FAST EJENDOM

MANGLER VED FAST EJENDOM

Når man køber en fast ejendom eller en andelsbolig, er det for de fleste en meget stor investering, og det er derfor afgørende, at der ikke efter købet viser sig mangler ved ejendommen eller andelsboligen.

Væsentlige mangler kan forhindre en i at benytte ejendommen, men ens økonomi kan også blive lagt i grus, hvis der konstateres væsentlige mangler. Det er derfor af stor betydning at vide, hvad ens retsstilling i forhold til sælger og evt. andre måtte være, hvis der konstateres mangler.

 

Før købet er det derfor vigtigt at få en advokat til at gennemgå handlens dokumenter og lade en bygningssagkyndig gennemgå ejendommen for fysiske mangler. På den måde kan de fleste overraskelser undgås.

Viser det sig alligevel efter købet, at der er mangler ved ejendommen, opstår spørgsmålet om, hvem der skal betale for udbedringen.

Retsstillingen her afhænger af om lov om forbrugerbeskyttelse (reglerne om tilstandsrapport) har været anvendt eller ikke.

ER DER EN MANGEL VED DEN FASTE EJENDOM?

For overhovedet at have muligheden for et krav, skal manglen være retlig relevant. Fordi taget er nedslidt og skal udskiftes, er dette ikke nødvendigvis en mangel, hvis taget svarer til tagets alder. En mangelsbedømmelse må altid tage udgangspunkt i, hvad der er aftalt og oplyst under købet.

NÅR LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE IKKE HAR VÆRET ANVENDT

Hvis loven ikke har været anvendt, så betyder dette, at sælger kan gøres ansvarlig på to grundlag. Enten som erstatning, hvis sælger kendte eller burde kende til manglen, eller havde garanteret herimod eller som forholdsmæssigt afslag, såfremt manglen medfører en værdiforringelse af ejendommen.

NÅR LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE HAR VÆRET ANVENDT

Hvis sælger inden købet har fremlagt en tilstandsrapport, der ikke er mere end 6 måneder gammel, et tilbud på en ejerskifteforsikring og meddelt at ville betale halvdelen af præmien er sælger som udgangspunkt ikke ansvarlig for mangler.

 

Sælger er kun ansvarlig for mangler ved bygningen, såfremt der er givet garanti herimod, udvist grov uagtsomhed (typisk fortiet kendte mangler ved ejendommen), eller såfremt manglen er indtrådt efter tilstandsrapportens udarbejdelse, men inden overtagelsesdagen.

Udgangspunktet er således, når loven har været anvendt, at sælger ikke kan gøres ansvarlig.

 

Hvis der er tale om mangler ved andet end den faste ejendom, f.eks. ved kloak eller ved grunden finder loven ikke anvendelse og de ovennævnte regler anvendes.

I sådanne tilfælde er det så ejerskifteforsikringen der skal dække manglerne.

Hvis tilstandsrapporten ikke har oplyst om manglen eller ikke angivet den fyldestgørende kan den bygningssagkyndige muligt have et ansvar.

HVIS DU OPDAGER EN MANGEL PÅ EJENDOMMEN

Det er vigtigt så hurtigt som muligt efter at have opdaget manglen at kontakte en advokat. Dels skal sælger og muligt andre ansvarlige have oplysninger om fundet hurtigst muligt, dels er det væsentlig, at der snarest gennemføres en bevissikring typisk i form af syn og skøn.

Manglen må under ingen omstændigheder udbedres uden forudgående bevissikring.

ENTREPRISE OG NYBYG

Ved entreprise og nybyg er sælger normalt en professionel, der har opført ejendommen med salg for øje. I disse tilfælde kan lov om forbrugerbeskyttelse ikke anvendes, og sælger/entreprenøren har et entreprenøransvar i mindst 5 år efter afleveringen af byggeriet.

Entreprenøransvaret er et ansvar for alle mangler ved byggeriet, medmindre der er tale om en udviklingsskade. I modsætning til de almindelige regler ved mangel ved fast ejendom har sælger/entreprenøren ved mangler omvendt krav på at udbedre manglen.

Det er derfor vigtigt, at der reklameres over manglen, så snart den er blevet kendt med påbud til sælger/entreprenøren om inden for en vis nærmere fastsat rimelig frist afhængig af manglens karakter at udbedre forholdet.

Gør han ikke det, fortabes retten til afhjælpning, der derfor kan overgå til udbedring ved 3. mand for entreprenøren/sælgers regning.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED KØB AF FAST EJENDOM?

Du kan udfylde kontaktformularen herunder, og vi vil ringe dig op.

Du kan også ringe til os på Tlf. 41 94 80 00, eller sende os en mail på info@retsadvokaterne.dk

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426