KLIENTKONTO OG BANKOPLYSNINGER

 

Når vi starter en sag op, vil du som oftest blive bedt om, at indbetale et beløb på vores klientkonto. Deponeringen er vores dækning for det endelige honorar.

Deponeringen er ikke nødvendigvis den endelig pris på vores ydelse, men et beløb, som du skal indbetale, før vi starter sagen op. Hvor stort beløbet vil være, afhænger af sagens karakter, men du er altid velkommen til at ringe, og forhøre dig på kontoret.

Når den første deponering er opbrugt, vil du som oftest blive bedt om at indbetale en ny deponering til vores klientkonto. På den måde vil du som klient også have bedre mulighed for at følge med i, hvor meget tid, der er brugt på din sag. Du er dog også altid velkommen til, at ringe til os og få oplyst, hvor meget tid, der er brugt på din sag.

En klientkonto er en særlig konto, som advokater er pålagt at have, idet de har med betroede midler at gøre. Derudover skal advokater have en bogføringskonto, som altid skal vise størrelsen af advokatens betroede midler, og midlerne skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Klientkontoen er altså en særskilt konto, som ikke er en del af advokatfirmaets driftskonto.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 millioner euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Klientkonto
Sparekassen Sjælland
Algade 33
4000 Roskilde
Reg.: 5292
Konto: 435287

Ved indbetaling er det vigtigt, at du oplyser vores journalnr. på din sag.