PRISER

Hos Retsadvokaterne har vi en fast timepris kr. 2.700,00. inkl. moms for advokater. Vi fakturerer efter medgået tid, hvilket betyder, at du kun betaler for den tid, som vi bruger på din sag. Når vi starter en sag op, vil du som oftest blive bedt om at indbetale et beløb på vores klientkonto. Det kan du læse mere om her.

Nogle af vores ydelser har faste priser:

Lejekontrakt til bolig Kr. 5.000,00 inkl. moms for private eks. moms for erhverv.
Erhvervslejekontrakt kr. 10.000,00 eks. moms
Standard ægtepagt inkl. 1 times vejledningsmøde kr. 5.000,00 inkl. moms eks. tinglysningsafgift kr. 1.750,00.
Samejeoverenskomst kr. 6.000,00 inkl. moms
Standard testamente inkl. 1 times

Vejledningsmøde

kr. 5.000,00 inkl. Moms

 

Arveafkald kr. 1.000,00 inkl. Moms
Gældsbrev kr. 3.500,00 inkl. moms
Forhåndssamtykke til uskiftet bo kr. 1.500,00 inkl. moms – der ydes en rabat ved udarbejdelse af flere af de samme dokumenter
Fremtidsfuldmagt kr. 3.500,00 inkl. moms – for ægtefæller, hvor begge skal have udarbejdet fuldmagter er prisen kr. 5.000,00 inkl. moms
Tinglysning af skifteretsattest  kr. 3.500,00 inkl. moms eks. tinglysningsafgift kr. 1.750,00
Aflysning af pantebrev  kr. 4.000,00 inkl. moms
Tinglysning af fast ejendom ved skilsmisse  kr. 5.000,00 inkl. moms eks. tinglysningsgebyr kr. 1.750,00

FASTE LAVE PRISER PÅ EJENDOMSHANDLER

I forbindelse med køb af fast ejendom, gives der en samlet rabat på kr. 1.000,00 ved samtidig udarbejdelse af testamente samt ægtepagt/samejeoverenskomst.

Køb af hus eller villa Kr. 10.500,00 inkl. moms
Køb af ejerlejlighed Kr. 10.500,00 inkl. moms
Køb af andelsbolig kr. 10.000,00 inkl. moms
Familiehandel kr. 8.000,00 inkl. moms
Køb af byggegrund kr. 9.000,00 inkl. moms
Handel uden ejendomsmægler (selvsalg) kr. 15.000,00 inkl. moms
Projektsalg kr. 12.000,00 inkl. moms
Gennemgang af entreprisekontrakt kr. 15.000,00 inkl. moms

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963