INTERESSEKONFLIKT OG FORTROLIGHED

INTERESSEKONFLIKT

Vi kan ikke tage din sag, hvis der er en interessekonflikt, eller nærliggende risiko for, at der kan opstå en interessekonflikt. For at forhindre, at der opstår en interessekonflikt, har vi faste interne procedurer, som sikre, at det ikke opstår.

FORTROLIGHED

Alle på kontoret er underlagt tavshedspligt i forhold til vores klienter og deres sager. Vi behandle alle oplysninger fortroligt. Tavshedspligten gælder også efter klientforholdet er ophørt.