VORES FAGOMRÅDER

Hos Retsadvokaterne har vi flere sagsområder, som vi er specialiseret inden for.
Vi varetager blandt andet sager inden for familieret, dødsbobehandling, strafferet, mangler ved fast ejendom, ansættelsesret, erhvervsret, lejeret, socialret, tvangsfjernelse af børn, bistandsadvokat for offeret, ejendomshandler, inkassosager og konkursret.

Gensidigt testamente
Indbotestamente
Båndlæggelse af arv
Samlevertestamente
Børnetestamente
Vidnetestamente
Gratis advokat
Rådgivning under sagens efterforskning
Bistå dig under retssagen
Søge erstatning for dig
Forløbet i en ejendomshandel
Køberrådgivning
Advokatforbehold
Forældrekøb
Nybygger
Fast pris
Bobestyrer bo
Privat skifte
Ægtefælleudlæg
Boudlæg
Uskiftet bo
Færdselsloven
Klip i kørekortet
Betinget frakendelse af kørekortet
Ubetinget frakendelse af kørekortet
Førtidspension
Sygedagpenge
Revalidering
Fleksjob
Socialt bedrageri
BPA-ordningen
Ressourceplaner
Valg af forsvarsadvokat
Sigtet eller tiltalt
Personundersøgelse
Anke
Gratis advokatbistand
Forældreegnethedsundersøgelse
Advokathjælp til Børn- og ungeudvalget
Klage til Ankestyrelsen
Advokathjælp til retssagen