BOLIGADVOKAT TIL EJENDOMSHANDEL

KØB AF FAST EJENDOM (VILLA OG EJERLEJLIGHED) ER IKKE EN DAGLIGDAGSEKSPEDITION, DA DER ER TALE OM EN STOR INVeSTERING. DERFOR BØR DU HELLER IKKE FRAVÆLGE KØBERRÅDGIVNING/ BOLIGADVOKAT.

Ejendomsmægler er sælgers rådgiver og må ikke rådgive køber som en boligadvokat. De vil derfor altid tage sælgers parti, hvorfor man som køber bør have egen advokat til ejendomshandel. En typisk ejendomshandel indeholder 3-600 sider, som alle fortæller om boligen m.v. Det er vigtigt, at man som køber ved, hvad man køber. Her kan en boligadvokat være en god investering. Derudover skal der ske en masse skridt i processen, så som godkendelse fra realkreditinstituttet, deponering, bankgarantistillelse, skødeskrivning og udarbejdelse af refusionsopgørelsen.

Alle disse skridt skal ske korrekt og på rette tidspunkt i henhold til de fastsatte frister. I et boligkøb har køber dels en fortrydelsesret, som er lovgiven. Det betyder, at køber altid har 6 hverdages fortrydelsesret ved boligkøb efter indgåelse af aftalen. Denne fortrydelsesret er dog ikke gratis – den koster 1% af købesummen. Derudover kan man få et advokatforbehold i aftalen. Et advokatforbehold gør, at man som køber kan få gennemgået alle dokumenterne med sin advokat og hæve handlen, hvis man efter gennemgangen ikke ønsker at købe ejendommen.

Advokatforbehold kan have mange former, men den typiske er, at advokaten har 3- 6 hverdage efter, at både sælger og køber har skrevet under på købsaftalen, til at komme med indsigelser. Sælger har som udgangspunkt ikke nogen fortrydelse, når først de har skrevet under. Der er altså ingen fortrydelsesret ved huskøb for sælger. Det er derfor bedst at få et advokatforbehold i aftalen, således at køber og sælger kan underskrive – så er det kun dig, som køber, der kan hoppe ud af aftalen med fortrydelsesret ved boligkøb.

Man skal dog vide, at hvis du som køber via din advokat stiller yderligere betingelser, så kan sælger afvise at acceptere betingelserne, og så vil handlen falde bort, hvis ikke parterne kan blive enige.

BOLIGADVOKAT ANDELSBOLIG

Andelsboligkøb er en helt særlig form for boligkøb. Den kan ikke sammenlignes med andre ejendomstyper. Typisk udarbejder administrator eller bestyrelsen i andelsboligforeningen en såkaldt
overdragelsesaftale.

Det er oftest ikke muligt at få indsat et advokatforbehold i overdragelsesaftalen. Derfor skal aftalen gennemgås inden underskrift af en boligadvokat. Andelsboliger er en helt særlig type bolig, og man bør søge rådgivning inden køb af en andelsbolig. Alle andelsboligforeninger er forskellige, hvorfor man bør søge rådgivning inden køb af en andelsbolig. Hos Retsadvokaterne har vi gennemgået mange overdragelsesaftaler og er således klædt på til at rådgive dig som boligadvokat andelsbolig. Hvis du er sælger af en andelsbolig, og din andelsboligforenings administrator eller bestyrelse ikke udarbejder overdragelsesaftalen på dine vegne, kan vi hjælpe dig. Køb af ideel anpart og landbrugsejendom er ikke som ovenstående, hvorfor du bedes kontakte os for nærmere rådgivning herom samt pris.

ADVOKAT EJENDOMSHANDEL

Når du skal købe ny bolig, er der tale om en stor investering, og det er derfor vigtigt, at du får hjælp fra en boligadvokat til din bolighandel. Sælger har allerede en rådgiver hos ejendomsmægleren, og det er derfor vigtigt, at du også har din egen boligadvokat til bolighandlen.
I en bolighandel er det særligt de mange dokumenter, der kan give køber store udfordringer. Det er blandt andet her, at din boligadvokat kan tiltræde med sin ekspertise. Det er dit ansvar som køber, at sætte dig ind i de forskellige dokumenter, men har du en uvildig boligadvokat, så overlades ansvaret til denne. Ud over selve bolighandlen, er det vigtigt at modtage rådgivning om samejeoverenskomst, testamente og evt. ægtepagt. På mødet i forbindelse med gennemgang af handlen spørger vi ind til jeres konkrete forhold og rådgiver om, hvorvidt I anbefales at få udarbejdet en eller flere af disse dokumenter. Link
ægtepagtertestamenter eller samejeoverenskomster.

PROJEKTKØB

Udover et almindelig hus eller lejlighedshandel er der også mulighed for, at man kan købe en lejlighed/et rækkehus inden det er bygget. Det er et såkaldt projektkøb. Et projektkøb udbydes typisk af ejendomsmæglere på vegne af en entreprenør/sælger.

Aftalen i et projektkøb er præget af mange forbehold, som gør at køber skal tåle forsinkelser, mindre kvadratmeter, ændringer i udseendet udvendigt og indvendigt, håndværkerreparationer længe efter overtagelsen mv. Da aftalen i det hele er udarbejdet af sælger eller dennes repræsentant med deres agenda for øje er det vigtigt, at modtage rådgivning fra en boligadvokat herom.

Vi rådgiver jer, så I oplever at være fuldt informerede om projektets muligheder og processer, men sørger ligeledes for at forventningsafstemme med jer, så I ved hvad det er for en proces I skriver under på. Projektkøbsaftaler underskrives typisk med advokatforbehold, som de almindelige købsaftaler. Det betyder, at vi gennemgår aftalen med jer efter I har underskrevet aftalen.

