STRAFFENE I DANMARK

I Danmark har vi forskellige måder at straffe på. Det kan både være med betinget fængsel og med ubetinget fængsel. Det kan også være, at man skal afsone sin dom med fodlænke eller udføre samfundstjeneste. Vil du læse mere om sigtelse, anholdelse, grundlovsforhør mv,...

Ungdomsdomstol

Den 18. december 2018 blev den endelige lov vedrørende det nye Ungdomskriminalitetsnævn og Ungekriminalforsorg vedtaget. Helt konkret betyder det, at Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe afgørelser i sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er i ”...

Psykisk vold

I dag findes der ikke en selvstændig bestemmelse i straffeloven, som kriminaliserer psykisk vold. Det skyldes formentlig, at psykisk vold har været længe undervejs – og formentlig stadig er undervejs – for at blive accepteret på lige vilkår med fysisk vold. Hertil...