TVANGSFJERNELSE AF BØRN

Når kommunen begynder at tale om at tvangsfjerne dit barn, så har du ret til en gratis advokat, og den mulighed skal du benytte.

Med en advokat ved din side, vil det blive undersøgt om kommunen overholder lovgivningen ligesom advokaten vil sørge for, at din side af sagen bliver fortalt. Advokaten kan bistå dig både ved mødet hos Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i Retten.

Er barnet – som kommunen ønsker at fjerne – over 12 år, så har han eller hun ret til sin egen gratis advokat.

Hos Retsadvokaterne har vi også specialiseret os med at bistå børnene under en tvangsfjernelse.

Børn over 12 år har også ret til at blive hørt i en sag, hvor der er tale om at barnet skal anbringes uden for hjemmet. Barnet skal derfor have sin egen advokat, som hverken taler kommunes eller forældrenes sag – men udelukkende taler barnets sag. Barnets advokat kan derfor ikke samtidig være forældrenes advokat. Forældrenes skal altså have en anden advokat end barnet.

Uanset om det er dig som forældre eller dit barn, der har brug for en advokat, så kan Retsadvokaterne bistå i sagen med vores særlige ekspertise.

TVANGSFJERNELSE – FORÆLDRE
HVAD ER EN TVANGSFJERNELSE?

En tvangsfjernelse af dit barn, kan kun komme på tale, hvis der er åbenlys risiko for, at dit barn lider alvorlig skade ved at blive boende hjemme hos dig. Det er også en betingelse, at problemerne ikke kan løses hjemme hos jer selv, hvilket betyder, at kommunen skal forsøge at give dig den nødvendige hjælp, hvis det er muligt.

Hvis kommunen mener, at det ikke er muligt, at hjælpe jer hjemme, kan en tvangsfjernelse komme på tale. Familieafdelingens socialrådgiver vil derfor bede Børn- og Ungeudvalget om at beslutte, at dit barn skal tvangsfjernes. Det er altså Børn- og Ungeudvalget der træffer den endelig beslutning. Børn- og Ungeudvalget består af en dommer, to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, samt af to personer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

Inden sagen skal for Børn- og Ungeudvalget har du ret til at se alle dokumenter i sagen, og du har ret til at deltage i mødet sammen med din advokat, hvor du har mulighed for at udtale dig.

ADVOKAT DER BISTÅR DIG I SAGEN OM TVANGSFJERNELSE

Med en advokat ved din side, vil det blive undersøgt om kommunen overholder lovgivningen ligesom advokaten vil sørge for, at din side af sagen bliver fortalt. Advokaten kan bistå dig både ved mødet hos Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i Retten.

GRATIS ADVOKATBISTAND

Lige så snart kommunen begynder at tale om anbringelse af dit barn, har du ret til gratis advokatbistand.

Gratis advokatbistand betyder, at det er kommunen der betaler advokatregningen.

Både du og dit barn – som er fyldt 12 år – har ret til en gratis advokat.

Lige så snart kommunen begynder at tale om anbringelse, så er det vigtigt, at du kontakter Retsadvokaterne, så vi kan hjælpe dig fra start.

SAMVÆR

Du har som udgangspunkt ret til samvær med dit barn selvom det er anbragt. Samværet kan varierer alt mellem weekend- og hverdagssamvær til overvåget samvær ned til 1 time om måneden. Det er kommunen der bestemmer, hvor meget samvær der skal være, men beslutningen skal altid træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det er ikke sikkert, at du er enig med kommunen om omfanget af samvær, og det er derfor en god ide, at have en advokat med i sagen.

ANBRINGELSESSTEDET

Hvis Børn- og Ungeudvalget beslutter, at dit barn skal anbringes, så kan det ske på flere måder. Ved en tvangsanbringelse er det kommunen der bestemmer, hvor dit barn skal anbringes henne, men det er vigtigt at vide, at du skal høres i forbindelse med valg af anbringelsessted.

Dit barn kan både anbringes i plejefamilie, som også kan være personer fra jeres egen familie, eller på døgninstitution.

HJEMGIVELSE

Er dit barn tvangsanbragt, kan du til hver en tid ansøge om, at få barnet hjem igen. Det er ikke sikkert, at kommunen er enig i, at dit barn skal hjem igen, men hvis du anmoder om det, så skal de behandle sagen. Det kan være svært at få medhold i, at du skal have dit barn hjem igen inden for den periode, som anbringelsen er fastsat til. Der skal derfor være sket noget nyt, som gør at en anbringelse ikke længere er nødvendig.

Hvis du får medhold i at dit barn skal hjem, så er der forskellige støtteordninger, som du kan få i forbindelse med hjemgivelsen. Du kan blandt andet være berettiget til en støtteperson.

KLAGE

Hvis Børn- og Ungeudvalget beslutter, at dit barn skal tvangsfjernes, og du ikke er enig i den afgørelse, så kan du sammen med din advokat klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Får du heller ikke medhold i sagen i Ankestyrelsen, så kan du tage sagen videre til domstolene.

