HVAD KOSTER EN ADVOKAT?

Hvad koster en advokat?

Advokater og priser

Det kan være dyrt at gå til advokat. Det er vi hos Retsadvokaterne godt klar over, men vi vil også påstå, at det kan blive dyrere på den lange bane at lade være – det ændre dog ikke på, at det kan være dyrt, at bruge en advokat, og det er her og nu, at pengene skal findes.

Advokater har ikke nødvendigvis de samme timepriser: Hos Retsadvokaterne ligger vores timepris formentlig på niveau med andre advokater i området, som arbejder inde for samme retsområder som os. Da vi godt er klar over, at det kan være dyrt at gå til advokat, forsøger vi at være meget gennemskuelige i vores priser. Det gør vi blandt andet ved, at oplyse om, hvad vi forventer at skulle bruge af tid på din sag. Ændrer det udgangspunkt sig undervejs, så oplyser vi dig om det, så du altid har føling med, hvad vores arbejde kommer til at koste dig.

En del sager kan på forhånd være umulige at estimere, da man ved sagens opstart ikke med sikkerhed kan sige, hvor sagen fører hen, og så er det det, som vi oplyser dig.

Hos Retsadvokaterne har vi en fast timepris for advokaterne, og en fast timepris for juridisk assistenter og vores sekretærer. Hvis din sag bliver behandlet af en juridisk assistent, er timeprisen lavere, end hvis din sag bliver behandlet af en advokat. Det betyder ikke, at din sag bliver dårligere behandlet hos en juridisk assistent, men der er nogle juridiske opgaver, som varetages lige så godt af en juridisk assistent.

Ud over den faste timepris har nogle af vores ydelser faste priser. Priserne kan du finde her.

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963