NYT FRA RETSADVOKATERNE I ROSKILDE

Kan en medarbejder fyres under sygdom?

Kan en medarbejder fyres under sygdom? En medarbejder kan som udgangspunkt altid opsiges. Det er dog ikke altid sikkert, at det kan gøres uden omkostninger for arbejdsgiveren. Hvis en medarbejder fyres uden en lovlig/saglig grund, så kan arbejdsgiveren risikere at skulle betale erstatning og/eller godtgørelse. Hvornår kan en medarbejder så fyres? Hvis du vil fyre…

read more
Hvorfor skal du have en entreprisekontrakt?

Hvorfor skal du have en entreprisekontrakt? Drømmehuset kan ende som en katastrofe uden en ordentlig gennemarbejdet entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er en kontrakt, som kan indgås mellem en bygherre – det vil sige, den som skal have bygget et hus – og entreprenøren på den anden side – det vil sige den, der skal udføre byggeriet.…

read more
Hvad er nødværge?

Hvad er nødværge? Nødværge er et begreb, som bruges i straffeloven. Af straffelovens § 13 fremgår det, at en handling, som er foretaget i nødværge, er straffri. Det betyder med andre ord, at hvis man har foretaget en kriminel handling, som man normalt ville blive straffes for, så straffes man ikke, hvis handlingen er foregået…

read more
Hvem skal berigtige din bolighandel?

Hvem skal berigtige din bolighandel? Der findes ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige din bolighandel. Det er derfor op til dig som køber at vælge, hvem du ønsker rådgivning fra i forbindelse med indgåelse af købsaftalen og berigtigelsen af boligen. En rådgiver må, uanset om denne er advokat eller ejendomsmægler, rådgive både…

read more
Arver samlevende automatisk hinanden?

Arver samlevende automatisk hinanden? Tror du også, at I som samlevende automatisk arver efter hinanden, når I har boet sammen i mere end 2 år? Det gør man ikke. Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende automatisk arver efter hinanden, når de har boet sammen i to år. Dette er ikke tilfældet. Uanset hvor…

read more
Lønmodtagere og virksomheders retsstilling under Corona-virussen (Covid-19)

Lønmodtagere og virksomheders retsstilling under Corona-virussen (Covid-19) I erhvervslivet er der stor usikkerhed forbundet med Coronavirussen, og dette gælder både for virksomheder og de ansatte. På Finansministeriets hjemmeside kan man finde nogle fakta ark, som indeholder en række tiltag omkring virksomheders muligheder for at udskyde betaling af f.eks. moms og A-skat og AM-bidrag. Fakta arkene…

read more
Ny aftale om lejeboliger – er det slut med § 5,2-lejemål?

Ny aftale om lejeboliger – er det slut med § 5,2-lejemål? Partierne på Christiansborg har længe diskuteret, hvorvidt de såkaldte § 5,2 lejemål fortsat skulle bestå. Skulle bestemmelsen ændres? Skulle den fastholdes i dens oprindelige form? Eller skulle den helt udgå. Nogen har talt for, andre har været imod. Nu er der så kommet en…

read more
HVEM FÅR DIN PENSION VED DØD?

HVEM FÅR DIN PENSION VED DØD? Hele livet får vi at vide, at vi skal spare op til pension, og danskerne sparer i gennemsnit rigtig mange penge op i pension. Men har du styr på, hvem der får din pension, hvis du dør, før du når pensionsalderen? Nedenfor vil jeg gennemgå de generelle regler. Du…

read more
Ungdomsdomstol

Ungdomsdomstol Den 18. december 2018 blev den endelige lov vedrørende det nye Ungdomskriminalitetsnævn og Ungekriminalforsorg vedtaget. Helt konkret betyder det, at Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe afgørelser i sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er i ” fødekæden” til den hårde kerne af kriminalitet. Nævnet kan nu med den nye lov…

read more

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963