ÆGTEPAGT OG SÆREJE

ÆGTEPAGT

Hos Retsadvokaterne har vi en fast pris på udarbejdelse af en ægtepagt. Prisen på en standard ægtepagt inkl. 1 times vejledningsmøde er kr. 7.000,00 inkl. moms. Hertil kommer statens tinglysningsafgift.

Inden I indgår ægteskab, er det vigtigt at tænke over, hvad der skal ske, hvis I senere skal skilles.

Det kan være svært at tale om, når I kun burde beskæftige jer med bordplaner, brudekjole og vielsesringe, men i Danmark bliver knap 50 procent skilt, og det er derfor vigtigt, at I tager stilling.

Når I laver en ægtepagt, kan I enten vælge at få fuldstændigt særeje eller delvist særeje. Gifter I jer uden at lave en ægtepagt, har I det, man kalder delingsformue eller formuefællesskab.

ÆGTEPAGT VED SKILSMISSE

I forbindelse med en skilsmisse, hvor I har delingsformue, skal alt, hvad I ejer, deles. Dette gælder både det, I ejede inden ægteskabets indgåelse og det, I erhverver under ægteskabet.

Ønsker I ikke at dele alt ved en skilsmisse, skal I indgå en aftale om en ægtepagt. En ægtepagt er en juridisk kontrakt, som et ægtepar indgår, når de gifter sig. Formålet med en ægtepagt er at beskytte hver parters økonomiske interesser, hvis de beslutter at skilles.

En ægtepagt kan bestemme, hvordan parrets ejendele og aktiver skal deles, hvis de bliver skilt. Det er muligt at lave en ægtepagt, hvor kun den ene part har særeje, ligesom det er muligt at lave en ægtepagt, som kun omhandler bestemte ejendele.

I forhold til pensioner er det lidt den omvendte verden. Her er det nemlig som udgangspunkt nødvendigt at oprette en ægtepagt, hvis I ønsker, at pensionerne skal deles ved skilsmisse.

ÆGTEPAGT VED SEPARATION

Ægtepagter er bindende kontrakter, som bør respekteres og følges af begge parter. I tilfælde af separation bruges ægtepagten til at afgøre, hvordan ejendele, aktiver og andre ting skal deles. I sådanne tilfælde skal ægtepagten undersøges nøje af begge parter, så det ikke sker uretfærdigt.

Såfremt der ikke er nogen ægtepagt, gælder formuefællesskabet, og ejendele og andet bør deles ligeligt.

Hvis der er uenigheder omkring separationen, kan det være nødvendigt at kontakte en advokat, som kan hjælpe begge parter med at håndtere situationen.

HVORDAN LAVER MAN EN ÆGTEPAGT?

I forbindelse med udarbejdelse af ægtepagt vælger de fleste at kontakte en advokat, som kan hjælpe med at udarbejde dokumenterne. På den måde sikrer man sig, at ægtepagten rummer, hvad den skal, og at den er gyldig.

En ægtepagt kan oprettes både inden og efter, ægteskabet er indgået. De fleste vælger at oprette den inden for at være på den sikre side. En ægtepagt kan nemlig ikke tinglyses, hvis ægtefællerne er ved at blive skilt, eller hvis den ene ægtefælle er afgået ved døden.

FORSKELLIGE TYPER AF SÆREJE

Der findes forskellige typer af særeje, som giver forskellige rettigheder ved en eventuel skilsmisse. Ofte taler man om fuldstændigt særeje eller delvist særeje, som betegner, hvor meget der er ejet af den enkelte og fælles. Det er derfor vigtigt, at I har sat jer ind i, hvilken type særeje I ønsker, da det har betydning for, hvordan jeres formue deles.

Er I i tvivl, kan I til enhver tid kontakte os, og så vil vi hjælpe med at finde den bedste løsning til jeres situation.

OPHÆVELSE AF ÆGTEPAGT

Hvis I har lavet en ægtepagt, som i længere inde i ægteskabet ønsker at ophæve, skal I lave en ny ægtepagt om formuefællesskab i stedet for. Det er ikke muligt blot at slette den nuværende ægtepagt uden at lave en ny. Det gælder, uanset om der er tale om en ægtepagt med fuldstændigt særeje eller en ægtepagt med kombinationssæreje. Den nye ægtepagt skal tinglyses, og I skal betale en tinglysningsafgift til staten.
Ved ophævelse af ægtepagt, deles alt, hvad parret ejer, ved skilsmisse. Det vil sige, at alle aktiver og ejendele, som parret har erhvervet under ægteskabet, skal deles ligeligt.

ADVOKATHJÆLP TIL ÆGTEPAGT OG SÆREJE

Ved I ikke om I har behov for en ægtepagt, kan Retsadvokaterne kontaktes, så vi sammen med jer kan finde frem til netop jeres behov. Retsadvokaterne kan kontaktes på telefon 41 94 80 00 eller på info@retsadvokaterne.dk