FORSIKRING

Alle advokater skal have en ansvarsforsikring, da de yder en særlig rådgivning.

Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som en advokat kan pådrage sig ved sin rådgivning.

Forsikringssummen skal mindst være på 2,5 millioner, og Advokatsamfundet har tilsyn med, at man som advokat har en opdateret forsikring.

Hos Retsadvokaterne har vi tegnet forsikring hos HDI-Gerling Forsikring, og alle vores advokater, er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Retsadvokaterne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikring
HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963