HVORFOR HAR VI NOGET DER HEDDER TVANGSARV?

Tvangsarven er 25 % af den formue, som du efterlader dig, når du dør. Det betyder, at efterlader du dig 500.000 kr., så vil de 125.000 kr. være det, som man kalder tvangsarv.

Ved at oprette et testamente, kan du bestemme, hvad der skal ske med din formue, når du dør. Det gælder dog ikke for tvangsarven, som er øremærket til dine tvangsarvinger.

Tvangsarvingerne er dine børn også kaldet livsarvinger. Er et af dine børn døde før dig, vil dit afdøde barns barn – altså dit barnebarn – træde i stedet for dit barn. Det samme gælder, hvis både dit barn og barnebarn er afgået ved døden før dig, men efterlade dig et oldebarn, så vil oldebarnet træde i stedet for dit barn. Din ægtefælle er også tvangsarving.

Hvor kommer reglerne fra?

Reglerne om tvangsarv finder man i arveloven. Den nuværende arvelov stammer fra 2008. Med den nuværende arvelov blev tvangsarven reduceret fra 50 % til 25 %.

Helt tilbage fra 1200-tallet, kan man finde love om tvangsarv. Slægtsarvingerne var inddelt i flere klasser, og når der bare var en arving i den ene arveklasse, så blev resten udelukke. Efter de ældste regler var børn de vigtigste arvinger, mens ægtefæller ikke fik nogen betydning i arvemæssige henseende.

Hvor tvangsarv til børn altså har eksisteret længe, så er tvangsarv til ægtefæller et nyere begreb.

Tvangsarven er altså et begreb, som er kommet til for at sikre, at formuen blev i slægten.

Kan man komme uden om tvangsarven?

Ved at oprette et testamente, kan du reducere tvangsarven for dine børn, eller bare et af dine børn. Du kan nemlig ved at oprette et testamente bestemme, at tvangsarven til et eller flere børn, kun skal være 1 million. Det kræver selvsagt, at der er en million i arv efter dig.

Det er altså ikke muligt, at gøre dine tvangsarvinger arveløse, da de altid skal have deres tvangsarv. Den eneste måde, hvorpå tvangsarvingerne kan ende med ikke at arve noget er, hvis der ikke er noget overhovedet at arve efter dig .

Derudover er der den situation, hvor formuen efter dig ikke overstiger 720.000, og du ud over livsarvinger, også har en ægtefælle. I dette tilfælde kan ægtefællen nemlig anmode om, at få boet udlagt til sig, hvis der intet bliver at udlodde til andre arvinger, og ægtefællen påtager sig ansvaret for dine gældsforpligtelser.

Hvorfor har vi stadig tvangsarv i 2015?

Da man i 1961 diskuterede tvangsarven, og hvorvidt den fortsat skulle eksistere, kom man frem til, at den ikke skulle ophæves blandt andet, da man mente, at en ophævelse af tvangsarven ville bryde med en gammel tradition, muligheden for at testamentere til andre end ens børn, blev i forvejen kun benytte ganske sjældent, børn ville ikke kunne udsættes for trusler om at blive gjort arveløse.

I 2006 da man igen diskuterede tvangsarven – og hvor den efterfølgende blev ændre fra 50 % til 25 % – kom man frem til, at det der talte for en afskaffelse blandt andet var følgende:

  • Levealderen er stigende, og arvingerne vil være mellem 45 og 60 år før de skal arve deres forældre, hvilket betyder, at deres forsørgelsesmæssige hensyn ikke længere er til stede.
  • Det bør være ens eget valg, hvem man ønsker der skal have sin formue, som man selv har sparet sammen.
  • Nutidens familier med særbørn og fællesbørn besværliggøre ønsket om at tilgodese sin nye ægtefælle, hvis der er børn, der skal have tvangsarv.

Man kom også frem til, at det der talte mod afskaffelse af tvangsarven, var følgende:

  • Det ville være et brud på en lang tradition
  • Det er en beskyttelse af mindreårige børn
  • Tvangsarven forhindre forældre i at true om arveløshed
  • Den beskytter særbørn

Ud fra blandt andet disse hensyn, besluttede man at det vil være for vidtgående at afskaffe livsarvingernes tvangsarveret.

Vil du vide mere om tvangsarv, eller skal du bruge en advokat til et testamente. Klik her.

Cecilie Mieth, Advokat, email: cm@retsadvokaterne.dk

SØGER DU EN ADVOKAT?
Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk