ADVOKATFULDMÆGTIG FEKRIJE ALIJI

Advokatfuldmægtig FekrijE Aliji

Fekrije Aliji er ansat som advokatfuldmægtig hos Retsadvokaterne.

Hun arbejder inden for følgende områder:

  • Familieret
  • Udarbejdelse af testamenter, fremtidsfuldmagter, samejeoverenskomster og ægtepagter
  • Møder ved Børn- og ungeudvalget og  Ankestyrelsen i tvangsanbringelsessager
  • Dødsboer

På det familieretlige område varetager Fekrije sager om skilsmisse og bodeling samt sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Fekrije har en bred erfaring inden for Skifte af dødsboer, idet hun har arbejdet ved skifteretten, hvor hun har varetaget behandlingen af dødsboer.

Inden Fekrije blev ansat hos Retsadvokaterne, var hun ansat i en virksomhed, hvor hun udelukkende udarbejdede testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og samejeoverenskomster mv.

Fekrije er autoriseret som advokatfuldmægtig under advokat Cecilie Mieth. Frekrije forventes at blive advokat i 2023.

Fekrije kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 eller 41 55 80 00 og mail fa@retsadvokaterne.dk

Fekrije er uddannet cand. jur. ved Københavns Universitet.

Tilbage til medarbejdere >

Fekrije Aliji
Advokatfuldmægtig

41 94 80 00

fa@retsadvokaterne.dk