TVANGSFJERNELSE – BØRN OG UNGE
DU KAN HAVE RET TIL DIN EGEN ADVOKAT

Er du 12 år eller ældre, så har du ret til din egen advokat, hvis kommunen vil fjerne dig hjemmefra. Du har også ret til en advokat, hvis det er dig der ønsker at komme væk hjemmefra.

Uanset om det er kommunen eller dig selv der vil have, at du skal flytte, så kan du altid ringe til Cecilie på telefon 41 94 80 00. Hun er advokat, og er vant til at hjælpe børn og unge i disse sager. Hun har tavshedspligt, og du kan derfor sagtens ringe uden at andre får det afvide.

Både du og dine forældre har ret til en advokat, men I kan ikke have samme advokat. Det er uanset om I ønsker der skal ske det samme eller I ønsker der skal ske hver jeres ting.

HVAD GØR DIN ADVOKAT

Din advokat skal hjælpe dig med at blive hørt, og sørge for, at du bliver behandlet ordentlig. Ved en anbringelse er det dig det handler om, og det er advokatens opgave at tale din sag. Advokaten skal sørge for, at dine rettigheder bliver overholdt, for selvom du skal anbringes, så har du stadigvæk rettigheder, som ingen kan tage fra dig. En af dine rettigheder er blandt andet, at du har ret til en gratis advokat. Det er kommunen der betaler advokatregningen.

HVILKEN ADVOKAT SKAL DU VÆLGE

Det er dig der bestemmer, hvilken advokat du vil have. Du har også ret til at skifte advokat, hvis du ikke er tilfreds med den du først har valgt. Det kan være svært at vide, hvilken advokat man skal vælge, men det er en god ide, at søge rundt på nettet og læse lidt om de forskellige advokater. Det er altid en god ide, at vælge en advokat, som skriver at han eller hun arbejder med sager om tvangsfjernelse.

Er du i tvivl om noget, så kan du altid ringe til Cecilie på telefon 41 94 80 00 og få en snak om alt i forbindelse med hele sagen.

MÅ DU SE DINE FORÆLDRE?

Som udgangspunkt har du ret til at se dine forældre og resten af din familie. Det kaldes samvær. Det er kommunen der bestemmer, hvor meget samvær der skal være, men igen skal de også lytte til dine ønsker, og hvad du godt kunne tænke dig, og de skal træffe en beslutning ud fra, hvad der er bedst for dig. Det er ikke sikkert, at du er enig med kommunen i, hvad der er bedst for dig, og derfor er det godt at have en advokat, som kan hjælpe dig med at fortælle, hvad det er du mener, der er bedst.

HVOR KAN DU BLIVE ANBRAGT

Hvis det bliver besluttet, at du ikke skal bo der hjemme, så skal kommunen finde et andet sted til dig. Det er kommunen der bestemmer, hvor du skal bo henne, men de skal også lytte til dine ønsker, og det er derfor vigtigt, at du fortæller, hvad du godt kunne tænke dig.

Der er flere måder, at blive anbragt på. Du kan f.eks. komme til at bo hos noget familie, som du kender i forvejen. Hvis du har nogle familiemedlemmer, som du tænker du kunne have lyst til at bo hos, så skal du sige det til kommunen. Det er dog ikke sikkert, at du selv kan få lov at bestemme, da det er kommunen, der bestemmer i sidste ende.

Du kan også komme i en plejefamilie eller på en døgninstitution. Det kan også være, at kommunen vurderer, at du har nogle problemer der gør, at du skal bo på det der hedder et pædagogisk opholdssted.

TVANGSFJERNELSE – GRATIS ADVOKAT
I FORBINDELSE MED EN TVANGSFJERNELSE HAR DU RET TIL EN GRATIS ADVOKAT

Du har ret til en gratis advokat, hvis du er forælder til et barn, som kommunen vil tvangsfjerne. Du har også ret til en gratis advokat, hvis du er 12 år eller ældre, og kommunen vil tvangsfjerne dig hjemmefra.

Alt du skal gøre, er at kontakte advokat Cecilie Mieth på telefon 41 94 80 00, og så vil hun tage kontakt til kommunen, og fortælle, at du har valgt at få en advokat på sagen. Det er kommunen der betaler advokatregningen.

HVAD KAN ADVOKATEN HJÆLPE MED

Med en advokat ved din side, vil det blive undersøgt om kommunen overholder lovgivningen ligesom advokaten vil sørge for, at din side af sagen bliver belyst. Advokaten kan bistå dig både ved mødet hos Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i Retten.

DU HAR OGSÅ RET TIL EN STØTTEPERSON

Ud over en advokat og en bisidder, så har du også ret til en støtteperson, hvis dit barn skal anbringes. Støttepersonen kan hjælpe dig med mange af de ting, der kan opstå i forbindelse med en anbringelse. Du bestemmer selv, hvem der skal være din støtteperson, og det er kommunen der betaler for støttepersonen.

UDOVER EN ADVOKAT HAR DU OGSÅ RET TIL EN BISIDDER

Det er vigtigt, at have en bisidder med til de møder hos kommunen, som din advokat ikke deltager i. En bisidder er din støtteperson. Du bestemmer selv, hvem du vil have med som bisidder.