FORÆLDREMYNDIGHED OG BOPÆL

SØGER DU EN ADVOKAT MED SPECIALE I FORÆLDREMYNDIGHED, BOPÆLSSAGER ELLER SAMVÆR, SÅ KAN VI HOS RETSADVOKATERNE HJÆLPE DIG. DET AT HAVE DELEBØRN, OG DERVED VÆRE FÆLLES OM BØRN OG MÅSKE OGSÅ ØKONOMI, KAN VÆRE EN SVÆR OPGAVE. DET KAN DERFOR VÆRE NØDVENDIGT AT FÅ MYNDIGHEDERNES HJÆLP TIL AT FÅ OPHÆVET DEN FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED, FÅ ÆNDRET HVEM DER SKAL VÆRE BOPÆLSFORÆLDER, ELLER ÆNDRE PÅ SAMVÆRET.
Forældremyndighed

I sager om forældremyndighed, er udgangspunktet, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden. Men der kan være sager, hvor det er til barnets bedste, at der ikke er fælles forældremyndighed, bl.a. fordi konfliktniveauet er så højt mellem forældrene, at det er til skade for barnet.

Hos Retsadvokaterne er vi advokater med speciale i forældremyndighed, og vi kan hjælpe dig med at navigere i disse sager og sikre dine rettigheder.

Hvis du ikke allerede har del i forældremyndigheden, men ønsker at få det, er det altid en god idé at forsøge at lave en aftale med den anden forælder om fælles forældremyndighed. Dog kan det ske, at den anden forælder ikke ønsker at dele forældremyndigheden med dig, hvilket kan føre til en retssag. Som advokat kan Retsadvokaterne repræsentere dig i retten, hvor en dommer kan træffe afgørelsen om fælles forældremyndighed. Det samme gælder, hvis I allerede har fælles forældremyndighed, men den ene forælder ikke længere ønsker, at den anden skal have del i forældremyndigheden.

Hvis du vil starte en sag om forældremyndighed, skal du først rette henvendelse til Familieretshuset.

Sager om forældremyndighed og barnets bopæl behandles derefter først i byretten i den retskreds, hvor barnet bor. Hvis du ikke er enig i dommen fra byretten, har du mulighed for at anke sagen til landsretten. Ankefristen er fire uger i sager om forældremyndighed og bopæl. Hvis du anker inden to uger, gælder byrettens dom ikke, medmindre dommeren har besluttet noget andet. Hvis der ankes efter to uger – men inden fire uger – gælder byrettens dom, indtil landsretten har afsagt ny dom. Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel.

En tidlig kontakt med en advokat med speciale i forældremyndighed er afgørende for at sikre, at dine rettigheder bliver varetaget bedst muligt. Har du en sag om forældremyndighed som skal i retten, kan du få fri proces til retssagen, hvis du opfylder betingelserne. Det kan du læse mere om her.

RETTIGHEDER VED DELT FORÆLDREMYNDIGHED

Ved fælles forældremyndighed har I begge rettigheder til at træffe beslutninger vedrørende jeres barn. Det vil sige, at den ene forælder ikke blot kan træffe en stor beslutning, uden den anden forælder er enig.

Der findes dog undtagelser, som bopælsforælderen kan bestemme uden samværsforælderens indblanding.

Det kan du læse mere om i nedenstående afsnit. Hvis samarbejdet mellem forældrene ikke fungerer, kan Familieretten ophæve den fælles forældremyndighed. Dette sker ud fra en vurdering af, hvordan forældrene kommunikerer og hvilke konsekvenser det har for barnet.

En ophævelse af fælles forældremyndighed vil altid ske med fokus på, hvad der er bedst for barnet. Den fælles forældremyndighed kan ophæves, hvis der er vold involveret – enten mod barnet eller den anden forælder – eller hvis den ene forælder af andre grunde er uegnet som forælder.

BARNETS BOPÆL

I tilfælde af fælles forældremyndighed og enighed om, hvor barnet skal bo, er det ikke nødvendigt at involvere Familieretten. I kan selv aftale, hvor barnet skal bo, og den forælder, barnet bor hos, bliver bopælsforælder, mens den anden forælder bliver samværsforælder.

Det er bopælsforælderen, som kan beslutte de overordnede forhold i barnets liv, f.eks. hvor i landet, barnet skal bo. Har I fælles forældremyndighed, skal bopælsforælderen dog varsle en flytning seks uger i forvejen.

I tilfælde af uenighed om barnets bopæl kan Familieretshuset behandle sagen og træffe afgørelse om, hvem der skal have bopælsretten. Afgørelser i bopælssager kan være svære at ændre på. Hvis du ønsker at få belyst din situation og muligheder, kan du kontakte en af vores advokater med speciale i forældremyndighed og bopæl, der kan hjælpe dig med at navigere i processen.

Delt bopæl

Med det nye familieretlige system, har vi fået et nyt begreb, der hedder delt bopæl.

Da loven først blev vedtaget, blev det besluttet, at når der var fælles forældremyndighed, havde barnet automatisk delt bopæl i tre måneder, efter man var gået fra hinanden. Denne regel er afskaffet pr. 1. juli
2020.

Man kan dog stadig aftale, at man skal have delt bopæl. Det ændrer dog ikke på, at barnet kun kan have folkeregisteradresse et sted.

Er der delt bopæl, har den ene forælder ikke rettigheder som bopælsforælder, men derimod skal beslutningerne træffes sammen.

DELEBØRN OG ØKONOMI

Uanset om dit barn bor hos dig eller ej, har begge forældre pligt til at forsørge deres børn. Som advokater med speciale i børnebidrag kan vi rådgive dig om, hvordan man håndterer den økonomiske side af problematikken med delebørn og økonomi. Som udgangspunkt er det en aftale mellem forældrene, herunder fastlæggelse af beløbets størrelse. Bopælsforælderen kan dog ansøge om børnebidrag, hvilket kan resultere i at Familieretshuset kan pålægge samværsforælderen at skulle betale børnebidrag. Hvis du har spørgsmål om, hvordan jeres økonomiske situation kan fungere, anbefaler vi, at du kontakter en af vores advokater med speciale inden for dette område.

Få hjælp til bopæl- og forældremyndighedssager

Hvis du har brug for en advokat med speciale i forældremyndighed, bopæl eller samvær, er du velkommen til at kontakte os. Hos Retsadvokaterne har vi solid erfaring med sager om bopæl og forældremyndighed, og vores advokater kan hjælpe dig med alle dine spørgsmål og behov. Vi kan bistå dig i Familieretshuset både i København og Roskilde, og ved retterne på hele Sjælland.