Der findes ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige din bolighandel. Det er derfor op til dig som køber at vælge, hvem du ønsker rådgivning fra i forbindelse med indgåelse af købsaftalen og berigtigelsen af boligen.

En rådgiver må, uanset om denne er advokat eller ejendomsmægler, rådgive både køber og sælger i samme handel.

Som køber er det vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsmægleren udelukkende varetager sælgers interesser. Ønsker du også, at nogle skal varetage dine interesser som køber, er det derfor en klar fordel at have sin egen advokat med i handlen.

Den juridiske hjælp kan komme tre veje fra – en boligadvokat, en jurist eller en ejendomsmægler. Der er forskel, men hvem er mest kompetent?

Fordelene ved en boligadvokat

En bolighandel kan være indviklet og der er mange faldgruber, man skal være opmærksom på. En boligadvokat har de bedste forudsætninger for at guide og hjælpe dig igennem en bolighandel.

I indgåelsen af en bolighandel vil man som oftest blive anbefalet at kontakte en boligadvokat. Dette er der god grund til, eftersom boligadvokaten hovedsageligt har specialiseret sig i køb af fast ejendom. En boligadvokat kan levere en fuld berigtigelse af din bolighandel.

Som køber er det dit ansvar at sætte dig ind i de mange forskellige dokumenter som er tilknyttet bolighandlen. Med en boligadvokat til at hjælpe dig, overlades ansvaret til denne. Hvis noget skulle gå galt i handlen, er det din advokats ansvar. Det er advokatens lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker beløbet.

Med et advokatforbehold får du mulighed for at springe fra købsaftalen – også selvom du har skrevet aftalen under. Et advokatforbehold er ikke altid en automatisk del af købsaftalen, hvorfor det er vigtigt at man sikrer sig, at et sådant er indføjet i aftalen.

Med en boligadvokat ved din side i en bolighandel, kun du som køber derfor føle dig helt sikker.

Juristen

Titlen som jurist er ikke beskyttet, modsat en advokat. En jurist har uddannelsen som cand.jur., men har ikke fået bestalling som advokat. Dette kan ved en bolighandel byde på flere vanskeligheder.

En jurist har ikke samme uddannelsesmæssige baggrund og specialisering i bolighandel som en advokat. I forlængelse heraf skal en jurist ikke løbende efteruddanne sig. Det skal en advokat, så den bedste rådgivning er sikret. Ansvarsforsikringen som en advokat skal have, er heller ikke et krav for en jurist, hvorfor denne ikke kan dække alt.

Hvis noget går galt eller andet har givet anledning til at klage over juristen skal dette ske til de almindelige klageorganer, da Advokatklagenævnet kun er for advokater.

En jurist vil af den grund være billigere end advokaten. Det kan dog i sidste ende blive en meget dyr omgang, hvis noget går galt.

Ejendomsmægleren

Som sagt er ejendomsmægleren sælgers mand. Nogle ejendomsmæglere tilbyder til trods herfor at udøve køberrådgivning.

Selvom en ejendomsmægler er dygtig og kompetent inden for handel med fast ejendom, har denne ikke de samme forudsætninger for rådgivning af køber, som boligadvokaten har. Boligadvokatens specialisering gør denne mere kvalificeret til at give den bedste rådgivning til køber.

På samme måde som en jurist har en ejendomsmægler ikke de samme klagemuligheder som en advokat. Spørgsmålet om forsikring kan ligeledes være kompliceret.

En ejendomsmægler skal anbefales, når der er tale om salg af fast ejendom.

 

Skal du købe bolig og har brug for en, der kan berigtige denne – falder det bedste valg derfor på advokaten. Her kan du læse mere om priser, advokatforbehold og køb af fast ejendom her.

 

Skrevet af Cecilie Mieth, advokat

Roskilde den 8.  april   2020.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk