ADVOKAT / BOBESTYRER TIL DØDSBOBEHANDLING

HOS RETSADVOKATERNE KAN VI HJÆLPE JER MED AT VARETAGE OG AFVILKE DØDSBOBEHANDLINGEN. DET ER OFTE KOMPLICERET, OG DER ER MANGE REGLER, SOM MAN SKAL FORHOLDE SIG TIL I EN SVÆR TID EFTER ET DØDSFALD. VI HJÆLPER MED ALT I FORLØBET, HERUNDER BL.A., BETALING AF REGNINGER, SALG AF EJENDOM, ÅBNINGSSTATUS OG BOOPGØRELSE. VI BISTÅR BÅDE MED USKIFTET BO, PRIVAT SKIFTE, OG ÆGTEFÆLLESKIFTE.
HOS RETSADVOKATERNE KAN VI HJÆLPE JER MED AT VARETAGE ET DØDSBO. DET ER OFTE KOMPLICERET, OG DER ER MANGE REGLER, SOM MAN SKAL FORHOLDE SIG TIL I EN SVÆR TID.

Når et menneske dør, så skal arvingerne blandt andet tage stilling til, hvordan afdødes bo skal behandles. Der er mange regler og mange ting, som der skal tages stilling til, og det kan derfor være en god ide at få hjælp til at få gjort det hele på den rigtige måde. I denne proces kan det derfor være afgørende at have en advokat til at varetage dødsbobehandlingen og sikre, at alt bliver håndteret korrekt.

At vælge en erfaren advokat til et dødsbo, kan være afgørende for at sikre en effektiv og korrekt håndtering af boets skifteproces.

Herunder fortæller vi nærmere om de forskellige måder, som afdødes bo kan behandles efter, og hvordan
vores advokater kan bistå jer i processen.

HOS RETSADVOKATERNE KAN VI HJÆLPE JER MED AT VARETAGE ET DØDSBO. DET ER OFTE KOMPLICERET, OG DER ER MANGE REGLER, SOM MAN SKAL FORHOLDE SIG TIL I EN SVÆR TID.

Når et menneske dør, så skal arvingerne blandt andet tage stilling til, hvordan afdødes bo skal behandles. Der er mange regler og mange ting, som der skal tages stilling til, og det kan derfor være en god ide at få hjælp til at få gjort det hele på den rigtige måde. I denne proces kan det derfor være afgørende at have en advokat til at varetage dødsbobehandlingen og sikre, at alt bliver håndteret korrekt.

At vælge en erfaren advokat til dødsbo kan være afgørende for at sikre en effektiv og korrekt håndtering af boets skifteproces.

Herunder fortæller vi nærmere om de forskellige måder, som afdødes bo kan behandles efter, og hvordan
vores advokater kan bistå jer i processen.

BOBESTYRER

En bobestyrer er næsten altid en advokat, som er udpeget til at tage sig af at afvikle hele boet efter den afdøde. En bobestyrer kan enten være udpeget af Skifteretten eller indsat i et testamente. Vores erfarne advokater kan fungere som bobestyrere og sikre en professionel håndtering af dødsboet.

Bobestyrerens opgaver er blandt andet at lave en åbningsstatus, som er en opgørelse over formuen pr. dødsdagen, til Skifteretten og til SKAT. Vores advokater kan bistå med udarbejdelsen af denne åbningsstatus og sikre, at alle relevante oplysninger er medtaget.

Det er også bobestyrerens opgave at udarbejde en boopgørelse, som er en opgørelse over, hvad der er sket fra dødsdagen og til boet kan anses for afsluttet/færdigbehandlet. Det er også bobestyreren, der skal sørge for salg af en evt. ejendom og realisering af øvrige aktiver. Vores advokater kan hjælpe med at udarbejde en detaljeret boopgørelse, der opfylder alle krav fra Skifteretten.

En bobestyrer skal involvere arvingerne i alle beslutninger af betydning for dødsboet. Vores advokater sikrer, at I som arvinger bliver inddraget og informeret gennem hele processen, så I kan træffe velinformerede beslutninger.

PRIVAT SKIFTE

Et privat skifte betyder, at arvingerne i fællesskab selv står for behandling af boet. Selvom arvingerne selv skal stå for afvikling af dødsboet, så er der mange, der vælger at lade sig bistå af en advokat til at sikre, at alt bliver håndteret korrekt.

For at man som arving kan vælge, at dødsboet skal behandles som et privat skifte, er der flere ting, der skal være opfyldt. Det er her vores advokater kan vejlede jer og sikre, at I opfylder alle betingelserne for et privat skifte.

