ADVOKAT / BOBESTYRER TIL DØDSBOBEHANDLING

HOS RETSADVOKATERNE KAN VI HJÆLPE JER MED AT VARETAGE ET DØDSBO. DET ER OFTE KOMPLICERET, OG DER ER MANGE REGLER, SOM MAN SKAL FORHOLDE SIG TIL I EN SVÆR TID. DET KAN VI HJÆLPE JER MED TIL EN FAST PRIS.

Når et menneske dør, så skal arvingerne blandt andet tage stilling til, hvordan afdødes bo skal behandles.

Der er mange regler og mange ting, som der skal tages stilling til, og det kan derfor være en god ide at få hjælp til at få gjort det hele på den rigtige måde.

Herunder fortæller vi nærmere om de forskellige måder, som afdødes bo kan behandles efter.

BOBESTYRER

En bobestyrer er næsten altid en advokat, som er udpeget til at tage sig af at afvikle hele boet efter den afdøde. En bobestyrer kan enten være udpeget af Skifteretten, eller indsat i et testamente.

Bobestyrerens opgaver er blandt andet at lave en åbningsstatus, som er en opgørelse over formuen pr. dødsdagen, til Skifteretten og til SKAT.

Det er også bobestyrerens opgave at udarbejde en boopgørelse, som er en opgørelse over, hvad der er sket fra dødsdagen, og til boet kan anses for afsluttet/færdigbehandlet. Det er også bobestyreren, der skal sørge for salg af en evt. ejendom og realisering af øvrige aktiver.

En bobestyrer skal involvere arvingerne i alle beslutninger af betydning for dødsboet.

PRIVAT SKIFTE

Et privat skifte betyder, at arvingerne i fællesskab selv står for behandling af boet. Selvom arvingerne selv skal stå for afvikling af dødsboet, så er der mange, der vælger at lade sig bistå af en advokat.

For at man som arving kan vælge, at dødsboet skal behandles som et privat skifte, er der flere ting, der skal være opfyldt.

  • Det er blandt andet en betingelse, at alle arvingerne er enige om, at boet skal behandles som et privat skifte.
  • Dernæst skal dødsboet være solvent, og arvingerne skal afgive en erklæring om, at de forventer, at boet er solvent.
  • Derudover skal mindst en af arvingerne være solvent.

Det er også en betingelse, at mindst én af arvingerne bor i Danmark.

Hvis der i afdødes testamente er indsat en bobestyrer, eller der er et ønske om, at boet behandles ved bobestyrer, så kan dødsboet ikke udleveres til privat skifte.

Ved et privat skifte, hvor arvingerne ikke bruger en advokat, er det arvingernes opgave at lave åbningsstatus og boopgørelse og få afviklet afdødes aktiver og gældsposter. Det kan være en indviklet proces, hvorfor mange mennesker får hjælp fra en advokat.

ÆGTEFÆLLEUDLÆG

Er afdøde gift, og er ægtefællernes samlede formue ikke over 740.000,00 kr. (2017), så er det muligt, at den efterlevende ægtefælle kan få hele formuen udleveret uden, at børnene skal have deres tvangsarv. For at regne sig frem til, om man som ægtefælle kan være omfattet af et ægtefælleudlæg, så skal man lægge begge ægtefællers formue sammen, når gælden er trukket fra. Ved et ægtefælleudlæg overtager den efterlevende ægtefælle den afdødes gæld.

BOUDLÆG

Boudlæg er en måde at behandle mindre dødsboer på. Hvis afdøde ikke efterlader sig mere end 43.000,00 kr. (2017), så er det muligt, at dødsboet kan udleveres til boudlæg. Boudlæg betyder, at dødsboet udleveres til de nærmeste pårørende, som har stået for begravelsen. Det er en betingelse, at den pårørende rydder afdødes bolig.

USKIFTET BO

En ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis nogle betingelser er opfyldt.

  • Afdøde må blandt andet ikke have haft særbørn, som ikke vil acceptere, at den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo.
  • Der skal have været fælleseje mellem ægtefællerne. Derudover skal den længstlevende ægtefælle være solvent.

Når den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo betyder det, at ægtefællen overtager alle forpligtelserne fra den afdøde. Boet bliver egentlig slet ikke skiftet, men den efterlevende ægtefælle overtager blot dødsboet. Boet skal dog skiftes, hvis en længstlevende vil giftes igen eller når den længstlevende dør.

Priser

Dødsbobehandling er et område, hvor man ikke på forhånd kan fastsætte en generel fast pris for alle dødsboer.

Arbejdet i et dødsbo afhænger både af aktiverne og passiverne i boets omfang og type, men også af andre forhold, så som antallet af møder og telefonsamtaler og e-mails med parterne i sagen. Derudover er det af afgørende betydning, hvor meget arvingerne foretager selv, f.eks. rydning af boligen mv.

Hos Retsadvokaterne er vi dog villige til at indgå en fast pris med jer som arvinger, når 1. bomøde har været afholdt. Først på dette tidspunkt ved vi, hvad boet og dermed dødsbobehandlingen indeholder af arbejde for os. Prisen vil naturligvis altid være på baggrund af de på mødet afgivne oplysninger.

Nedenfor er dog angivet nogle priseksempler:

Prisen for 1. bomøde med varighed på op til 1 time, er gratis og uforpligtende.

Aktiver op til 2,5 mio. Salær kr. 40 – 65.000,00 Boets aktiver har en værdi på op til kr. 2,5 mio.
Aktiver mellem til kr. 2,5 – 4,5 mio. Salær kr. 60 – 85.000,00 Boets aktiver har en værdi på op til kr. 2,5 – 4 mio.
Aktiver mellem til kr. 4,5 – 6 mio. Salær kr. 80 – 100.000,00 Boets aktiver har en værdi på op til kr. 4,5 – 6 mio.

Ved boer med aktiver over 6 mio. kr. skal nærmere aftale om salær finde sted.