FORÆLDREMYNDIGHED OG BOPÆL

ADVOKAT MED SPECIALE I BØRNESAGER
Forældremyndighed

Udgangspunktet i loven er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden. Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, men ønsker at få det, kan du altid aftale med den anden forælder, at I skal have fælles forældremyndighed.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, og den anden forælder ikke ønsker, at du skal have del i forældremyndigheden, så skal sagen i retten, hvor det er en dommer, der beslutter om der skal være fælles forældremyndighed. Det samme gør sig gældende, hvis I har fælles forældremyndighed, men en af jer af en eller anden grund ikke længere ønsker, at den anden skal have del i forældremyndigheden.

Sagen om forældremyndighed og/eller barnets bopæl kommer først i byretten i den retskreds, hvor barnet bor. Hvis du ikke er enig i den afgørelse, som dommeren i byretten kommer frem til, kan dommen ankes til landsretten. Ankefristen er 4 uger i sager om forældremyndighed og bopæl. Hvis du anker inden 2 uger, gælder byrettens dom ikke, medmindre dommeren har besluttet noget andet. Hvis der ankes efter 2 uger – men inden 4 uger – gælder byrettens dom indtil landsretten har afsagt ny dom. Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel.

Hvis du vil opstarte en sag om forældremyndighed, hvor du ikke er enig med den anden forælder, skal du først rette henvendelse til Familieretshuset.

Har du en sag om forældremyndighed som skal i retten, kan du få fri proces til retssagen, hvis du opfylder betingelserne. Det kan du læse mere om her.

Delt bopæl

Med det nye familieretlige system, har vi fået et nyt begreb, der hedder delt bopæl.

Da loven først blev vedtaget, blev det besluttet, at når der var fælles forældremyndighed, havde barnet automatisk delt bopæl i 3 måneder, efter man var gået fra hinanden. Denne regel er afskaffet pr. 1. juli 2020.

Man kan dog stadig aftale, at man skal have delt bopæl. Det ændrer dog ikke på, at barnet kun kan have folkeregistrer et sted.

Har du brug for en specialiseret advokat til en sag vedr. forældremyndighed eller barnets bopæl, så kontakt os her.