FORÆLDREMYNDIGHED OG BARNETS BOPÆL

Familieadvokat med speciale i familieret

ADVOKAT MED SPECIALE I BØRNESAGER

Forældremyndighed

Udgangspunktet i loven er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden. Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, men ønsker at få det, kan du altid aftale med den anden forælder, at I skal have fælles forældremyndighed.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, og den anden forælder ikke ønsker, at du skal have del i forældremyndigheden, så skal sagen i retten, hvor det er en dommer, der beslutter om der skal være fælles forældremyndighed. Det samme gør sig gældende, hvis I har fælles forældremyndighed, men en af jer af en eller anden grund ikke længere ønsker, at den anden skal have del i forældremyndigheden.

Sagen om forældremyndighed og/eller barnets bopæl kommer først i byretten i den retskreds, hvor barnet bor. Hvis du ikke er enig med den afgørelse, som dommeren i byretten kommer frem til, kan dommen ankes til landsretten. Ankefristen er 4 uger i sager om forældre- og bopælssager. Hvis du anker inden 2 uger, gælder byrettens dom ikke. Hvis der ankes efter 2 uger – men inden 4 uger – gælder byrettens dom indtil landsretten har afsagt ny dom. Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel.

Har du en sag om forældremyndighed som skal i retten, kan du få fri proces, hvis du opfylder betingelserne. Det kan du læse mere om her

Barnets bopæl

Hvis du ønsker, at dit barn skal bo hos dig, så kan du altid aftale med den anden forælder, at barnet flytter hjem til dig, men det kræver selvfølgelig, at den anden forælder er indstillet på det. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, er det en dommer i retten, der træffer afgørelsen.

Hvis uenigheden opstår i forbindelse med samlivsophævelsen, skal du være særlig opmærksom på, at du ikke fraflytter den fælles bopæl, før spørgsmålet om barnets bopæl er afklaret.

Handler din sag om, hvem af jer der skal have bopælspligten, kan du få retshjælpsdækning igennem din forsikring, eller fri proces, hvis du opfylder betingelserne, og ikke har en retshjælpsforsikring.

Har du brug for en specialeret advokat til en sag vedr. forældremyndighed, så kontakt os her.

Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426