NYT FRA RETSADVOKATERNE I ROSKILDE

Den nye huseftersynsordning – her er alt du skal vide

Den nye huseftersynsordning – her er alt du skal vide De nye regler om tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter trådte i kraft den 1. oktober 2020. Ændringerne indebærer blandt andet, at rapporterne har fået nyt udseende, og vurderingssystemet har fået en opdatering. Samtidig får forbrugeren adgang til en ny digital platform, Husweb, der anvendes til udarbejdelse af…

read more
Ny Højesteretsdom: Samværschikane kan få betydning for hvem, der tillægges forældremyndigheden

Ny Højesteretsdom: Samværschikane kan få betydning for hvem, der tillægges forældremyndigheden I en ny dom af 8. september 2020 fastslår Højesteret, at den ene forældres udøvelse af grov samværschikane kan have betydning for, hvem af parterne der må anses som værende bedst egnet til at have forældremyndigheden over barnet. Dommen er interessant, fordi den ændrer…

read more
Den nye voldtægtsbestemmelse

Den nye voldtægtsbestemmelse – vil flere uskyldige blive dømt, og/eller vil flere skyldige blive stillet til ansvar? Voldtægt er forkert. Det er ikke til diskussion. Det er forkert, uanset om det er en kvinde eller en mand, der er offeret. Ingen mennesker skal tåle at blive udsat for seksuelle krænkelser eller ufrivilligt samleje. Men nogle…

read more
Kan en medarbejder fyres under sygdom?

Kan en medarbejder fyres under sygdom? En medarbejder kan som udgangspunkt altid opsiges. Det er dog ikke altid sikkert, at det kan gøres uden omkostninger for arbejdsgiveren. Hvis en medarbejder fyres uden en lovlig/saglig grund, så kan arbejdsgiveren risikere at skulle betale erstatning og/eller godtgørelse. Hvornår kan en medarbejder så fyres? Hvis du vil fyre…

read more
Hvorfor skal du have en entreprisekontrakt?

Hvorfor skal du have en entreprisekontrakt? Drømmehuset kan ende som en katastrofe uden en ordentlig gennemarbejdet entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er en kontrakt, som kan indgås mellem en bygherre – det vil sige, den som skal have bygget et hus – og entreprenøren på den anden side – det vil sige den, der skal udføre byggeriet.…

read more
Hvad er nødværge?

Hvad er nødværge? Nødværge er et begreb, som bruges i straffeloven. Af straffelovens § 13 fremgår det, at en handling, som er foretaget i nødværge, er straffri. Det betyder med andre ord, at hvis man har foretaget en kriminel handling, som man normalt ville blive straffes for, så straffes man ikke, hvis handlingen er foregået…

read more
Hvem skal berigtige din bolighandel?

Hvem skal berigtige din bolighandel? Der findes ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige din bolighandel. Det er derfor op til dig som køber at vælge, hvem du ønsker rådgivning fra i forbindelse med indgåelse af købsaftalen og berigtigelsen af boligen. En rådgiver må, uanset om denne er advokat eller ejendomsmægler, rådgive både…

read more
Arver samlevende automatisk hinanden?

Arver samlevende automatisk hinanden? Tror du også, at I som samlevende automatisk arver efter hinanden, når I har boet sammen i mere end 2 år? Det gør man ikke. Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende automatisk arver efter hinanden, når de har boet sammen i to år. Dette er ikke tilfældet. Uanset hvor…

read more
Lønmodtagere og virksomheders retsstilling under Corona-virussen (Covid-19)

Lønmodtagere og virksomheders retsstilling under Corona-virussen (Covid-19) I erhvervslivet er der stor usikkerhed forbundet med Coronavirussen, og dette gælder både for virksomheder og de ansatte. På Finansministeriets hjemmeside kan man finde nogle fakta ark, som indeholder en række tiltag omkring virksomheders muligheder for at udskyde betaling af f.eks. moms og A-skat og AM-bidrag. Fakta arkene…

read more
Ny aftale om lejeboliger – er det slut med § 5,2-lejemål?

Ny aftale om lejeboliger – er det slut med § 5,2-lejemål? Partierne på Christiansborg har længe diskuteret, hvorvidt de såkaldte § 5,2 lejemål fortsat skulle bestå. Skulle bestemmelsen ændres? Skulle den fastholdes i dens oprindelige form? Eller skulle den helt udgå. Nogen har talt for, andre har været imod. Nu er der så kommet en…

read more

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963