SPIRITUSKØRSEL

I DANMARK MÅ MAN KØRE BIL OG ANDRE MOTORDREVET KØRETØJER MED 0,5% ALKOHOL I BLODET. HAR DU MERE ALKOLHOL I BLODET END 0,5%, SÅ ER DER TALE OM SPIRITUSKØRSEL. Hvis du vil køre et motordrevet køretøj i Danmark, så må du ikke have mere end 0,5% alkohol i blodet. Bliver...

Kan en medarbejder fyres under sygdom?

En medarbejder kan som udgangspunkt altid opsiges. Det er dog ikke altid sikkert, at det kan gøres uden omkostninger for arbejdsgiveren. Hvis en medarbejder fyres uden en lovlig/saglig grund, så kan arbejdsgiveren risikere at skulle betale erstatning og/eller...

Hvorfor skal du have en entreprisekontrakt?

Drømmehuset kan ende som en katastrofe uden en ordentlig gennemarbejdet entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er en kontrakt, som kan indgås mellem en bygherre – det vil sige, den som skal have bygget et hus – og entreprenøren på den anden side – det vil sige den,...

Hvad er nødværge?

Nødværge er et begreb, som bruges i straffeloven. Af straffelovens § 13 fremgår det, at en handling, som er foretaget i nødværge, er straffri. Det betyder med andre ord, at hvis man har foretaget en kriminel handling, som man normalt ville blive straffes for, så...

Hvem skal berigtige din bolighandel?

Der findes ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige din bolighandel. Det er derfor op til dig som køber at vælge, hvem du ønsker rådgivning fra i forbindelse med indgåelse af købsaftalen og berigtigelsen af boligen. En rådgiver må, uanset om denne er...

Arver samlevende automatisk hinanden?

Tror du også, at I som samlevende automatisk arver efter hinanden, når I har boet sammen i mere end 2 år? Det gør man ikke. Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende automatisk arver efter hinanden, når de har boet sammen i to år. Dette er ikke tilfældet....