SAMARBEJDSCHIKANE

SAMVÆRSCHIKANE OG SAMARBEJDSCHIKANE

Få en advokat, som hjælper dig, hvis du er udsat for chikane

Samværschikane eller samarbejdschikane er ikke et sjældent fænomen i forældres kamp om børnene.

Oplever du at være udsat for chikane, vil vi anbefale, at du tager kontakt til Retsadvokaterne, som har specialiseret sig inden for sager om chikane. Retsadvokaterne kan kontaktes på telefon 41 94 80 00.

Hvad er samværschikane/samarbejdschikane?

Samværschikane er den betegnelse man bruger, når den ene forælder chikanerer samværet. Det kan både være bopælsforælderen og samværsforælderen, der er den chikanerende part. Chikanen kan f.eks. være, hvis bopælsforælderen nægter at udlevere til samvær eller samværsforælderen er ustabil i sit samvær.

Der er også de mere alvorlige tilfælde, hvor f.eks. bopælsforælderen påstår, at samværsforælderen har krænket barnet. Det er naturligvis kun chikane, såfremt påstanden ikke er sand.

I december 2014 blev der fremsat et nyt lovforslag, som blandt andet forslår, at ordet samarbejdschikane skal anvendes fremover, så det tydeliggøres, at det også gælder i sager om bopæl og forældremyndighed, ligesom at chikanen kan gå begge veje. Lovforslaget blev vedtaget, og er nu en del af lovgivningen.

Erstatningssamvær

Hvis du har ret til samvær, men ikke får børnene udleveret, kan du bede Familieretten om hjælp. Familieretten kan pålægge den anden forælder at udlevere børnene, og samtidig give dagbøder, hvis børnene fortsat ikke bliver udleveret.

Du skal tage kontakt til en advokat, hvis dig og dine børn udsættes for samarbejdschikane/samværschikane

Først og fremmest skal du tage kontakt til en advokat. Når først den ene forælder modarbejder samværet, så er det vigtigt, at du får hjælp med det samme. Der er mange huller i systemet, men en advokat med speciale på området, kan hjælpe dig med at være et skridt foran.

Hos Retsadvokaterne kan vi hjælpe dig med at få genoprette kontakten til dine børn, eller sørge for at du får lov til at bevare kontakten til dine børn. Vi kan være dit talerør, når situationen bliver for svær at tackle. Nogen gange har den anden forælder allerede en advokat, som ikke gør det nemmere for dig at trænge igennem, hvis du er alene om din sag, og derfor er det yderst vigtigt, at du også bliver repræsenteret af en advokat.

Hos Retsadvokaterne har vi specialiseret os i at repræsentere den forælder som oplever at være udsat for samværschikane.

Området er langt fra sort/hvidt og vi vurderer altid fra sag til sag, om det er vores opfattelse, at klienten er udsat for samværschikane.

Du er altid velkommen til at kontakte os.