NYT FRA RETSADVOKATERNE I ROSKILDE

Hvem skal berigtige din bolighandel?

Hvem skal berigtige din bolighandel? Der findes ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige din bolighandel. Det er derfor op til dig som køber at vælge, hvem du ønsker rådgivning fra i forbindelse med indgåelse af købsaftalen og berigtigelsen af boligen. En rådgiver må, uanset om denne er advokat eller ejendomsmægler, rådgive både…

read more
Arver samlevende automatisk hinanden?

Arver samlevende automatisk hinanden? Tror du også, at I som samlevende automatisk arver efter hinanden, når I har boet sammen i mere end 2 år? Det gør man ikke. Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende automatisk arver efter hinanden, når de har boet sammen i to år. Dette er ikke tilfældet. Uanset hvor…

read more
Lønmodtagere og virksomheders retsstilling under Corona-virussen (Covid-19)

Lønmodtagere og virksomheders retsstilling under Corona-virussen (Covid-19) I erhvervslivet er der stor usikkerhed forbundet med Coronavirussen, og dette gælder både for virksomheder og de ansatte. På Finansministeriets hjemmeside kan man finde nogle fakta ark, som indeholder en række tiltag omkring virksomheders muligheder for at udskyde betaling af f.eks. moms og A-skat og AM-bidrag. Fakta arkene…

read more
Ny aftale om lejeboliger – er det slut med § 5,2-lejemål?

Ny aftale om lejeboliger – er det slut med § 5,2-lejemål? Partierne på Christiansborg har længe diskuteret, hvorvidt de såkaldte § 5,2 lejemål fortsat skulle bestå. Skulle bestemmelsen ændres? Skulle den fastholdes i dens oprindelige form? Eller skulle den helt udgå. Nogen har talt for, andre har været imod. Nu er der så kommet en…

read more
HVEM FÅR DIN PENSION VED DØD?

HVEM FÅR DIN PENSION VED DØD? Hele livet får vi at vide, at vi skal spare op til pension, og danskerne sparer i gennemsnit rigtig mange penge op i pension. Men har du styr på, hvem der får din pension, hvis du dør, før du når pensionsalderen? Nedenfor vil jeg gennemgå de generelle regler. Du…

read more
Ungdomsdomstol

Ungdomsdomstol Den 18. december 2018 blev den endelige lov vedrørende det nye Ungdomskriminalitetsnævn og Ungekriminalforsorg vedtaget. Helt konkret betyder det, at Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe afgørelser i sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er i ” fødekæden” til den hårde kerne af kriminalitet. Nævnet kan nu med den nye lov…

read more
Psykisk vold

Psykisk vold I dag findes der ikke en selvstændig bestemmelse i straffeloven, som kriminaliserer psykisk vold. Det skyldes formentlig, at psykisk vold har været længe undervejs – og formentlig stadig er undervejs – for at blive accepteret på lige vilkår med fysisk vold. Hertil kommer, at det i praksis naturligvis er sværere at bevise, at…

read more
Nu forældes sager om myndighedssvigt fra offentlige myndigheder ikke længere – det giver børnene en større sikkerhed

Nu forældes sager om myndighedssvigt fra offentlige myndigheder ikke længere – det giver børnene en større sikkerhed Den 8. februar 2018 vedtog Folketinget et lovforslag, som fjernede forældelsesfristen i misbrugssager. Hvad var reglerne før? Tidligere gjaldt de almindelige forældelsesregler, hvorefter erstatningsansvar som udgangspunkt blev forældet efter 3 år. Fristen for forældelse løb fra den dag,…

read more
Det bør du vide, når du køber andelsbolig

Det bør du vide, når du køber andelsbolig Hvad er en andelsbolig?  Når man køber en andelsbolig, køber man alene retten til at bruge en af andelsboligforeningens boliger. Det er derfor ikke ligesom ejerlejligheder og huse, hvor man ejer boligen. Derfor er andelsboliger ofte lavere i købesum end ejerboliger. Ved køb af en andelsbolig får…

read more

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963