsmøde hos Statsforvaltningen.

På vejledningsmødet vil der være en jurist og eventuelt en børnesagkyndig til stede.

På mødet vil juristen gennemgå, hvad forældremyndigheden betyder, og juristen vil forsøge at finde en aftale, som I begge kan være tilfredse med.

Hvis ikke I kan indgå en aftale i Statsforvaltningen, kan Statsforvaltningen tilbyde jer konfliktmægling.

Ønsker I ikke at tage imod konfliktmægling, og kan I ikke blive enige om en aftale, så afslutter Statsforvaltningen sagen.

Du har herefter 4 uger til at bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til Retten (se spørgsmålet “skal min sag om forældremyndighed i Retten?”)

Du skal være opmærksom på, at Statsforvaltningen ikke kan presse en sag om forældremyndighed “ned over hovedet på dig”. Statsforvaltningen kan kun hjælpe jer med at lave en aftale. Derfor skal sagen i Retten, hvis ikke I kan blive enige.


Hvordan får jeg forældremyndigheden alene?

Udgangspunktet i loven er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden. Der skal derfor helt særlige forhold til før den fælles forældremyndighed bliver ophævet.

Hvis du ønsker den fælles forældremyndighed ophævet, kan du altid aftale med den anden forælder, at I ikke længere skal have fælles forældremyndighed.

Kan I blive enige om en ophævelse af den fælles forældremyndighed, kan I inde på Statsforvaltningens hjemmeside finde en blanket, som I kan udfylde, underskrive og sende ind til Statsforvaltningen.

Hvis I ikke kan blive enige om ophævelse af den fælles forældremyndighed, skal du søge Statsforvaltningen om at få forældremyndigheden ophævet.

Statsforvaltningen behandler herefter din ansøgning, men de kan afvise den, hvis de mener, at det kan være til skade for barnet, at forældremyndigheden ændrer sig.

Hvis Statsforvaltningen behandler din ansøgning, så vil du og den anden forælder blive indkaldt til et vejledningsmøde hos Statsforvaltningen.

På vejledningsmødet vil der være en jurist og eventuelt en børnesagkyndig til stede.

På mødet vil juristen gennemgå, hvad forældremyndigheden betyder, og juristen vil forsøge at finde en aftale, som I begge kan være tilfredse med.

Hvis ikke I kan indgå en aftale i Statsforvaltningen, kan Statsforvaltningen tilbyde jer konfliktmægling.

Ønsker I ikke at tage imod konfliktmægling, og kan I ikke blive enige om en aftale, så afslutter Statsforvaltningen sagen.

Du har herefter 4 uger til at bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til Retten (se spørgsmålet “skal min sag om forældremyndighed i Retten?”)

Du skal være opmærksom på, at Statsforvaltningen ikke kan presse en sag om forældremyndighed “ned over hovedet på dig”. Statsforvaltningen kan kun hjælpe jer med at lave en aftale. Derfor skal sagen i Retten, hvis I ikke selv kan blive enige.


Skal sagen om forældremyndighed i Retten?

Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er grund til at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Du kan få fri proces til sagen i Retten, hvis du opfylder betingelserne for fri proces. 

I skal ikke betale afgift for Rettens behandling af en sag om forældremyndighed.

Retten kan bestemme, at en børnesagkyndig skal have en samtale med barnet, sådan at barnets perspektiv belyses, og barnet får mulighed for at komme til orde. Ofte vil dommeren overvære samtalen.

Der kan også isættes en egentlig børnesagkyndig undersøgelse i gang af Retten. Her vil både forældre og barnet blive inddraget.BLIV RINGET OP AF EN ADVOKAT

Ved udfyldelse af kontaktformularen er der 100% diskretion, ligesom det er gratis og uforpligtende.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426