ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Advokat der kan bistå dig i en sag om ægtefællebidrag

Har din ægtefælle tjent mere end dig under jeres ægteskab, kan du muligvis være berettiget til ægtefællebidrag. For at være berettiget til ægtefællebidrag, skal flere kriterier være opfyldt. Det er Familieretshuset, der fastsætter ægtefællebidraget.

Om du er berettiget til ægtefællebidrag afhænger af flere forhold. For det første er det vigtigt at vide, at det er jeres bruttoindtægt, som er afgørende. Det er uden betydning, hvilke udgifter I har – dog på nær udgifter til børnebidrag. Har I begge en almindelig indtægt, fastsætter Familieretshuset normalt bidragets størrelse til en femtedel af forskellen mellem jeres indtægter. Hvis forskellen mellem jeres indtægter ikke er så stor, vil Familieretshuset ikke fastsætte noget bidrag, hvis det betyder, at det månedlige bidrag vil blive så småt, at det er uden betydning.

Tjener den, der skal betale ægtefællebidrag, mindre end ca. 270.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget til 0 kr. Stiger indtægten, kan der søges igen. Tjener den, der skal betale ægtefællebidrag, mellem 270.000 kr. og 290.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt et bidrag, som er mindre end en femtedel af forskellen mellem jeres indtægter. Familieretshuset vil normalt ikke fastsætte et ægtefællebidrag der er så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt, efter fradrag af ægtefællebidrag og børnebidrag, kommer under 270.000 kr. om året. Tjener den, der skal modtage ægtefællebidrag, årligt mellem ca. 280.000 kr. og 320.000 kr. eller derover, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget til 0 kr. Hvis den, der skal betale, har en meget høj indtægt, kan der fastsættes bidrag, selv om den, der skal modtage bidraget, derved får en samlet indtægt på mere end 320.000 kr. om året. Når Familieretshuset fastsætter bidragets størrelse, vil de fastsætte bidraget således, at modtagerens samlede indtægt inklusiv ægtefællebidrag vil være maksimalt mellem ca. 280.000 kr. og 320.000 kr. afhængigt af de økonomiske forhold. Hvis den, der skal modtage bidraget, slet ikke har nogen indtægt, eller kun har en meget lav indtægt, vil det være meget belastende for den bidragspligtige at skulle betale 1/5 af sin indtægt i ægtefællebidrag. I den situation laver Familieretshuset derfor bidragsberegningen, som om den bidragsberettigede har en fiktiv indtægt på ca. 120.000 kr. Den, der skal betale ægtefællebidrag, må maksimalt have udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag, der svarer til 1/3 af bruttoindtægten. Bliver de samlede udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag på mere end 1/3, nedsætter Familieretshuset ægtefællebidraget tilsvarende.

Det kan være svært at gennemskue

Det kan være svært at gennemskue, hvad du skal betale, eller hvad du er berettiget til at få i ægtefællebidrag, da Familieretshuset laver sin beregning ud fra et konkret skøn.

Som med de fleste andre ting i forbindelse med en skilsmisse, så kan I også selv aftale jer frem til, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, og hvor meget. Det kan langt hen af vejen være en fordel selv at aftale sig frem til noget, i stedet for at Familieretshuset skal fastsætte et beløb.

Med bistand fra Retsadvokaterne, kan du få hjælp til at belyse om du opfylder kriterierne, ligesom vi kan hjælpe dig med at finde frem til en aftale, som du kan være tilfreds med.

Skal du bruge en advokat med speciale i ægtefællebidrag? Kontakt os her