SAMVÆR

Få en advokat til at hjælpe dig med din samværssag

Medmindre der er helt særlige forhold, der gør sig gældende, har du ret til samvær med dit barn. Dette gælder uanset, om der er fælles forældremyndighed, eller den anden forælder har forældremyndigheden alene. Hvis ikke du kan blive enig med den anden forælder om samvær, kan du kontakte Familieretshuset for at få dem til at fastsætte samværet. Allerede på dette tidspunkt er det en god ide at rette henvendelse til en advokat.

SAMVÆRSORDNING

Samvær betegner kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke længere bor sammen med. Barnet har ret til kontakt med begge forældre, og det er derfor vigtigt, at I begge gør jeres for, at barnet får en god kontakt til begge forældre. Dette kan gøres via en samværsordning, som er en aftale mellem forældrene om, hvordan samværet med barnet skal foregå. Aftalen kan indgås i forbindelse med en skilsmisse eller separation. Samværsordningen kan også laves, hvis forældrene ikke længere bor sammen, men stadig ønsker at have samvær med barnet.

Samvær handler ikke om, hvem der har forældremyndigheden over barnet. I samværssager skelner man mellem bopælsforælderen, som barnet bor hos, og samværsforælderen, som barnet ikke bor hos, men har samvær med. Begge parter har forældreansvar, og samværsforælderen har samme pligter overfor barnet.

HVIS I IKKE KAN BLIVE ENIGE

Det er Familieretshuset, der hjælper jer med fastsættelse af samværet, hvis I er mere eller mindre enige, men blot har behov for hjælp til en endelig aftale. I denne forbindelse kan I selv aftale, hvordan og hvornår samværet mellem barnet og samværsforælderen skal foregå, og I kan definere, hvordan samvær skal være i hverdage, weekender og ferier.

I de såkaldte “gule” og “røde” sager, hvor forældrene er mere uenige, er det Retten, der fastsætter samværets omfang, hvis I som forældre ikke selv kan blive enige. Hvis du vil læse om opdeling af sagerne, kan du læse mere her.

Det kan blive en lang og sej kamp, først i Familieretshuset og efterfølgende i Familieretten, hvis I som forældre har et højt konfliktniveau, og en lang kamp kan tære på kræfterne. Det er bedst for alle parter – og særligt børnene – at der findes en løsning hurtigst muligt gennem samtale, hvor I tager højde for de forskellige parametre. Det er dog det vigtigste, at aftalen om samvær er til det bedste for dit barn, men samtidig også, at det langt hen af vejen, er en aftale, som du kan leve med.

HVORDAN KAN JEG SIKRE, AT SAMVÆRSAFTALEN OVERHOLDES?

En samværsaftale er en juridisk aftale, som fastlægger forældreansvaret og fordelingen af samvær mellem forældrene og deres børn. Det er derfor vigtigt, at samværsaftalen bliver overholdt fra begge parter, og i den forbindelse er god og tryg kommunikation mellem forældrene nøglen.

Skulle der alligevel opstå en situation, hvor aftalen ikke bliver overholdt, kan Familieretten i sidste ende gennemtvinge, at aftalen overholdes. Dette sker altid med størst mulig hensyntagen til barnet.

HVIS DU TIDLIGERE HAR FÅET AFSLAG PÅ SAMVÆR

Hvis Familieretten tidligere har fastslået, at du ikke har ret til samvær, betyder det ikke nødvendigvis, at du aldrig kan få ret til samvær. Det kan være muligt at tage sagen op igen, hvis forholdene har ændret sig, og der derfor kan ske en ændring i samværet. En samværsordning skal altid tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet i den givne situation, og ordningen kan derfor godt ændres med tiden.

FÅ ADVOKATHJÆLP TIL SAMVÆRSSAGER

For at opnå den bedste samværsaftale for dig og dit barn, er det en god ide at kontakte en advokat, så du kan få vejledning fra starten. Hos Retsadvokaterne finder du advokater med speciale i samværssager, og vi kan bistå med en kompetent rådgivning under hele forløbet.

Du kan kontakte Retsadvokaterne på telefon 41 94 80 00 eller info@retsadvokaterne.dk