OM RETSADVOKATERNE

Hos Retsadvokaterne kan du forvente, at vi tager din sag seriøst, og vi behandler alle sager med samme omhyggelighed.

Hos Retsadvokaterne har vi flere sagsområder, som vi er specialiseret inden for. Vi varetager sager om familieret, testamenter, dødsbobehandling, lejeret, socialret, tvangsfjernelse af børn, bistandsadvokat for offeret, ejendomshandler og inkassosager.

Retsadvokaterne er et mindre advokatkontor. Vores medarbejder repræsenterer den yngre del af advokatstanden, og vi kan alle lide at gå på arbejde. Vores klienter er en blandet landhandel i alle aldre og fra forskellige samfundslag. Hovedparten af vores klienter er privatpersoner, men vi servicerer også større og mindre virksomheder i lejesager og inkassosager. Vores klienter kommer primært fra hele Sjælland, men ved opgaver som f.eks. testamenter, ægtepagter, forældemyndighed- og bopælssager, tvangsfjernelsessager og inkassosager, har vi også klienter fra resten af Danmark.

God advokat

Retsadvokaterne er et advokatkontor, som både med faglighed og erfaring, kan yde en menneskelig og professionel rådgivning.

Inden for familieretten varetager vi f.eks. opgaver som ægtepagter, skilsmisser, forældremyndighed- og bopælssager, samvær, og udlevering af børn igennem fogedretten.

Endvidere er vi specialiseret inden for lejeret, hvor vi bistår med sager i huslejenævnet og boligretten. Vi hjælper endvidere med sager om ophævelse og opsigelse. Derudover udarbejder vi lejekontrakter.

Inden for socialretten bistår vi, og udarbejder klager over afslag i sager om f.eks. socialt bedrageri, pension, fleksjob, revalidering, BPA-ordningen, sygedagpenge og tvangsfjernelse af børn.

Som bistandsadvokat bistår vi dig i retten, og søger om erstatning for dig.

I sager om tvangsanbringelse af børn, hjælper vi dig lige fra det første møde i Børn & Unge-udvalget til sagen skal i retten.

Indenfor boligretten varetager vi f.eks. opgaver, som køberrådgivning i forbindelse med køb af bolig, gennemgang af entrepriseaftaler i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter (over kr. 100.000), samt rådgivning i forbindelse med køb af byggegrund.

Endvidere er vi specialiseret i dødsbobehandling. Vi håndterer boet fra udlevering fra skifteretten til den endelige boopgørelse er sendt til Skifteretten og Skat, som afslutning af boet.

Du kan læse mere om vores priser, fagområder, ambitioner og klientoplevelser på de øvrige sider her på hjemmesiden.

MEDARBEJDERE

Advokat Cecilie Mieth er indehaver af Retsadvokaterne. Hun har beskæftiget sig med familieret, lejeret, socialret og tvangsfjernelse af børn – de sidste 10 år. Derudover har hun de sidste 5 år arbejdet som bistandsadvokat, hvor hun repræsenterer offeret.

Cecilie kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail cm@retsadvokaterne.dk

Advokat Christina Monefeldt.

Advokat Christina Monefeldt er advokat hos Retsadvokaterne. Hun har primært beskæftiget sig som boligadvokat de seneste 4 år. Derudover har hun håndteret retssager, særligt i sager om mangler ved fast ejendom eller aftaleretlige tvister.

Christina kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail mone@retsadvokaterne.dk

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er som vedtægterne foreskriver det medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler.

Advokatsekretær Jette Kurz har arbejdet på advokatkontor i snart 30 år. Hun varetager alle kontorets sagsområder, og har blandt andet speciale i dødsbobehandling, ejendomshandler og tinglysning.

Jette kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail jk@retsadvokaterne.dk

Advokatsekretærelev Luna Nielsen er under uddannelse som sekretær. Hun varetager derfor mange forskelligartet opgaver på kontoret.

Luna kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 og mail ln@retsadvokaterne.dk

Alle medarbejder er dækket af firmaets ansvarsforsikring.

Djalma Lunds Gård 3, 1. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 41 94 80 00
Mail:info@retsadvokaterne.dk
Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 - Cvr 35976426