Du kan have ret til førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat.

Det er din kommune, der kan beslutte at du skal have ret til førtidspension. Kommunen beslutter om du har ret til førtidspension ud fra forskellige forhold, blandt andet forhold om uddannelse, erfaring og dit helbred.

Hovedreglen er at du skal være fyldt 40 år for at kunne få tilkendt førtidspension. Det kan du læse mere om under spørgsmålet ” Hvor gammel skal jeg være for at få førtidspension”.

Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb for at kommunen kan vurderer om du har ret til førtidspension. Det kan du læse mere om under spørgsmålet  “Hvad er et ressourceforløb”.

Hvor gammel skal jeg være for at få førtidspension?

Er du under 40 år, er udgangspunktet, at du ikke kan få førtidspension medmindre du er så syg eller har så stor funktionsnedsættelse, at det er helt åbenbart, at du ikke er – eller ikke bliver – i stand til at arbejde.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb er et forløb, som bliver tilrettelagt specielt for dig. Forløbet kan indeholde mange forskellige tilbud som f.eks. sociale-, behandlings-, uddannelses- og beskæftigelses tilbud.

Formålet med sådan et ressourceforløb er, at forsøge at udvikle din arbejdsevne, så du kan blive selvforsørgende.

Et forløb kan vare mellem 1 til 5 år og du kan få flere forløb tilkendt.

Hvad er rehabiliteringsteamet?

Rehabiliteringsteamet skal består af repræsentanter fra forskellige relevante forvaltninger, såsom beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet og en sundhedskoordinator fra regionen skal ligeledes være repræsenteret i rehabiliteringsteamet.

Borgeren skal som udgangspunkt deltage i mødet med rehabiliteringsteamet sammen med sin sagsbehandler, men kan mødet afholdes uden borgeren, såfremt kommunen vurderer det åbenbart formålsløs, at arbejdsevnen kan udvikles.

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal udarbejdes førend sagen behandles i rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet skal drøfte og ved deres indstilling pege på, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er relevante at iværksætte, for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet kan også pege på iværksættelse af ressourceforløb og skal herunder pege på, hvilken støtte og opfølgning der er relevant.

Rehabiliteringsteamet kan alene indstille til afgørelse, men kan ikke træffe en afgørelse. Dog vil kommunen som oftest altid træffe den afgørelse som rehabiliteringsteamet har indstillet til.

Kan jeg selv søge om førtidspension?

Du kan godt selv søge om førtidspension, f.eks. hvis din sagsbehandler ikke vil indstille dig til en førtidspension.

Problemet ved at søge førtidspension selv er, at kommunen alene tager stilling til om du er berettiget til pension ud fra de oplysninger der er i din sag på tidspunktet for ansøgningen. Kommunen må ikke indhente flere oplysninger. Du vil derfor som oftest få afslag på førtidspension, hvis du selv søger om pension.

Hvor lang tid tager en sag om førtidspension?

Fra kommunen beslutter sig for at rejse en sag om førtidspension må der højst gå 3 måneder før der bliver truffet en afgørelse. Hvis ikke kommunen kan nå det inden for denne frist, så skal du have en skriftlig meddelelse med en ny frist. Du skal være opmærksom på, at 3-måneders fristen først gælder, når kommunen har besluttet sig for at rejse en sag om førtidspension. Undersøgelserne inden da, hører ikke under 3-måneders fristen.

Kan jeg klage over kommunens afgørelse om førtidspension?

Hvis du ikke er enig med en afgørelse som kommunen har truffet, så har du altid mulighed for at klage til ankestyrelsen. I afgørelsen fra kommunen skal der følge en klagevejledning, hvor det blandt andet skal fremgå, hvor længe du har til at klage (klagefrist) og hvor klagen skal sendes hen. Husk at det er meget vigtigt at klagefristen overholdes.

Har jeg brug for en advokat til min sag om førtidspension?

Hvis du har fået afslag på en sag om førtidspension eller du fornemmer at du vil få afslag, så kan det være en god ide at tage kontakt til en advokat. Reglerne på området er indviklet, og ofte kræver det indgående viden om lovgivningen for at kunne lave en klage som er relevant.

Det er muligt, at et afslag fra kommunen kan ændres hos Ankestyrelsen, hvis klagen er skruet rigtig sammen, og det kan derfor godt betale sig at tage kontakt til en advokat. Du kan læse mere om emnet her.

SØGER DU EN ADVOKAT?
Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk