Hvad betyder bopælsforælder?

Bopælsforælderen er den forælder, som har barnet boende.


Hvad bestemmer bopælsforælderen?

Er du bopælsforælderen bestemmer du blandt andet, hvor barnet skal bo. Har I fælles forældremyndighed, så kan du bestemme, hvor barnet skal bo inden for Danmark. Har du forældremyndigheden alene kan du også bestemme om barnet skal flytte til udlandet.

Hvis du ønsker at flytte, så skal du meddele dette til den anden forælder 6 uger før flytningen. Dette gælder både hvis I har fælles forældremyndighed, men også hvis du har forældremyndigheden alene.

Statsforvaltningen har lavet et skema, der viser, hvad bopælsforælderen kan bestemme, og hvad samværsforælderen kan bestemme. Skemaet finder du her

Søger du en familieadvokat?


KONTAKT RETSADVOKATERNE

Skal jeg orienteres om mit barns dagligdag, hvis mit barn ikke bor hos mig?

Hvis du ikke har dit barn boende hos dig, men du har del i forældremyndigheden, så har loven lagt op til, at den forælder, der har barnet boende skal orientere dig om, hvad der sker i barnets hverdag. Du kan ikke forvente, at du skal orienteres om alt fra hverdagen, men du skal orienteres om de væsentligste ting.

Har du ikke del i den fælles forældremyndighed, så har du ret til at få oplysninger om dit barns forhold fra skolen, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet, private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger.

Du skal selv henvende dig til institutionen for at få oplysningerne. 

Søger du en familieadvokat?


KONTAKT RETSADVOKATERNE

Hvad hvis vi ikke er enige om, hvor barnet skal bo?

Hvis du ønsker, at dit barn skal bo hos dig, så kan du altid aftale med den anden forælder, at barnet flytter hjem til dig, men det kræver selvfølgelig , at den anden forælder er indstillet på det.

Kan I blive enige om hvor barnet skal bo, så kan du inde på Statsforvaltningens hjemmeside finde en blanket, som du kan udfylde, underskrive og sende ind til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen behandler herefter din ansøgning, men de kan afvise den, hvis de mener, at det kan være til skade for barnet, at barnets bopæl ændrer sig.

Hvis Statsforvaltningen behandler din ansøgning, så vil du og den anden forælder blive indkaldt til et vejledningsmøde hos Statsforvaltningen.

På vejledningsmødet vil der være en jurist og eventuelt en børnesagkyndig til stede.

På mødet vil juristen gennemgå, hvad bopælspligten betyder, og juristen vil forsøge at finde en aftale, som I begge kan være tilfredse med.

Hvis ikke I kan indgå en aftale i Statsforvaltningen, kan Statsforvaltningen tilbyde jeg konfliktmægling.

Ønsker I ikke at tage imod konfliktmægling, og kan I ikke blive enige om en aftale, så afslutter Statsforvaltningen sagen.

Du har herefter 4 uger til at bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til Retten (se også spørgsmålet “skal min sag om bopæl i Retten?”)

Du skal være opmærksom på, at Statsforvaltningen ikke kan bestemme, hvor barnet skal bo. Statsforvaltningen kan kun hjælpe jer med at lave en aftale. Derfor skal sagen i Retten, hvis ikke I kan blive enige.

Søger du en familieadvokat?


KONTAKT RETSADVOKATERNE

Skal sagen om bopæl i Retten?

Hvis ikke I er blevet enige i Statsforvaltningen om, hvor jeres barn skal bo, så kan i få en dommer til at tage stilling til det.

Du kan få fri proces til sagen i Retten, hvis du opfylder betingelserne for fri proces. Har du har en forsikring med retshjælp, så skal du først henvende dig til dem, for at få dem til at dække omkostningerne til sagen.

I skal ikke betale afgift for Rettens behandling af en sag om barnets bopæl.

Retten kan bestemme, at en børnesagkyndig skal have en samtale med barnet, sådan at barnets perspektiv belyses, og barnet får mulighed for at komme til orde. Ofte vil dommeren overvære samtalen.

BLIV RINGET OP AF EN ADVOKAT

Ved udfyldelse af kontaktformularen er der 100% diskretion, ligesom det er gratis og uforpligtende.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426