NYT FRA RETSADVOKATERNE I ROSKILDE

NY LOV OM ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD

NY LOV OM ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD Den 1. januar 2018 får vi en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold. Det er meningen, at det skal give ægtefæller bedre muligheder og mere frihed til at indrette sig, som hver enkelt ønsker det. For at forstå de nye regler, så vil jeg gennemgå de nuværende regler, for…

read more
En ny simplere skilsmisselov

En ny simplere skilsmisselov En simplere skilsmisselov Regeringen har den 21. september 2016 lanceret et udspil, som har til formål at forny det familieretlige område, så det passer bedre til nutidens familiemønstre, og samtidig vil gøre systemet mere simpelt og gennemskueligt. Det nuværende system for skilsmisser har flere svagheder, som kan gøre en svær proces…

read more
DEN NYE KNIVLOV – 1. juli 2016

DEN NYE KNIVLOV – hvad betyder den for dig? DEN NYE KNIVLOV – hvad betyder den for mig? Den 1. juli 2016 trådte en ny knivlov i kraft. Denne nye lov skal forbedre den gamle knivlov fra 2008.  Forbedringerne skal forhindre, at personer, der bærer en kniv grundet arbejde eller andre anerkendelsesværdige formål, kommer i…

read more
HVOR MEGET KAN JEG FÅ I BØRNEBIDRAG?

Hvor meget er jeg berettiget til i børnebidrag?   Børnebidraget er et bidrag som gives fra den ene forælder til den anden, såfremt de ikke er samboende. Børnebidraget skal ikke forveksles med ”børnechecken” eller ”børnetilskuddet”, som er ydelser fra det offentlige. Børnebidraget gives til barnet er fyldt 18 år, eller er blevet gift. Selvom forældre…

read more
HVAD ER ET NØDTESTAMENTE OG DØDSLEJEGAVER?

–Nødtestamenter og dødslejegaver  Såfremt man modtager gaver fra en person, der er døden nær, skal man være opmærksom på at disse gaver ikke altid vil være gyldige. Der gøres nemlig forskel på om noget er en gyldig ”livsgave” eller en ”dødslejegave” som arvinger kan erklære ugyldig. Konsekvensen af, at en dødslejegave er ugyldig, er at…

read more
HVAD ER SÆREJE?

HVAD ER SÆREJE? Når to personer indgår ægteskab, indtræder de i et formuefællesskab. Det betyder, at såfremt ægtefællerne senere vælger at blive skilt, vil deres formue skulle deles, og ægtefællerne får halvdelen hver. Eksempel: Den ene ægtefælle havde en lejlighed til 100.000 kr. med ind i ægteskabet, og den anden ægtefælle havde 1.000 kr. med…

read more
FORÆLDREANSVARSLOVEN I ET HISTORISK PERSPEKTIV

FORÆLDREANSVARSLOVEN I ET HISTORISK PERSPEKTIV Der var engang, hvor forældremyndigheden automatisk gik til mor ved skilsmisse, og skulle mor være så uheldig at dø, uden forældrene var gift, men blot samlevende, så var der ingen garanti for, at børnene kunne blive hos deres far. Det er heldigvis fortid, og forældremyndighedsloven er – efter sigende –…

read more
KAN JEG FÅ FØRTIDSPENSION

Kan jeg få førtidspension? Du kan have ret til førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Det er din kommune, der kan beslutte at du skal have ret til førtidspension. Kommunen beslutter om du har ret til førtidspension ud fra forskellige forhold, blandt andet forhold om uddannelse, erfaring og dit helbred. Hovedreglen er at du…

read more
HVAD SKAL DU VIDE, FØR DU BLIVER UDLEJER?

Hvad skal du vide, før du bliver udlejer? Går du med salgstanker? Eller overvejer du at leje ud? Måske er du allerede udlejer? Uanset om det er det ene eller det andet, der passer på dig, så er der nogle forhold, som du skal have gjort dig klart, før du tager beslutningen. Vælger du at…

read more
HVEM ER OMBUDSMANDEN?

HVAD ER OMBUDSMANDEN? Ombudsmanden er en institution og chefen for denne kaldes også for ombudsmanden. Udover ham er der ca. 90 ansatte, som hjælper ham med alle sagerne. HVEM ER OMBUDSMANDEN? Ombudsmanden er en person ( siden 1. februar 2012 – Jørgen Steen Sørensen) , som bl.a. kan hjælpe de borgere, som mener, at deres…

read more

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963