ADVOKAT FEKRIJE ALIJI

Advokat Fekrije Aliji

Fekrije Aliji er ansat som advokat hos Retsadvokaterne.

Hun arbejder inden for følgende områder:

  • Familieret, herunder bodeling, forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Udarbejdelse af testamenter, fremtidsfuldmagter, samejeoverenskomster og ægtepagter
  • Møder ved Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og Retten i tvangsanbringelsessager
  • Socialret
  • Strafferet

På det familieretlige område varetager Fekrije sager om skilsmisse og bodeling samt sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Fekrije møder i Familieretshuset og Familieretten, hvor hun bistår klienterne, for at opnå det bedst mulige resultat. Fekrije har en bred erfaring inden for skilsmisse, bodeling, testamenter og ægtepagter, idet hun har været ansat ved skifteretten.

Inden Fekrije blev ansat hos Retsadvokaterne, var hun ansat i en virksomhed, hvor hun udelukkende udarbejdede testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og samejeoverenskomster mv.

Fekrije møder også i anbringelsessager, både ved kommunerne, Ankestyrelsen og i Retten. Fekrije har bistået mange klienter i anbringelsessager, og har opnået en stor erfaring inden for området.

Som den eneste advokat på kontoret, varetager Fekrije socialretlige sager, herunder sager om sygedagpenge, fleksjob, revalidering, socialt bedrageri og BPA-ordningen.

Fekrije møder også i alle strafferetlige sager.

Fekrije kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 eller 41 55 80 00 og mail fa@retsadvokaterne.dk

Fekrije er uddannet cand. jur. ved Københavns Universitet.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er, som vedtægterne foreskriver det, medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Tilbage til medarbejdere >

Fekrije Aliji
Advokat

41 94 80 00

fa@retsadvokaterne.dk