PRISER

Hos Retsadvokaterne har vi en fast timepris kr. 3.000,00. inkl. moms for advokater. Vi fakturerer efter medgået tid, hvilket betyder, at du kun betaler for den tid, som vi bruger på din sag. Når vi starter en sag op, vil du som oftest blive bedt om at indbetale et beløb på vores klientkonto. Det kan du læse mere om her.

Lejekontrakt til bolig kr. 8.000 inkl. moms for private eks. moms for erhverv
Erhvervslejekontrakt kr. 10.000 eks. moms
Standard ægtepagt inkl. 1 times vejledningsmøde kr. 7.000 inkl. moms eks. tinglysningsafgift kr. 1.850
Samejeoverenskomst kr. 10.000 inkl. moms
Standard testamente inkl. 1 times Vejledningsmøde kr. 6.500 inkl. moms
Arveafkald kr. 3.500 inkl. moms
Gældsbrev kr. 5.000 inkl. moms
Forhåndssamtykke til uskiftet bo kr. 3.500 inkl. moms – Rabat ved udarbejdelse af flere ens dokumenter
Fremtidsfuldmagt kr. 3.500 inkl. moms
Fremtidsfuldmagt for begge ægtefæller kr. 5.000 inkl. moms
Tinglysning af skifteretsattest kr. 5.000 inkl. moms eks. tinglysningsafgift kr. 1.750
Aflysning af pantebrev kr. 5.500 inkl. moms
Tinglysning af fast ejendom ved skilsmisse kr. 5.000 inkl. moms eks. tinglysningsgebyr kr. 1.750
FASTE PRISER PÅ EJENDOMSHANDLER

I forbindelse med køb af fast ejendom, gives der en samlet rabat på kr. 1.000,00 ved samtidig udarbejdelse af testamente samt ægtepagt/samejeoverenskomst.

Køb af hus eller villa kr. 10.500 inkl. moms
Køb af ejerlejlighed kr. 10.500 inkl. moms
Køb af andelsbolig kr. 10.000 inkl. moms
Familiehandel kr. 8.000 inkl. moms
Køb af byggegrund kr. 9.000 inkl. moms
Handel uden ejendomsmægler (selvsalg) kr. 15.000 inkl. moms
Projektsalg kr. 15.000 inkl. moms