Advokat side om arv og testamente

ADVOKAT MED SPECIALE I SOCIALRET

Vi har særligt specialiseret os inden for førtidspension, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, socialt bedrageri og BPA-ordning.

Borgere der skal samarbejde med det offentlige – frivilligt eller ufrivilligt – kan have behov for at kende de regler, som det offentlige skal rette sig efter, og selvom det offentlige har pligt til at vejlede, er det desværre ikke altid, at man får den rette vejledning.

Derfor er det nogen gange nødvendigt, at en sagkyndig overtager sagen, så du kan få den rette behandling.

Har du en sag hos en offentlig instans, er det vigtigt, at du henvender dig til os tidligt i forløbet. Det betyder ikke, at du nødvendigvis behøver, at have advokatbistand  fra starten, men jo tidligere du henvender dig, jo bedre kan vi hjælpe dig.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963