FORÆLDREKØB

HOS RETSADVOKATERNE KAN VI HJÆLPE DIG, HVIS DU ØNSKER AT KØBE EN BOLIG, SOM DU VIL UDLEJE TIL DIT BARN – ET SÅKALDT FORÆLDREKØB.

Et forældrekøb er et almindeligt køb, men der er flere forhold, som du skal være opmærksomme på, fordi det er en bolig, som du skal leje ud. Du skal blandt andet sikre dig, at den bolig du køber må lejes ud. Det kan Retsadvokaterne, hjælpe dig med at sikre.

Der kan være mange grunde til, at du ønsker at hjælpe dine børn med et køb. Er dit barn studerende, eller ved at stifte familie, så kan det være svært at komme ind på boligmarkedet. Derfor kan man med et forældrekøb hjælpe de unge mennesker, samtidig med at man måske kan gøre en god handel.

SKAT I FORBINDELSE MED FORÆLDREKØB/UDLEJNING

Et forældrekøb, er altså en helt almindelig bolig, som du køber, og efterfølgende
lejer ud. Når du lejer en bolig ud, så skal du betale skat af lejeindtægten. Det er dog ikke hele lejeudgiften, som du skal betale skat af, da du kan trække nogle af dine udgifter fra.

Der er forskellige muligheder for, hvilken type skat du skal betale. Udgangspunktet er, at det bedst kan svare sig at betale skat efter kapitalafkastordningen eller en virksomhedsordning. Du skal altid have fat i en revisor i forbindelse med at finde den rigtige ordning. Hos Retsadvokaterne har vi et samarbejde med en revisor, som kan hjælpe med den del.

HUSLEJE

Formentlig vil du gerne lade dit barn betale så lav en husleje som muligt. Det kan du bare ikke helt selv bestemme. Huslejen, som dit barn skal betale, skal svare til niveauet for husleje i området – også kaldet markedslejen. Hvis huslejen er billigere end markedslejen, så skal du alligevel betale skat af det beløb, som du kunne have lejet ud for, hvis du havde fastsat lejen efter markedslejen. Selvom det er dig som forælder, der er udlejer, så kan dit barn stadigvæk søge om boligsikring, hvis betingelserne er opfyldt.

FAMILIEOVERDRAGELSE

Når du har lejet ud til dit barn, eller du blot har en bolig, som du ikke længere selv vil bruge, så kan du overdrage den til din familie. Det er fortsat muligt at overdrage din ejendom for 15% under den seneste offentlige vurdering. Reglen gælder ikke hvis der er indtruffet væsentlige ændringer ved ejendommen siden den senest offentlige ejendomsvurdering.

Dit barn behøver ikke nødvendigvis at skulle betale dig penge her og nu, for at
købe din bolig. Betalingen kan også klares ved oprettelse af et gældsbrev.