TVANGSFJERNELSE AF BØRN

NÅR KOMMUNEN BEGYNDER AT TALE OM AT TVANGSFJERNE DIT BARN, HAR DU RET TIL EN GRATISADVOKAT, OG DEN MULIGHED SKAL DU BENYTTE. HER ER DET VIGTIGT, AT DU VÆLGER EN ADVOKAT, SOM HAR SPECIALISERET SIG INDEN FOR TVANGSFJERNELSER AF BØRN

Med en advokat ved din side vil det blive undersøgt, om kommunen overholder lovgivningen og reglerne for tvangsfjernelse af børn. Advokaten vil sørge for, at din side af sagen bliver fortalt og kan bistå dig både ved mødet hos Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i Retten.

Hos Retsadvokaterne har vi også specialiseret os i at bistå børnene under en tvangsfjernelse. Er barnet, som kommunen ønsker at fjerne, over 12 år, har barnet nemlig ret til sin egen gratis advokat.

Det er vigtigt, at barnet også bliver hørt i en sag, der handler om, hvorvidt barnet skal anbringes udenfor hjemmet eller ej. Barnet skal derfor have sin egen advokat, som hverken taler kommunes eller forældrenes sag – men udelukkende taler barnets sag. Barnets advokat kan ikke samtidig være forældrenes advokat.

Uanset om det er dig som forælder eller dit barn, der har brug for en advokat, kan Retsadvokaterne bistå i sagen med vores særlige ekspertise.

På denne side har vi beskrevet, hvordan du skal forholde dig ifm. en tvangsfjernelsessag – både som forælder og barn.

TVANGSFJERNELSE: INFORMATION TIL FORÆLDRE
HVAD ER EN TVANGSFJERNELSE?

En tvangsfjernelse af dit barn kan kun komme på tale, hvis der er åbenlys risiko for, at dit barn lider alvorlig skade ved at blive boende hjemme hos dig. Det er også en betingelse, at problemerne ikke kan løses hjemme hos jer selv. En tvangsfjernelse er et voldsomt indgreb, og kommunen skal derfor forsøge først at give dig den nødvendige hjælp i hjemmet, hvis det er muligt.

Hvis kommunen mener, at det ikke er muligt at hjælpe jer hjemme, kan en tvangsfjernelse komme på tale. Familieafdelingens socialrådgiver vil derfor bede Børn- og Ungeudvalget om at beslutte, om dit barn skal tvangsfjernes. Det er altså Børn- og Ungeudvalget, der træffer den endelig beslutning. Børn- og Ungeudvalget består af en dommer, to pædagogisk-psykologisk sagkyndige samt to personer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt medlemmerne.

Inden sagen skal for Børn- og Ungeudvalget har du ret til at se alle dokumenter i sagen, og du har ret til at deltage i mødet sammen med din advokat, hvor du har mulighed for at udtale dig.

REGLER FOR TVANGSFJERNELSE AF BØRN

Reglerne om tvangsfjernelse fremgår af Serviceloven § 58, stk. 1. Her står, at Børn- og Ungeudvalget uden samtykke fra forældrene kan beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet.

En tvangsfjernelse kan ske, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af:

1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge

2) overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for

3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge

4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.

Tvangsfjernelser i Danmark skal altid ske efter den gældende lovgivning, og når du har en advokat på sagen, er du sikker på, at betingelserne er opfyldte i en tvangsfjernelsessag.

GRATIS ADVOKATBISTAND

Lige så snart kommunen begynder at tale om anbringelse af dit barn, har du ret til gratis advokatbistand, som betyder, at kommunen betaler advokatregningen. Derfor er det en god idé, at du kontakter Retsadvokaterne med det samme, så vi kan hjælpe dig fra start.

Både du og dit barn (hvis barnet er fyldt 12 år) har ret til en gratis advokat.

SAMVÆR

Du har som udgangspunkt ret til samvær med dit barn, selvom det er anbragt. Samværet kan variere alt mellem weekend- og hverdagssamvær til overvåget samvær ned til 1 time om måneden. Det er kommunen, der bestemmer, hvor meget samvær der skal være, men beslutningen skal altid træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det er ikke sikkert, at du er enig med kommunen om omfanget af samvær, og
det er derfor en god ide at have en advokat med i sagen.

ANBRINGELSESSTEDET

Hvis Børn- og Ungeudvalget beslutter, at dit barn skal anbringes, kan det ske på flere måder. Ved en tvangsanbringelse er det kommunen, der bestemmer, hvor dit barn skal anbringes henne, men det er vigtigt at vide, at du skal høres i forbindelse med valg af anbringelsessted. Vælger kommunen en tvangsanbringelse, er det en god idé at have en advokat, som kan hjælpe dig med at sikre, at du bliver hørt.

Dit barn kan både anbringes i plejefamilie, som også kan være personer fra jeres egen familie, eller på
døgninstitution.

HJEMGIVELSE

Er dit barn tvangsanbragt, kan du til enhver tid ansøge om at få barnet hjem igen. Det er ikke sikkert, at kommunen er enig i, at dit barn skal hjem igen, men hvis du anmoder om det, skal de behandle sagen. Det kan være svært at få medhold i, at du skal have dit barn hjem igen inden for den periode, som anbringelsen er fastsat til. Der skal derfor være sket noget nyt, som gør, at en anbringelse ikke længere er nødvendig.

Hvis du får medhold i, at dit barn skal hjem, er der forskellige støtteordninger, som du kan få i forbindelse med hjemgivelsen. Du kan blandt andet være berettiget til en støtteperson.

