OM RETSADVOKATERNE

Hos Retsadvokaterne kan du forvente, at vi tager din sag seriøst, og vi behandler alle sager med samme omhyggelighed.

Hos Retsadvokaterne har vi flere sagsområder, som vi er specialiseret inden for. Vi varetager sager om familieret, testamenter, dødsbobehandling, strafferet, lejeret, socialret, tvangsfjernelse af børn, bistandsadvokat for offeret, ejendomshandler, inkassosager og erhvervsret.

Retsadvokaterne er et mindre advokatkontor. Vores medarbejder repræsenterer den yngre del af advokatstanden, og vi kan alle lide at gå på arbejde. Vores klienter er en blandet landhandel i alle aldre og fra forskellige samfundslag. Vores klienter er privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Vores klienter kommer primært fra hele Sjælland, men ved opgaver som f.eks. testamenter, ægtepagter, forældemyndighed- og bopælssager, tvangsfjernelsessager og inkassosager, har vi også klienter fra resten af Danmark.

Advokat Cecilie Mieth
Cecilie Mieth

Advokat og indehaver

Ronnie Varberg advokat hos Retsadvokaterne
Ronnie Varberg

Advokat og indehaver

Advokatsekretær Jette Kurtz
Jette Kurz

Juridisk assistent

Gitte Aagaard juridisk assistent hos Retsadvokaterne i Roskilde
Gitte Aagaard

Juridisk assistent

Retsadvokaterne er et advokatkontor, som både med faglighed og erfaring, kan yde en menneskelig og professionel rådgivning.

Inden for familieretten varetager vi f.eks. opgaver som ægtepagter, skilsmisser, forældremyndighed- og bopælssager, samvær, og udlevering af børn igennem Familieretten.

Endvidere er vi specialiseret inden for lejeret, hvor vi bistår med sager i huslejenævnet og boligretten. Vi hjælper endvidere med sager om ophævelse og opsigelse. Derudover udarbejder vi lejekontrakter.

Inden for socialretten bistår vi, og udarbejder klager over afslag, i sager om f.eks. socialt bedrageri, pension, fleksjob, revalidering, BPA-ordningen, sygedagpenge og tvangsfjernelse af børn.

Som bistandsadvokat bistår vi dig i retten, og søger om erstatning for dig.

I straffesager varetager vi din sag fra det øjeblik du bliver sigtet til endelig dom.

I sager om tvangsanbringelse af børn, hjælper vi dig lige fra det første møde i Børn & Unge-udvalget til sagen skal i retten.

Indenfor boligretten varetager vi f.eks. opgaver, som køberrådgivning i forbindelse med køb af bolig, gennemgang af entrepriseaftaler i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter (over kr. 100.000), samt rådgivning i forbindelse med køb af byggegrund.

Endvidere er vi specialiseret i dødsbobehandling. Vi håndterer boet fra udlevering fra skifteretten til den endelige boopgørelse er sendt til Skifteretten og Skat, som afslutning af boet.

Du kan læse mere om vores priser, fagområder, ambitioner og klientoplevelser på de øvrige sider her på hjemmesiden.

Bankkonto hos Sparekassen Sjælland 0525-356820 – Cvr 40988963