Den 17. december 2014 blev der fremsat et lovforslag med ændringer til den eksisterende forældreansvarslov.

Der gøres opmærksom på, at der kun er tale om et forslag til ændring, og det derfor fortsat er den nuværende forældreansvarslov fra 2011, der er gældende.

Jeg vil her og har i de forrige indlæg gennemgået de væsentligste forslag til ændringerne, og kommet med mit bud på, hvad det vil have af betydning, hvis de bliver vedtaget.

Jeg har i de forrige indlæg gennemgået forslaget om ændringer til bestemmelsen om erstatningssamvær, midlertidige afgørelser om samvær og mødepligt i Statsforvaltningen.
Jeg vil i dette oplæg gennemgå forslaget om børnesagkyndig rådgivning ved fuldbyrdelse af forældreansvar.

BØRNESAGKYNDIG RÅDGIVNING VED FULDBYRDELSE AF FORÆLDREANSVAR

I dag er det sådan, at statsforvaltningen skal tilbyde forældre og børn børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Statsforvaltningen kan dog undlade det, hvis det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt.
Forældrene har ikke pligt til at deltage.
Når et barn ikke udleveres til samvær eller ikke tilbageleveres efter samvær, kan fogedretten bistår med at barnet bliver udleveret.
Forslaget til de nye ændringer går ud på, at tilbyde forældrene børnesagkyndig rådgivning umiddelbart inden fuldbyrdelse igennem fogedretten.

KOMMENTAR

Når forældre er så uenige om, hvor barnet skal være, eller om den anden forælder må have samvær med barnet, at de tager kontakt til fogedretten, så er der som oftest tale om så voldsomt et konfliktniveau, som man ikke engang finder på en slagmark. Der er voldsomt for børnene – uanset alder – at skulle blive udleveret med fogedrettens hjælp, og det er derfor klart, at dette skal være absolut sidste udvej.
Jeg må derfor også tilslutte mig dette forslag, men må igen spørge, om det er det bedste vi kan gøre? Findes der ikke andre bestræbelser, som kan forhindre at antallet af henvendelser til fogedretten vokser?

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk