NYBYGGERI / ENTREPRISEKONTRAKT

Aftalen mellem bygherre og entreprenør

Jo mere præcis en entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør er, jo mindre er sandsynligheden for, at der opstår konflikter i forbindelse med byggeriet. Det er oftest langt billigere, at få en advokat til at gennemgå og tilrette entreprisekontrakten inden underskrivelse, end det er at få advokathjælp til at løse en opstået konflikt, mellem bygherre og entreprenør, efterfølgende.

Det er vigtigt, at entreprisekontrakten beskriver alle væsentlige dele af byggeriet, herunder betaling og garantistillelse, levering, krav til udførelse, materialevalg, og dagbøder.

En entreprisekontrakt kan tage udgangspunkt i AB92 eller ABT93 (eller det helt nye ABR18 pr. maj 2018), der alle er et sæt standardvilkår for aftaler om fag- og hovedentrepriser.

Selvom entreprisekontakten tager udgangspunkt i et af ovenstående sæt standardvilkår, kan du med fordel få advokaten til at gennemgå aftalen for at tjekke, at alle basale oplysninger er i orden og sikre, at aftalen ikke indeholder urimelige vilkår. Det er helt almindeligt, at entreprenørerne ændrer i aftalerne til deres fordel.

Kun ved gennemgang af aftalen med en advokat, kan du sikre dig, at du får en uvildig rådgivning om, hvilken aftale du indgår.

NYBYGGERI

I dag er aftaler om et ”nøglefærdigt hus”, de mest typiske aftaler.

En aftale om et ”nøglefærdigt hus” indeholder mange forbehold fra entreprenørens side. Aftalen har oftest en stor økonomisk værdi. Det er bare nogle af grundene til, at man bør søge rådgivning herom.

Man skal lige som i alle andre aftaleforhold være opmærksom på, at man som køber af en ydelse – i dette tilfælde byggeri af et hus – ikke kan få rådgivning fra den man køber ydelsen af. Entreprenøren vil varetage sine egne interesser, selvom de samtidig er sælgere, og i videst muligt omfang skal sælge jer, som bygherre en ydelse – et nyt hus.

Det er derfor meget vigtigt, at man som købere/bygherre er opmærksom på, hvilke kasketter entreprenøren har på. Netop derfor bør man selv søge rådgivning, således at man får gennemgået entreprisekontrakten med den rette kasket – således at bygherres interesser holdes for øje.

Selvom mange er af den opfattelse, at de store husfirmaer efterhånden må have lavet en form for standardaftale, som også tilgodeser bygherre, så er det ikke tilfældet.
Det er vigtigt, at entreprisekontrakten beskriver alle væsentlige dele af byggeriet, herunder betaling og garantistillelse, levering, krav til udførelse, materialevalg, og dagbøder. Entreprisekontrakten beskriver hvornår et hus er nøglefærdigt.

Der er stor forskel på aftalerne, og de vil altid tage hensyn til entreprenørens forhold, således at entreprenøren har videst mulige rammer til at bygge efter.

Som ved et almindeligt huskøb er det derfor vigtigt, at man søger rådgivning herom.

Derudover er forskellen stor på, at købe et hus, som I som købere kan besigtige, og købe et projekt, som alene består i en aftale og en masse tegninger.

AB 92 / ABT 93 / AB Forbruger

Ikke mange underskriver sådan en aftale mere end én gang.

Der er stor forskel på, om entreprenørerne henviser til AB 92, ABT 93 eller AB forbruger.

I maj 2018 kommer der et helt nyt regelsæt, ABR 18. Formålet med det nye regelsæt er, at ensrette reglerne for projektbyggeri.

Det er dog vigtigt, at man som køber af et ”nøglefærdigt hus” bliver rådgivet om, hvilke regler der er gældende samt, hvad de betyder for dig som køber.

Hos Retsadvokaterne har vi erfaring med de store entreprenører på området, men også de små, og kan således rådgive dig som køber i, hvordan du står sikrest i dit projektbyggeri.

GENNEMGANG AF ENTREPRISEKONTRAKT

Vi gennemgår entreprisekontrakten med tilhørende bilag med dig, så du ved hvad du skriver under på.

Kontrakten kan gennemgås inden underskrift, såfremt der ikke er et advokatforbehold i den. Alternativt vil den blive gennemgået efter underskrift, hvis der er et forbehold for godkendelse fra jeres advokat i kontrakten.

Grundkøbet er ikke en del af denne pakke, da man oftest køber grunden førend man indgår en entreprisekontrakt. For rådgivning om grundkøb se her, boligadvokat – køb af byggegrund.

Pris: 14.000 inkl. Moms.