Ombudsmanden er en institution og chefen for denne kaldes også for ombudsmanden. Udover ham er der ca. 90 ansatte, som hjælper ham med alle sagerne.

HVEM ER OMBUDSMANDEN?

Ombudsmanden er en person ( siden 1. februar 2012 – Jørgen Steen Sørensen) , som bl.a. kan hjælpe de borgere, som mener, at deres sag er blevet fejlagtigt vurderet af en myndighed. Den første ombudsmand tiltrådte tilbage i 1955 og meningen var/er, at både den der klager, og den der bliver klaget over, bliver hørt.

Så hvis du vil klage over offentlige myndigheders afgørelse af din sag eller behandling af denne eller dig, er det ombudsmanden, du skal henvende dig til. Ombudsmanden er jurist og det er Folketinget, der har valgt ham.

HVILKE SAGER ER DET SÅ, OMBUDSMANDEN BESKÆFTIGER SIG MED?

De sager, der er flest af, er klagesager. Som nævnt ovenover er det i de tilfælde, hvor borgere ikke mener, at deres sag er blevet korrekt vurderet af en offentlig myndighed.
Ombudsmanden kan ved sådanne sager vælge enten at afvise klagen eller undersøge klagen. Klagen kan blive afvist enten fordi ombudsmanden ikke MÅ behandle klagen eller ikke VIL behandle klagen.

Hvis ombudsmanden vælger at undersøge klagen, vil den pågældende myndighed blive kontaktet og dernæst komme med nogle forklaringer/svar, som borgeren oftest får lov til at reagere på. Sagerne blive udelukkende behandlet ud fra myndighedens og borgerens oplysninger.

Hvis ombudsmanden er enig med borgeren, kan han anmode om, at myndigheden behandler sagen igen. Ombudsmanden må dog ikke selv afgøre sagerne. Det er ikke hver gang, at ombudsmanden finder det nødvendigt at kontakte myndigheden. Nogle gang skriver ombudsmanden udelukkende sin bemærkning på baggrund af borgerens oplysninger og finder i sådanne tilfælde derfor myndighedens vurdering korrekt.

HVORDAN BLIVER EN KLAGE RENT PRAKTISK BEHANDLET?

Når en klage er modtaget hos ombudsmanden, bliver den hurtigt set igennem af en jurist og dernæst kategoriseret alt afhængig af, hvordan den skal behandles hos ombudsmanden. Næste skridt er, at en sagsbehandler læser klagen igennem for at afgøre, om ombudsmanden kan gå ind i sagen.

Så sker der enten det, at borgeren får at vide, at ombudsmanden ikke har mulighed for at gå ind i sagen og selvfølgelig hvorfor eller også vil sagen blive undersøgt og den skriftlige dokumentation fra borgeren gennemlæst. Den sagsbehandler, som sidder med sagen, har mulighed for at kontakte den pågældende myndighed, hvis der skulle være tvivl om noget.

Tilsidst får ombudsmanden et svar fra myndigheden og sender det til borgeren, som enten kan acceptere svaret eller komme med nye informationer, som så atter engang sendes til myndigheden.
Der er ikke altid, at der opnås enighed.

HVILKE SAGER SIDDER OMBUDSMANDEN ELLERS MED?

Udover klagesager fra borgere kan ombudsmanden også selv starte med at gå ind i sager, såkaldte initiativsager. Det er overvejende, hvis ombudsmanden ikke kan nikke genkende til omtale af en offentlig myndighed f.eks i medierne. I sådanne sager indhenter ombudsmanden informationer hos myndigheden og på baggrund af de informationer, vurderer ombudsmanden, om sagen skal behandles.

Ombudsmanden har også tilsynssager eller nærmere betegnet tilsynsbesøg. Det handler om tilsyn af borgere, som af forskellige grunde ikke har deres frihed ( fængsel, psykiatriske afdelinger, døgninstitutioner osv). Blandt andet tjekker ombudsmanden også op på, hvordan børn behandles på forskellige institutioner eller hos plejefamilier.

HVORDAN KLAGER MAN TIL OMBUDSMANDEN?

Du kan enten klage via et skema, som du finder på ombudsmanden.dk eller du kan sende din klage pr post eller mail. Alle de praktiske informationer findes også på ombudsmandes hjemmeside.
Det koster ikke noget at klage til ombudsmanden. Du kan dog først klage til ombudsmanden, når du har klaget direkte til myndigheden og ikke var tilfreds med udfaldet. Du skal klage senest 1 år efter, du har fået afgørelsen på den sag, du vil klage over.

SØGER DU EN ADVOKAT?
Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk