MODERNE OG EFFEKTIV INKASSO

Er du træt af dårlige betalere, og vil du hellere bruge din tid på at drive forretning, så kan du kontakte retsadvokaterne. Vi har fast priser

Dårlige betalere kan være tidskrævende, og en stor byrde for dig og din virksomhed.

Vi kan hos Retsadvokaterne tage os af dine dårlige betalere, så du ikke skal ligge søvnløs over dit udestående. Du kan samtidig få mere overskud til at drive din virksomhed, og ikke bruge tiden på at skulle inddrive pengene.

For både erhvervsdrivende og for privatpersoner, kan det være særdeles opslidende at skulle gennemgå en inkassoproces på egen hånd.

Vi tilbyder en enkel, gennemskuelig og opdateret inkassoservice.

Vi leverer service af høj kvalitet og tilbyder at tage sagen fra det øjeblik, betalingsfristen er overskredet, til der eventuelt gøres udlæg i Fogedretten, eller sagen skal videre i Civilretten.

Lad os tage din inkassosag; det sparer dig for både tiden og besværet.

Hvordan foregår inkasso?

Når man indleder en proces, er det vigtigt at vide, hvad der foregår, og hvad man har sat i værk. Hos Retsadvokaterne gør vi en dyd ud af at give kunden et indblik i vores proces og de muligheder, som findes.

Her er et indblik i, hvordan en inkassosag kan deles op:

Rykkerskrivelser

Inkassoskrivelser

Fogedretten

Er skyldner ikke enig i kravet, skal det vurderes, om sagen skal videre i Civilretten. Det hjælper vi også gerne med.

Rykkerskrivelsen

Når en person eller virksomhed ikke betaler en faktura på forfaldsdagen, kan der indledes de første skridt for at få inddraget tilgodehavendet.

En rykker fra et advokatkontor giver mere kraft bag ordene og kan være fremmende for debitors (skyldners) betalingslyst.

Vi har en moderne og effektiv rykkerprocedure, hvor vi sørger for, at der bliver rykket for beløbet korrekt, og at der bliver fulgt op på sagen.

Vi klarer bøvlet med rykkerne, så du kan komme videre med din forretning!

Inkassoskrivelsen

Betaler debitor alligevel ikke efter at være blevet rykket, kan vi sende et inkassobrev. Dette brev meddeler debitor, at sagen er gået til inkasso samt oplyser om hovedstolen, renter og inkassoomkostninger. Disse informationer kan motivere debitor yderligere, da de illustrerer, hvor dyrt det bliver for debitor ikke at betale.

Herfra vil vi følge op på debitor og hjælpe med at få afbrudt forældelsen af kravet.

Fogedretten

Forfalder betalingen heller ikke efter inkassobrevet, er den sidste løsning Fogedretten. Dette kræver, at der er et fundament, som f.eks. en aftale, en faktura, en dom, et betalingspåkrav, et frivilligt forlig eller et gældsbrev (skyldnererklæring) mm

Priser

Vi har nemme og gennemskuelige priser, så regningen overrasker ikke!

Vi gør Du betaler Du får
Sender 1-3 rykkerskrivelser 1.500 kr. eks. moms Hovedstolen med tillæg af evt. renter og rykkergebyrer og inkassogebyr, samt inkassoomkostninger, hvis debitor betaler
Inkassobrev 1.500 kr. eks. moms Hovedstolen med tillæg af evt. renter og rykkergebyrer og inkassogebyr, samt inkassoomkostninger, hvis debitor betaler

Inkassoomkostninger beregnes ud fra kravets størrelse og er dermed afhængig af hvor stort et beløb, der skal inddrives. Ved beløb fra 0-50.000 kr. ligger inkassoomkostningerne på mellem 400- 2.250 kr.

Priser for inddrivelse ved Fogedretten:

Vi gør Du betaler Du får
Tager debitor til fogedretten 400-700 kr. i retsafgift + salær svarende til de takstmæssige inkassoomkostninger Hovedstolen med tillæg af evt. renter og rykkergebyrer og inkassogebyr, plus den indbetalte retsafgift, hvis debitor betaler

Ved sager ved fogedretten modtager Retsadvokaterne alene salær svarende til de takstmæssige inkassoomkostninger.

Såfremt det skyldte beløb ikke bliver inddrevet ved Fogedretten, betaler du retsafgiften og salær til os svarende til de takstmæssige inkassoomkostninger.

Retsafgiften er variabel alt efter kravets størrelse, men er typisk mellem 400-700 kr.
Søger du en inkassoadvokat?

Lad os hjælpe dig med at indrive dit tilgodehavende, udfyld kontaktformularen herunder, og vi vil ringe dig op.

Du kan også ringe til os på Tlf. 41 94 80 00, eller sende os en mail på info@retsadvokaterne.dk