SKILSMISSE

Advokat side om arv og testamente

SEPARATION OG SKILSMISSE

Advokat med speciale i skilsmisse.

Ved en separation eller skilsmisse er der mange ting at tage stilling til. Formuefællesskab skal opløses, og selvom I måske er enige om, at gå hver til sit, så behøver I ikke også, at være enighed om, hvordan jeres tidligere fællesskab skal deles.

Der er aftalefrihed i en skilsmisse, og netop derfor kan du have behov for en skilsmisseadvokat til at bistå dig.

Det kan være vigtigt at vide, hvad du har ret til, før du beslutter dig for, hvilke aftaler du vil være med til at indgå.

Hvis I er enige, kan I selv vælge, om I vil separeres, eller skilles med det samme. Vælger I direkte skilsmisse, og har I fællesbørn under 18 år, så skal I først gennemgå en reflektionsperiode.

Hvis I ikke er enige om at skulle skilles, skal I først separeres, inden I kan blive skilt. Alle har ret til at blive separeret – også selvom den anden part ikke ønsker det.

I kan dog blive skilt, også selvom I ikke måtte være enige om det, uden først at have været separeret, hvis den anden har været utro, hvis I har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, hvis den anden har begået grov vold mod dig eller jeres børn, hvis den ene af jer allerede er gift med en anden eller den anden har bortført jeres fælles barn/børn til udlandet.

Efter 6 måneders separation, har I hver især ret til at blive skilt.

Hvis I er enige om at blive separeret eller skilt, og I også er enige om vilkårene, behøver I ikke deltage i vilkårsforhandling.

Hvis I derimod ikke er enige om at blive separeret eller skilt, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i en vilkårsforhandling.

Hvis du er i et registreret partnerskab, er det de samme regler der gælder, som hvis du var gift.

Det er en god ide, at kontakte os inden du skriver under på separation- eller skilsmissepapirerne, da der kan være forhold som gør sig gældende lige netop i din situation, som ikke kan ændres, når først papirerne er underskrevet.

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963