Er der ikke et advokatforbehold i aftalen, kan I ikke skrive den under førend vi har gennemgået den.

Det er vigtigt, at I giver besked til sælger/ejendomsmægler om, at I skal have
gennemgået aftalen med en boligadvokat roskilde, så de kan sætte et
advokatforbehold i aftalen.

Køb af hus eller villa 10.500,00 inkl. moms Prisen er inklusiv alt hvad du skal bruge fra din boligadvokat i forbindelse med din ejendomshandel. Ud over ovennævnte priser kommer der tinglysningsafgift og afgift til Staten.
Ejerlejlighed 10.500,00 inkl. moms Prisen er inklusiv alt hvad du skal bruge fra din boligadvokat i forbindelse med din ejendomshandel. Ud over ovennævnte priser kommer der tinglysningsafgift og afgift til Staten.
Køb af andelsbolig 10.000,00 inkl. moms Prisen er inklusiv alt hvad du skal bruge fra din boligadvokat i forbindelse med din ejendomshandel. Ud over ovennævnte priser kommer der tinglysningsafgift og afgift til Staten.
Handel uden ejendomsmægler 15.000,00 inkl. moms Prisen er inklusiv alt hvad du skal bruge fra din boligadvokat i forbindelse med din ejendomshandel. Ud over ovennævnte priser kommer der tinglysningsafgift og afgift til Staten.
Køb af byggegrund 9.000,00 inkl. moms Prisen er inklusiv alt hvad du skal bruge fra din boligadvokat i forbindelse med din ejendomshandel. Ud over ovennævnte priser kommer der tinglysningsafgift og afgift til Staten.
Projektkøb 12.000,00 inkl. moms Prisen er inklusiv alt hvad du skal bruge fra din boligadvokat i forbindelse med din ejendomshandel. Ud over ovennævnte priser kommer der tinglysningsafgift og afgift til Staten.
Familiehandel 8.000,00 inkl. moms Prisen er inklusiv alt hvad du skal bruge fra din boligadvokat i forbindelse med din ejendomshandel. Ud over ovennævnte priser kommer der tinglysningsafgift og afgift til Staten.
FORLØBET I EN EJENDOMSHANDEL
  • Du/I har fundet boligen, som I gerne vil købe.

  • I afgiver bud med forbehold for advokat og banks godkendelse.

  • I bliver enige med sælger om køb på nærmere vilkår

  • Ejendomsmægler udarbejder købsaftalen indeholdende advokat- og bankforbehold. I aftalen skal I også angive oplysninger på dels jeres boligadvokat og jeres bank. Her tilføjer I Retsadvokaterne. Inden du skriver under på købsaftalen, skal du sikre dig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen. Se mere om advokatforbehold længere nede på siden.

  • Ejendomsmægleren sender købsaftalen med dokumenter til os, når alle parter har underskrevet – dvs. både køber og sælger.

  • Vi opretter sagen og kontakter jer for at booke et møde med jer. Mødet kan både være fysisk og telefonisk. Telefoniske møder sparer dig tid og gør, at vi kan hjælpe dig med handler af boliger i hele landet – ikke kun boligadvokat Roskilde.

  • På mødet gennemgår vi alle dokumenterne med jer og rådgiver jer om alle de vigtige aspekter i netop denne handel.

  • Efter mødet sender vi en godkendelsesskrivelse til ejendomsmægler. Denne kan indeholde yderligere forbehold, som skal afklares, førend I er sikre på at have købt ejendommen. Forbeholdene kan være manglende dokumenter eller afklaringer på uklare forhold i handlen.

  • Når alle forbehold er afklaret positivt, er der endelig handel. Det betyder, at I nu har købt boligen. Så skal banken/realkreditinstituttet stille bankgaranti, og skødet skal udarbejdes. Vi tager os af anmeldelsen til tinglysning, hvis det i købsaftalen er angivet, at købers rådgiver skal sørge for dette. I fald mægler sørger for det, godkender vi skødet, inden I underskriver.

  • Til slut skal der udarbejdes en refusionsopgørelse. Det er ligeledes en del af vores rådgivning.

ADVOKATFORBEHOLD I BOLIGHANDEL

Et advokatforbehold giver dig mulighed for at springe fra købsaftalen – selvom du allerede har skrevet aftalen under. Derfor er det meget vigtigt, at du sikrer dig, at der i købsaftalen er et advokatforbehold. Advokatforbeholdet er ikke nødvendigvis automatisk med i købsaftalen.

Et advokatforbehold kan fremgå på følgende måde:

Købers underskrift er betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin
helhed. Godkendelsen skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest d. dato
og klokkeslæt.

eller

Købers underskrift er betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin
helhed senest xx hverdage efter begge parters underskrift på aftalen. Godkendes
aftalen ikke, bortfalder den, og ingen af aftalens parter er herefter bundet over for
hinanden. Tilføjer du ikke et korrekt advokatforbehold, kan du alene komme ud af handlen ved
at bruge den lovbestemte fortrydelsesret – det betyder dog samtidig, at du skal
betale 1% af købesummen til sælger.

ER DU NYBYGGER?

Kontrakt mellem bygherre og entreprenør
Gennemgang af entreprisekontrakt
Køb af byggegrund advokat

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN EJENDOMSHANDEL?

Vi vil gerne være din Boligadvokat Roskilde.
Du kan udfylde kontaktformularen herunder, og vi vil ringe dig op.

Du kan også ringe til os på Tlf. 41 94 80 00, eller sende os en mail på info@retsadvokaterne.dk