Det er blandt andet en betingelse, at alle arvingerne er enige om, at boet skal behandles som et privat skifte. Vores advokater kan hjælpe med at sikre, at alle arvingerne er enige og kan give jer rådgivning om, hvordan I bedst håndterer enighedsprocessen.

Dernæst skal dødsboet være solvent, og arvingerne skal afgive en erklæring om, at de forventer, at boet er solvent. Vores advokater kan bistå med at vurdere boets solventitet og hjælpe jer med at udarbejde den nødvendige erklæring.

Derudover skal mindst én af arvingerne være solvent, og det er også en betingelse, at mindst én af arvingerne bor i Danmark. Vores advokater kan rådgive jer om, hvordan I dokumenterer arvingernes solventitet og opfylder betingelserne for et privat skifte.

Hvis der i afdødes testamente er indsat en bobestyrer, eller der er et ønske om, at boet behandles ved bobestyrer, så kan dødsboet ikke udleveres til privat skifte. Vores advokater kan vejlede jer om testamentets indhold og betydning for behandlingen af dødsboet.

Ved et privat skifte, hvor arvingerne ikke bruger en advokat, er det arvingernes opgave at lave åbningsstatus og boopgørelse og få afviklet afdødes aktiver og gældsposter. Det kan være en indviklet proces. For at sikre en korrekt og rettidig indsendelse af boopgørelsen til skifteretten, kan det være en god idé at søge professionel vejledning fra en erfaren advokat med ekspertise i boopgørelse.

ÆGTEFÆLLEUDLÆG

Er afdøde gift, og er ægtefællernes samlede formue ikke over 740.000,00 kr. (2017), så er det muligt, at den efterlevende ægtefælle kan få hele formuen udleveret uden, at børnene skal have deres tvangsarv. For at regne sig frem til, om man som ægtefælle kan være omfattet af et ægtefælleudlæg, så skal man lægge

begge ægtefællers formue sammen, når gælden er trukket fra. Ved et ægtefælleudlæg overtager den efterlevende ægtefælle den afdødes gæld.

Vores advokater kan vejlede jer om ægtefælleudlæg og hjælpe jer med at vurdere, om I er berettiget til at få hele formuen udleveret som efterlevende ægtefælle.

BOUDLÆG

Boudlæg er en måde at behandle mindre dødsboer på. Hvis afdøde ikke efterlader sig mere end 43.000,00 kr. (2017), så er det muligt, at dødsboet kan udleveres til boudlæg. Boudlæg betyder, at dødsboet udleveres til de nærmeste pårørende, som har stået for begravelsen. Det er en betingelse, at den pårørende rydder afdødes bolig.

Vores advokater kan vejlede jer om boudlæg og hjælpe jer med at afgøre, om det er en passende løsning for jeres situation.

USKIFTET BO

En ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis nogle betingelser er opfyldt. Afdøde må blandt andet ikke have haft særbørn, som ikke vil acceptere, at den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Der skal have været fælleseje mellem ægtefællerne, og den længstlevende ægtefælle skal være solvent.

Når den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo betyder det, at ægtefællen overtager alle forpligtelserne fra den afdøde. Boet bliver egentlig slet ikke skiftet, men den efterlevende ægtefælle overtager blot dødsboet. Boet skal dog skiftes, hvis en længstlevende vil giftes igen eller når den længstlevende dør. Vores advokater kan vejlede jer om betingelserne for uskiftet bo og hjælpe jer med at håndtere processen.

Priser

Skifte af et dødsbo er et område, hvor man ikke på forhånd kan fastsætte en generel fast pris. Arbejdet i et dødsbo afhænger både af, hvilke og hvor mange aktiver og passiver, der er i boet. Prisen afhænger også af andre forhold, såsom antallet af møder, telefonsamtaler og e-mails, som vi har med parterne i sagen. Derudover er det af afgørende betydning, hvor meget arvingerne selv vil foretage sig, f.eks. rydning af
boligen mv. Vi tager sager på hele Sjælland.

Derfor er det ikke muligt at fastsætte en fast pris, men vores advokater kan give jer en indikation af, hvad det koster at skifte et dødsbo. Vores salær betales af boet.

Aktiver for ca. 2 mio. Salær kr. 40 – 50.000,00 Boets aktiver har en værdi på ca. kr. 2 mio.
Aktiver for mellem kr. 2 – 4 mio. Salær kr. 60 – 80.000,00 Boets aktiver har en værdi på op til kr. 4 mio.
Aktiver for mellem kr. 4 – 6 mio. Salær kr. 80 – 100.000,00 Boets aktiver har en værdi på op til kr. 6 mio.
Aktiver mellem kr. 6 – 8 mio. Salær kr. 100.000,00 – 150.000,00 Boets aktiver har en værdi på op til 8 mio.
Aktiver på over 8 mio. Salær kan vanskeligt prissættes