KLAGE

Hvis Børn- og Ungeudvalget beslutter, at dit barn skal tvangsfjernes, og du ikke er enig i den afgørelse, kan du sammen med din advokat klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Får du heller ikke medhold i sagen i Ankestyrelsen, kan du tage sagen videre til domstolene. Ankestyrelsen har adresse i København.

TVANGSFJERNELSE: INFORMATION TIL BØRN OG UNGE
DU KAN HAVE RET TIL DIN EGEN ADVOKAT

Er du 12 år eller ældre, har du ret til din egen advokat, hvis kommunen vil fjerne dig hjemmefra. Du har også ret til en advokat, hvis det er dig, der ønsker at komme væk hjemmefra.

Uanset om det er kommunen eller dig selv, der vil have, at du skal flytte, kan du altid ringe til Cecilie på telefon 70 84 88 36. Cecilie er advokat og har stor erfaring med at hjælpe børn og unge i disse sager. Hun har tavshedspligt, og du kan derfor sagtens ringe, uden at andre får det at vide.

Både du og dine forældre har ret til en advokat, men I kan ikke have samme advokat. Det er uanset, om I ønsker, der skal ske det samme, eller I har forskellige ønsker.

HVAD GØR DIN ADVOKAT?

Din advokat skal hjælpe dig med at blive hørt og sørge for, at du bliver behandlet ordentlig. Ved en anbringelse er det dig, det handler om, og det er advokatens opgave at tale din sag. Advokaten skal sørge for, at dine rettigheder bliver overholdt, for selvom du skal anbringes, har du stadigvæk rettigheder, som ingen kan tage fra dig. En af dine rettigheder er blandt andet, at du har ret til en gratis advokat. Det er kommunen, der betaler advokatregningen.

HVILKEN ADVOKAT SKAL DU VÆLGE?

Det er dig, der bestemmer, hvilken advokat du vil have. Du har også ret til at skifte advokat, hvis du ikke er tilfreds med den, du først har valgt. Det kan være svært at vide, hvilken advokat du skal vælge, men det er en god ide at søge rundt på nettet og læse lidt om de forskellige advokater. Det er altid en god ide at vælge en advokat, som skriver, at han eller hun arbejder med sager om tvangsfjernelse.

Er du i tvivl om noget, kan du altid ringe til Cecilie på telefon 70 84 88 36 og få en snak om alt i forbindelse med hele sagen.

MÅ DU SE DINE FORÆLDRE?

Som udgangspunkt har du ret til at se dine forældre og resten af din familie. Det kaldes samvær. Det er kommunen, der bestemmer, hvor meget samvær der skal være, men igen skal de også lytte til dine ønsker, og hvad du godt kunne tænke dig. De skal nemlig træffe en beslutning ud fra, hvad der er bedst for dig. Det er ikke sikkert, at du er enig med kommunen i, hvad der er bedst for dig, og derfor er det godt at have en advokat, som kan hjælpe dig med at fortælle, hvad du mener, der er bedst.

HVOR KAN DU BLIVE ANBRAGT?

Hvis det bliver besluttet, at du ikke skal bo hjemme ved dine forældre, skal kommunen finde et andet sted til dig. Det er kommunen, der bestemmer, hvor du skal bo henne, men de skal også lytte til dine ønsker, og det er derfor vigtigt, at du fortæller, hvad du godt kunne tænke dig.

Der er flere måder at blive anbragt på. Du kan f.eks. komme til at bo hos noget familie, som du kender i forvejen. Hvis du har nogle familiemedlemmer, som du tænker, du kunne have lyst til at bo hos, skal du sige det til kommunen. Det er dog ikke sikkert, at du selv kan få lov at bestemme, da det er kommunen, der bestemmer i sidste ende.

Du kan også komme i en plejefamilie eller på en døgninstitution. Det kan også være, at kommunen vurderer, at du har nogle problemer, der gør, at du skal bo på det, der hedder et pædagogisk opholdssted.

TVANGSFJERNELSE – GRATIS ADVOKAT
I FORBINDELSE MED EN TVANGSFJERNELSE HAR DU RET TIL EN GRATIS ADVOKAT

Du har ret til en gratis advokat, hvis du er forælder til et barn, som kommunen vil tvangsfjerne. Du har også ret til en gratis advokat, hvis du er 12 år eller ældre, og kommunen vil tvangsfjerne dig hjemmefra.

Alt du skal gøre, er at kontakte advokat Cecilie Mieth på telefon 70 84 88 36, og så vil hun tage kontakt til kommunen, og fortælle, at du har valgt at få en advokat på sagen. Det er kommunen der betaler advokatregningen.

DU HAR OGSÅ RET TIL EN BISIDDER

Det er vigtigt at have en bisidder med til de møder hos kommunen, som din advokat ikke deltager i. En bisidder er din støtteperson. Du bestemmer selv, hvem du vil have med som bisidder.

DU HAR OGSÅ RET TIL EN STØTTEPERSON

Ud over en advokat har du også ret til en støtteperson, hvis dit barn skal anbringes. Støttepersonen kan hjælpe dig med mange af de ting, der kan opstå i forbindelse med en anbringelse. Du bestemmer selv, hvem der skal være din støtteperson, og det er kommunen, der betaler for støttepersonen.

FÅ GRATIS ADVOKATHJÆLP I EN TVANGSFJERNELSESSAG

Hos Retsadvokaterne har vi advokater med speciale i tvangsfjernelser. Uanset om du er barn eller forælder, står vi klar til at hjælpe dig med din sag. Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.