ADVOKAT CECILIE MIETH

ADVOKAT CECILIE MIETH ER indehaver af RETSADVOKATERNE

Cecilie Mieth har møderet for Landsretten.

Hun er endvidere medlem af Landsforeningen for forsvarsadvokater og Danske Familieadvokater.

Hun har speciale inden for følgende områder:

  • Familieret
  • Strafferet/forsvarsadvokat
  • Tvangsanbringelse
  • Skifte af dødsboer

På det familieretlige område varetager Cecilie sager om skilsmisse og bodeling samt sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Cecilie har ført mange forældremyndigheds- og bopælssager samt sager om bodeling ved Skifteretten, Civilretten og Familieretten.

Cecilie arbejder også som forsvarsadvokat i straffesager, og som bistandsadvokat, hvor hun repræsenterer forurettede. Cecilie har haft mange forskellige sager inden for strafferetten, herunder blandt andet sager om vold, voldtægt, seksuelle krænkelser, euforiserende stoffer, brandstiftelse, hærværk og brugstyveri. Cecilie er udpeget som advokat ved Ungdomskriminalitetsnævnet, og repræsenterer derfor også unge under 18 år. Cecilie er ligeledes beneficeret ved Retten i Roskilde.

Sager om tvangsanbringelse af børn er et helt specielt juridisk område, som kræver et indgående kendskab til håndtering af sagerne. Cecilie har beskæftiget sig med dette område i over 10 år, og har derfor det nødvendige kendskab til sagsgangen i disse typer af sager, og kan repræsentere dig både i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og i retten.

Sidst men ikke mindst har Cecilie en bred erfaring inden for skifte af dødsboer.I kraft af Cecilies sagsområder, har hun stor erfaring med at gå i retten.

Cecilie kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail cm@retsadvokaterne.dk

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er, som vedtægterne foreskriver det, medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Tilbage til medarbejdere >

Cecilie Mieth
Advokat og indehaver

41 94 80 00

cm@retsadvokaterne.dk