SAMVÆR

Få en advokat til at hjælpe dig med din samværssag

Medmindre der er helt særlige forhold der gør sig gældende, så har du ret til samvær med dit barn. Dette gælder uanset, om der er fælles forældremyndighed, eller den anden forælder har forældremyndigheden alene. Hvis ikke du kan blive enig med den anden forælder om samvær, så kan du kontakte Familieretshuset for at få dem til at fastsætte samværet. Allerede på dette tidspunkt, er det en god ide at rette henvendelse til en advokat.

Det er Familieretshuset der hjælper jer med fastsættelse af samværet, hvis I er mere eller mindre enige. I de såkaldte “gule” og “røde” sager, er det Retten, der fastsætter samværets omfang, hvis I som forældre ikke selv kan blive enige. Hvis du vil læse om opdeling af sagerne, kan du læse mere her.

Det kan blive en lang og sej kamp først i Familieretshuset og efterfølgende i Familieretten, hvis I som forældre har et højt konfliktniveau, og en lang kamp kan tære på kræfterne. Det er bedst for alle parter – og særligt børnene – at der findes en løsning hurtigst muligt. Det er dog det vigtigste, at aftalen om samvær er til det bedste for dit barn, men samtidig også, at det langt hen af vejen, er en aftale, som du kan leve med.

Hvis du tidligere har fået afslag på samvær

Hvis Familieretten tidligere har fastslået, at du ikke har ret til samvær, så betyder det ikke nødvendigvis, at du aldrig kan få ret til samvær. Det kan være muligt at tage sagen op igen, hvis forholdene har ændret sig.

For at opnå den bedste samværsaftale for dig og dit barn, er det en god ide at kontakte en advokat, så du kan få vejledning fra starten, og hos Retsadvokterne kan vi bistå med en kompetent rådgivning under hele forløbet.

Du kan kontakte Retsadvokaterne på telefon 41 94 80 00 eller info@retsadvokaterne.dk