Værtshusslagsmål – Straffelovens § 248

Til voldsbestemmelserne hører straffelovens § 248, som omhandler legemsangreb under slagsmål. Også
kendt som værtshusslagsmål. Tag altid kontakt til en forsvarsadvokat hos Retsadvokaterne, hvis du bliver
sigtet efter straffelovens § 248, så du kan få den bedste forsvarsadvokat til din sag.

§ 248
For legemsangreb under slagsmål, eller når den angrebne har øvet gengæld mod angriberen, kan straffen
under særlig formildende omstændigheder bortfalde.

Legemsangreb under slagsmål kan behandles mildere ifølge § 248. Tilsvarende gælder, hvis den angrebne
har øvet gengæld mod angriberen.

Der skal i det konkrete tilfælde foreligge formidlende omstændigheder, der gør, at straffen kan bortfalde.

Eksempler for formidlende omstændigheder kunne være:

  • At der tidligere har været uoverensstemmelser mellem parterne.
  • Handlinger foretaget i nødværge
  • At volden mod den anden part udøves som gengæld i sammenhæng med volden udøvet mod en
    selv.