FÆRDSELSLOVEN

VI VARETAGER KUN FÆRDSELSSAGER VED RETTEN I ROSKILDE OG GLOSTRUP.
 
HAR DU OVERTRÅDT FÆRDSELSLOVEN, så kan det betyde, at du mister dit kørekort. hos retsadvokaterne er vi specialiseret inden for færdselsloven, og har derfor mulighed for at hjælpe dig, HVIS OVERTRÆDELSEN ER SKET I rOSKILDE ELLER GLOSTRUP RETSKREDS.

Det er ikke helt utænkeligt, at du på et eller andet tidspunkt kommer til at overtræde færdselsloven. Færdselsloven dækker over alle overtrædelser af færdselsloven, uanset om du er gående, i bil, på cykel, ridende eller i traktor. Som udgangspunkt kan det sjældent betale sig at gå til advokat, hvis politiet alene vil give dig en mindre bøde, men hvis politiet mener, at du skal have en betinget eller ubetinget frakendelse af dit kørekort eller et klip i kørekortet, der jo naturligt senere kan føre til en frakendelse, så bør det kraftigt overvejes at få en advokat til at vurdere og evt. føre sagen.

KLIP I KØREKORTET – KLIPPEKORTORDNINGEN

Forskellige overtrædelser af færdselsloven er angivet som ”farlige” og vil derfor medføre et klip i kørekortet. Klippekortordningen betyder, at politiet for hver enkelt overtrædelse af færdselsloven registrerer 1 klip. Hvis du overtræder flere klip-relevante bestemmelser i færdselsloven, vil der således blive registreret 1 klip pr. overtrædelse. Hvert klip gælder i tre år fra gerningstidspunktet. Får du tre klip i dit kørekort inden for en periode på tre år, får du frakendt dit kørekort betinget.

Overtrædelser, der er omfattet af klippekortordningen, kan medføre betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, eller der kan pålægges et kørselsforbud.

ERSTATNING I STRAFFESAGER

Overtrædelser, der medfører klip i kørekortet er bl.a.:

 • kørsel frem mod rødt lyssignal (kørsel over for rødt).
 • kørsel mod kørselsretningen.
 • overskridelse af spærrelinjer ved overhaling eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor.
 • kørsel med for kort afstand til forankørende (tæt kørsel).
 • kørsel venstre om helleanlæg.
 • ændring af færdselsretning og placering m.v. til fare eller ulempe for andre.
 • tilsidesættelse af reglerne om overhaling.
 • forøgelse af hastigheden, når man overhales.
 • tilsidesættelse af forbud mod overhaling.
 • tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift.
 • overhaling ved fodgængerfelt.
 • Tilsidesættelse af vigepligt.
 • kap- og væddekørsel.
 • kørt mere end 30 % for stærkt.
 • kørt med børn under 135 cm på tohjulet motorcykel samt kørt med børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele.
 • ikke sørget for sikkerhedsudstyr til børn.
 • benyttet håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Der gælder specielle regler for ”førstegangserhververe”. Hvis du har fået kørekort inden for de sidste tre år, og opnår du inden for de tre år to klip, vil det medføre et kørselsforbud. Herefter skal du bestå en kontrollerende køreprøve samt gennemføre særlig køreundervisning. Når disse er bestået får du førerretten igen, men har herefter en betinget frakendelse i tre år.

BETINGET FRAKENDELSE AF KØREKORT

Hvis du får frakendt dit kørekort betinget betyder det, at du skal bestå en kontrollerende køreprøve, det vil sige en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve med en køreprøvesagkyndig inden for en tidsfrist fastsat af politiet – oftest indenfor tre måneder. Dumper du en af prøverne får du frataget dit kørekort. Hvis du består prøverne beholder du kørekortet og får som regel en prøvetid på tre år. Hvis du overtræder færdselsloven i prøvetiden, får du frakendt dit kørekort ubetinget.

Du får en betinget frakendelse, hvis du:

 • har fået tre klip i kørekortet.
 • har kørt spirituskørsel og haft en promille på mellem 0,5 til 1,2.
 • har været involveret i et færdselsuheld.
 • er flygtet fra færdselsuheld.
 • overskrider fartgrænsen med mere end 60 %.
 • kører mere end 160 km/t i en almindelig personbil.
 • overskrider fartgrænsen med mere end 40 % i områder, hvor fartgrænsen er nedsat grundet vejarbejde m.v.
UBETINGET FRAKENDELSE AF KØREKORT

Ubetinget frakendelse af kørekort betyder, at du skal aflevere dit kørekort og mister retten til at køre bil og andre køretøjer med det samme. Hvor længe du mister retten til at køre bil, afhænger af lovovertrædelsens karakter. Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Under særlige, skærpende omstændigheder kan du risikere at få frakendt førerretten for altid. For at få kørekortet tilbage skal du bestå en kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktisk køreprøve).

En ubetinget frakendelse af kørekortet sker i udgangspunktet oftest, hvis du har:

 • kørt over 100 % for stærkt (dog minimum over 100 km/t.).
 • har kørt 200 km/t eller derover, uanset hvor mange procent du overskrider fartgrænsen med.
 • har kørt spirituskørsel med over 1,2 promille.
 • har kørt narkokørsel med skærpende omstændigheder.
 • har kørt groft uforsvarligt eller hasarderet.
 • har en betinget frakendelse og begår et nyt forhold i prøvetiden.
 • har haft et kørselsforbud og nyt forhold inden for tre år fra kørselsforbuddet blev pålagt.
 • har fået frakendt kørekortet betinget to gange inden for tre år.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du desuden gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Ved narkokørsel afhænger straffen af, hvilket stof, du har indtaget. Der er stoffer, hvor der er helt nultolerance, der medfører frakendelse af kørekortet. Ved hashkørsel er det opdelt, således det kommer an på, hvor meget THC, der kan måles i blodet. Her kan der både blive tale om betinget og ubetinget frakendelse, klip i kørekortet og evt. bøde.

Kontakt altid en advokat fra Retsadvokaterne, hvis du er blevet kontaktet af politiet i forbindelse med overtrædelse af færdselsloven.