NYT FRA RETSADVOKATERNE I ROSKILDE

STRAFFENE I DANMARK

I Danmark har vi forskellige måder at straffe på. Det kan både være med betinget fængsel og med ubetinget fængsel. Det kan også være, at man skal afsone sin dom med fodlænke eller udføre samfundstjeneste. Vil du læse mere om sigtelse, anholdelse, grundlovsforhør mv,...

læs mere
SPIRITUSKØRSEL

I DANMARK MÅ MAN KØRE BIL OG ANDRE MOTORDREVET KØRETØJER MED 0,5% ALKOHOL I BLODET. HAR DU MERE ALKOLHOL I BLODET END 0,5%, SÅ ER DER TALE OM SPIRITUSKØRSEL. Hvis du vil køre et motordrevet køretøj i Danmark, så må du ikke have mere end 0,5% alkohol i blodet. Bliver...

læs mere
Den nye huseftersynsordning – her er alt du skal vide

De nye regler om tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter trådte i kraft den 1. oktober 2020. Ændringerne indebærer blandt andet, at rapporterne har fået nyt udseende, og vurderingssystemet har fået en opdatering. Samtidig får forbrugeren adgang til en ny...

læs mere
Kan en medarbejder fyres under sygdom?

En medarbejder kan som udgangspunkt altid opsiges. Det er dog ikke altid sikkert, at det kan gøres uden omkostninger for arbejdsgiveren. Hvis en medarbejder fyres uden en lovlig/saglig grund, så kan arbejdsgiveren risikere at skulle betale erstatning og/eller...

læs mere
Hvorfor skal du have en entreprisekontrakt?

Drømmehuset kan ende som en katastrofe uden en ordentlig gennemarbejdet entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er en kontrakt, som kan indgås mellem en bygherre – det vil sige, den som skal have bygget et hus – og entreprenøren på den anden side – det vil sige den,...

læs mere
Hvad er nødværge?

Nødværge er et begreb, som bruges i straffeloven. Af straffelovens § 13 fremgår det, at en handling, som er foretaget i nødværge, er straffri. Det betyder med andre ord, at hvis man har foretaget en kriminel handling, som man normalt ville blive straffes for, så...

læs mere