Har jeg ret til samvær med mit barn?

Medmindre der er helt særlige forhold der gør sig gældende, så har man ret til samvær med sit barn. Dette gælder uanset om der er fælles forældremyndighed, eller den anden forælder har forældremyndigheden alene.


Hvordan får jeg samvær?

Hvis ikke du kan blive enig med den anden forælder om samvær, så kan du kontakte Statsforvaltningen for at få dem til at fastsætte samværet.

På Statsforvaltningens hjemmeside kan du finde en blanket til ansøgningen.

Når Statsforvaltningen har modtaget din ansøgning, vil du og den anden forælder blive indkaldt til et møde hos Statsforvaltningen.

Til mødet vil der være en jurist til stede, som leder mødet. Nogen gange kan der også være en børnesagkyndig med til mødet.

Formålet med mødet er blandt andet at se om I selv kan opnå en aftale. Er det ikke muligt, vil Statsforvaltningen træffe en afgørelse om samvær.

For at Statsforvaltningen kan træffe den bedste samværsaftale for barnet, er det højst sandsynligt, at de vil indhente en udtalelse fra dit barns institution og/eller skole. Det kan også tænkes, at barnet vil blive indkaldt til en samtale med den børnesagkyndige.

Efterfølgende træffer Statsforvaltningen en samværsaftale. Er du uenig i den afgørelse som er truffet, så kan du klage over den.

Du skal være opmærksom på, at hvis I selv indgår en aftale i Statsforvaltningen, så kan du ikke efterfølgende klage over aftalen.


Hvor meget samvær kan jeg få?

Loven siger ikke noget om, hvor meget samvær der skal være, og Statsforvaltningen kommer frem til et resultat, som Statsforvaltningen mener er bedst for barnet. Det er ikke altid sikkert, at det som forældrene synes er bedst for barnet, er det samme som Statsforvaltningen kommer frem til, men så har du som forælder mulighed for at klage.

Når Statsforvaltningen går ind og kigger på, hvor meget samvær der skal være, er der flere forhold, der gør sig gældende.

Statsforvaltningen kigger nok først og fremmest på, hvor gammel dit barn er. Er barnet gammelt og modent nok til at blive inddraget i sagen, så vil også dit barns holdning til samværet have betydning. Statsforvaltningen tager også hensyn til dit barns dagligdag og fritidsaktiviteter. Et samvær skal ikke forhindre, at barnet f.eks. kan gå til fodbold.

Ved Statsforvaltningens vurdering kigger de også på forældrenes samarbejdsevne, på hvordan forældrenes og barnets tidligere kontakt har været. Har et samvær frem til, at Statsforvaltningen bliver draget ind i sagen kørt upåklageligt, så vil det være det samvær som Statsforvaltningen tager udgangspunkt i.


Kan jeg blive nægtet at få samvær med mit barn?

Kun i særlige tilfælde vil Statsforvaltningen afslå et samvær.

Det kan de eksempelvis gøre, hvis barnet og forælderen ikke har set hinanden i lang tid. Statsforvaltningen kan også afslå samværet, hvis forælderen har været meget ustabil ved et tidligere samvær. Endvidere kan Statsforvaltningen afslå samvær, hvis forælderen eksempelvis har været voldelig, eller hvis barnet simpelthen ikke ønsker samværet.


Hvad er overvåget samvær?

Der kan være flere årsager til, at Statsforvaltningen mener, at samværet skal være overvåget. Det  kan være, hvis der eksempelvis er misbrugsproblemer hos den forælder, der ønsker samvær, eller hvis der er frygt for bortførsel af barnet. Statsforvaltningen kan også fastsætte overvåget samvær, hvis den forælder, der ønsker samvær, skal have støtte i samværet.

BLIV RINGET OP AF EN ADVOKAT

Ved udfyldelse af kontaktformularen er der 100% diskretion, ligesom det er gratis og uforpligtende.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nr.

Din besked

Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426