Verden har forandret sig – nærmest hen over natten. Alle de planer, vi havde for de næste uger, er aflyst, og det er endnu uvist, hvor mange uger eller måneder, der går, før vi kan vende tilbage til en normal hverdag.

Vi har allerede måttet acceptere, at planerne i påsken er aflyst, og vi venter spændt på at få at vide, om vi også kan se frem til aflyste festivaler, rejser i sommerferien og aflyste sommerfester.  Men hvem skal betale, når vi ikke kan komme afsted på den sidste skiferie i påsken eller årets festival bliver aflyst? Er det forbrugeren eller arrangøren? Og skal musikerne betales, selvom de ikke skal spille på festivalen?

Hvad er force majeure?

Force majeure er en betegnelse, som betyder ”større styrke”. Force majeure bruges ofte i kontrakter, som beskriver en hændelse, som ingen af parterne kan være skyld i, som f.eks. usædvanlige vejrforhold eller krig. Udgangspunktet er, at hvis en ferierejse bliver aflyst på grund af en force majeure situation, så er rejseselskabet, hvor rejsen er bestilt, normalt ikke erstatningsansvarlig over for feriegæsterne.

Hvis en aftale eller en kontrakt, f.eks. ved et byggeri, indeholder en bestemmelse om force majeure, så vil det komme an på en konkret fortolkning, hvad der hører ind under force majeure. Hvis kontrakten ikke indeholde nogen bestemmelse om force majeure, så skal det undersøges nærmere, da det så vil afhænge af, hvilken form for kontrakt, der er tale om. Hvis det er en kontrakt, som hører under dansk ret, så er der en generel regel om at force majeure gælder.

Er Covid-19 en force majeure-situation?

Man kan ikke som udgangspunkt konkludere, at Covid-19 er en force majeure-situation. Det kommer altså an på en vurdering af den kontrakt, der er indgået, f.eks. at det af kontrakten fremgår, at en epidemi er en force majeure-situation. Hvis der ikke fremgår noget specifikt om force majeure, har det betydning, hvilket område kontrakten omhandler – rejser, byggerier, koncerter osv.

Der findes formentlig mange kontrakter i Danmark, som ikke har overvejet vigtigheden af begrebet force majeure, da vi i Danmark heldigvis ikke er vant til force majeure-situationer. Vi skal nok vænne os til, at det bliver anderledes i fremtiden. Derfor er det også vigtigt, at man overvejer om de kontrakter, som man formentlig anvender igen og igen, skal have en gennemgang, så kontrakten bliver mere specifikt omkring f.eks. epidemier.

Kan min virksomhed få erstatning for en aflyst ordre på grund af Covid-19?

Hvis vi konkluderer, at Covid-19 ikke er en force majeure-situation, er det næste spørgsmål, hvem der så skal betale for f.eks. den manglende ordre hos murermesteren.

For at kunne have mulighed for erstatning, er det nødvendigt, at den der ønsker erstatningen, kan bevise, at tabet skyldes Covid-19. Kan det ikke bevises, så stopper undersøgelsen af spørgsmålet allerede her.

Kan den erstatningssøgende bevise, at aflysningen skyldes Covid-19, så kan man gå videre. Hernæst er det vigtigt, at den, der har lidt et tab, ikke selv har været skyld i tabet. Hvis murermesteren mister en ordre, fordi han selv er sat i karantæne, så er det klart, at han ikke kan få erstatning fra den kommune, hvor han skulle have bygget en mur, eller repareret et badeværelse. Det er også klart, at hvis murermesteren ikke kan udføre ordren, fordi hans svende er blevet syge på grund af Covid-19, men det kan dokumenteres, at svenden er blevet smittet på arbejdspladsen, fordi murermesteren ikke har overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at så kan murermesteren heller ikke få erstatning fra den kommune, hvor ordren skulle lægges.

Rigtig mange mennesker påføres et tab i disse dage på grund af Covid-19, og Staten er allerede i gang med at hjælpe de virksomheder, som rammes at de forskellige tiltag. Det fremgår også af den epidemilov, som vi har i Danmark, at det kan besluttes, at hvis nogen påføres et tab, så kan vedkommende have ret til erstatning. Men det er altså et krav, at man kan dokumentere, at de foranstaltninger, der er sat i værk på grund af Covid-19, er skyld i ens tab.

 

Skrevet af Ronnie Varberg, advokat 

Roskilde den 27.  marts   2020.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk