Juridisk assistent Jette Kurz

Juridisk assistent Jette Kurz har arbejdet på advokatkontor i snart 30 år. Hun varetager sagsområderne inden for dødsbobehandling, familieret, anbringelsessager, strafferet og ejendomshandler.

Jette er sekretær for advokat Cecilie Mieth. Herudover varetager hun vores ejendomshandler sammen med advokat Ronnie Varberg.

Ved din første henvendelse til Retsadvokaterne, er det som oftest Jette, du møder. Hun er imødekommende og kan på baggrund af sine mange års erfaring meget ofte være behjælpelig med svar på praktiske spørgsmål.

Jette kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail jk@retsadvokaterne.dk

Advokatsekretær Jette Kurtz

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963