FRI PROCES OG RETSHJÆLP

ADVOKATHJÆLP TIL FRI PROCES OG RETSHJÆLP

Det kan være forbundet med store omkostninger at skulle føre en retssag, og det kan have store økonomiske konsekvenser på et tidspunkt i livet, hvor man i forvejen står i en svær situation.

Retsadvokaterne kan hjælpe dig med at søge retshjælp eller fri proces, såfremt du opfylder betingelserne for dette.

Opfylder du betingelserne for at få retshjælp eller fri proces, kan det nedsætte dine omkostninger eller gøre dig fuldstændig omkostningsfri.

ADVOKAT TIL FRI PROCES

Fri proces er en ordning, der gør det muligt for personer med lave indkomster at føre en retssag uden at skulle betale de normale omkostninger forbundet med det. Det kan være en stor hjælp for personer, der står over for en retssag og ikke har mulighed for at betale de normale omkostninger, som kan være meget høje. På den måde er fri proces med til at sikre retssikkerhed og den enkelte borgers adgang til domstolene.

Fri proces betyder, at staten yder økonomisk bistand og betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten. Det er en ordning, der gælder i Danmark og er en del af retssystemet.

HVEM KAN FÅ FRI PROCES?

For at kunne få fri proces skal man opfylde visse økonomiske betingelser. Det vil sige, at man ikke må have en årsindkomst, der overstiger et bestemt beløb. Beløbet varierer alt efter, om man er enlig eller gift, og om man har børn eller ej.

Som udgangspunkt skal man have en årsindkomst på under 358.000 kr. som enlig. Er man gift eller samlevende, må husstandens samlede indkomst ikke overstige 455.000 kr. Har man børn, kan beløbet hæves, alt efter hvor mange børn man har.

Det er vigtigt at huske på, at man kun kan få fri proces til visse typer sager, og der er også krav til, hvor stort et beløb, sagen drejer sig om. Fri proces kan kun gives, hvis ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces, jf. retsplejelovens § 328.

Hvis du er usikker på, om du opfylder betingelserne for fri proces, kan du kontakte Retsadvokaterne og få hjælp til at undersøge det nærmere. Vi kan også hjælpe med at søge om fri proces, hvis det er relevant i din sag.

HVORDAN ANSØGER JEG OM FRI PROCES?

Når du ønsker at søge om fri proces, skal du igennem en ansøgningsproces. Først skal du udfylde en ansøgning, som skal indsendes til retten. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om din indkomst og formue, samt en beskrivelse af sagen og dine grunde til at føre den.

Når du har indsendt din ansøgning, vil retten foretage en vurdering af din sag og økonomiske situation for at afgøre, om du er berettiget til fri proces. Det kan tage et stykke tid at få svar på din ansøgning, og der kan være behov for yderligere oplysninger eller dokumentation. Derfor er det vigtigt at være tålmodig og have styr på din økonomi, inden du søger om fri proces.

Hos Retsadvokaterne kan vi hjælpe dig med at udfylde din ansøgning om fri proces og sikre, at du opfylder betingelserne for at få fri proces. Vi kan også hjælpe dig med at undersøge, om du har en retshjælpsforsikring, og hvordan denne virker i forhold til din sag.

ADVOKAT TIL RETSHJÆLP

Før du søger om fri proces, skal du sørge for at undersøge, om du har en retshjælpsforsikring. Er dette tilfældet, kan du nemlig ikke få fri proces, da du skal anvende din forsikring for at få dækket retssagens omkostninger og udgifter.

En retshjælpsforsikring er en forsikring, der dækker omkostninger ved visse retssager. Retshjælpsforsikringen kan være en del af en indboforsikring, bilens kaskoforsikring, lystbådsforsikring eller villa- og fritidshusforsikring. En retshjælpsforsikring dækker dine omkostninger – også hvis du taber sagen.

HVORDAN VIRKER RETSHJÆLP?

Det er vigtigt at undersøge, hvordan din retshjælpsforsikring virker, inden du har brug for den. Forsikringen dækker normalt ikke alle typer sager, og der kan være visse grænser for, hvor meget forsikringen dækker. Det er også vigtigt at undersøge, om forsikringen kræver, at du benytter en bestemt advokat. Er du i tvivl, kan du altid kontakte dit forsikringsselskab eller en advokat, som kan vejlede dig i, hvordan din sag skal behandles.

FÅ HJÆLP TIL FRI PROCES OG RETSHJÆLP HOS RETSADVOKATERNE

Har du spørgsmål til fri proces eller retshjælp, er du altid velkommen til at kontakte Retsadvokaterne og få mere information. Så kan du få vores vurdering af, om du opfylder betingelserne for retshjælp og fri proces, ligesom vi kan oplyse dig om, hvilke sager du kan søge retshjælp og fri proces til.