PRISER

Hos Retsadvokaterne har vi en fast timepris kr. 2.400,00. inkl. moms for advokater.  For erhvervskunder kan kontoret kontaktes. Vi fakturerer efter medgået tid, hvilket betyder, at du kun betaler for den tid, som vi bruger på din sag. Når vi starter en sag op, vil du som oftest blive bedt om at indbetale et beløb på vores klientkonto. Det kan du læse mere om her.

Nogle af vores ydelser har faste priser:

Lejekontrakt til bolig Kr. 5.000,00 inkl. moms for private eks. moms for erhverv.
Erhvervslejekontrakt  kr. 10.000,00 eks. moms
Standard ægtepagt inkl. 1 times vejledningsmøde  kr. 5.000,00 inkl. moms eks. tinglysningsafgift kr. 1.660,00.
Samejeoverenskomst kr. 6.000,00 inkl. moms
Standard testamente inkl. 1 times vejledningsmøde kr. 5.000,00 inkl. moms
Gældsbrev kr. 3.500,00 inkl. moms
Forhåndssamtykke til uskiftet bo kr. 1.500,00 inkl. moms – der ydes en rabat ved udarbejdelse af flere af de samme dokumenter
Fremtidsfuldmagt kr. 3.500,00 inkl. moms – for ægtefæller, hvor begge skal have udarbejdet fuldmagter er prisen kr. 5.000,00 inkl. moms

 

FASTE LAVE PRISER PÅ EJENDOMSHANDLER

I forbindelse med køb af fast ejendom, gives der en samlet rabat på kr. 3000,00 ved samtidig udarbejdelse af testamente samt ægtepagt/samejeoverenskomst.

Køb af hus eller villa Kr. 9.000,00 inkl. moms
Køb af ejerlejlighed Kr. 9.000,00 inkl. moms
Køb af andelsbolig kr. 8.500,00 inkl. moms
Køb af byggegrund kr. 8.000,00 inkl. moms
Handel uden ejendomsmægler (selvsalg) kr. 14.000,00 inkl. moms

FORÆLDREKØB / OVERDRAGELSE AF BOLIG TIL BARN

Pakke 1: Skøde inkl. Tinglysning kr. 4.000 inkl. Moms.

Pakken indebærer udarbejdelse af skøde udkast hos tinglysningsretten, indhentelse af købers og sælgers digitale underskrift, ekspedition af skøde samt koordinering ift. bank, fremsendelse af det tinglyste skøde og frigivelse af evt. købesum hos bank.

Pakke 2: Skøde inkl. Tinglysning og gældsbrev kr. 6.500 inkl. Moms.

Pakken indebærer det samme som pakke 1 – Derudover udarbejdes der gældsbrev i forbindelse med oprettelse af rentefrit familielån med mulighed for årlig nedskrivning af gælden mellem forældre og børn.

Pakke 3: Skøde inkl. Tinglysning + gældsbrev + let købsaftale kr. 10.500 inkl. Moms.

Pakken indebærer det samme som pakke 1+2 og derudover udarbejdelse af en købsaftale mellem forældre og børn indeholdende de nærmere aftaler i forhold til overdragelsen, herunder bankgarantistillelse, frister for skøde og refusionsopgørelse mv. i let form henset til at børnene bor i boligen i forvejen.

Pakke 4: Skøde inkl. Tinglysning og udarbejdelse af let købsaftale kr. 8.000 inkl. Moms.

Pakken indebærer det samme som pakke 1, samt udarbejdelse af en købsaftale mellem forældre og børn indeholdende de nærmere aftaler i forhold til overdragelsen, herunder bankgarantistillelse, frister for skøde og refusionsopgørelse mv. i let form henset til at børnene bor i boligen i forvejen.

Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426