I erhvervslivet er der stor usikkerhed forbundet med Coronavirussen, og dette gælder både for virksomheder og de ansatte.

På Finansministeriets hjemmeside kan man finde nogle fakta ark, som indeholder en række tiltag omkring virksomheders muligheder for at udskyde betaling af f.eks. moms og A-skat og AM-bidrag.

Fakta arkene finder du her:

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser

På hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan man finde en lang række informationer omkring Coronavirussen og konsekvenserne ved denne. De nyeste tiltag kan findes på følgende side: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne.

For virksomhedsejere kan følgende link/side give informationer omkring muligheden for opnåelse af lønkompensation, som alternativ til afskedigelse. https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Ifølge hjemmesiden gælder lønkompensationen for alle private virksomheder, med mindst én ansat. Vilkårene kan herudover læses på guiden på linket.

Selve trepartsaftalen fremgår af følgende link: https://fho.dk/wp-content/uploads/2020/03/endelig-aftale.pdf

Det er Retsadvokaternes anbefaling, at man ikke uden juridisk rådgivning bryder funktionærretlige ansættelsesaftaler med henvisning til Coronavirussen, idet denne ikke umiddelbart medfører juridisk grundlag for at ophæve en sådan ansættelsesaftale. Det kan ikke udelukkes, at der efter omstændighederne kan foretages afskedigelser med henvisning til Coronavirussen, men denne vurdering må bero på en konkret vurdering af situationen.

Der kan opstå en række usikkerheder omkring mulighederne for at afbøde konsekvenserne ved denne sundhedskrise, og mulige økonomiske krise. Der er opstået spørgsmål omkring såvel virksomhedernes, som de ansattes rettigheder i denne situation.

Spørgsmål for de ansatte kunne være, ”kan jeg bare uden videre fyres og sendes hjem uden løn”, ”kan jeg blive tvunget til at afholde ferie” osv. For de offentligt ansatte er det besluttet, at disse hjemsender på fuld løn, jf. pressemødet med statsministeren.

I det private erhvervsliv er der for de fleste virksomheders vedkommende ikke den økonomiske mulighed, og derfor er spørgsmålene mange. Kan vi sende folk hjem med/uden løn, kan vi pålægge vores medarbejdere at afholde ferie, hvad hvis de ikke har restferie osv.

I første omgang skal det bemærkes, at der er forskel på timelønsansatte og funktionærer, da timelønsansatte ofte kan afskediges med forholdsvis kort varsel, dog oftest med 14 dages varsel. Herudover er langt de fleste ansat efter overenskomst, hvor arbejdsmarkedets parter allerede er godt i gang med at indgå aftaler omkring masseafskedigelser, hjemsendelse eller andre ordninger. Der er blandt andet indgået en ny trepartsaftale, hvorefter virksomhederne kan få lønkompensation fra staten, hvis de hjemsender medarbejderen i stedet for at foretage masseafskedigelser. Der er tiltag, hvorefter man kan lave en ny  arbejdsfordeling. Der er beslutning om, at der er straks refusion af løn til syge medarbejdere, hvis fraværet er begrundet i smitte med Coronavirus eller en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne om hjemmeophold af de pågældende medarbejdere.

Der opstår spørgsmål om varsel vedrørende afholdelse af restferie, og spørgsmålet er her, om restferie skal varsles i henhold til reglerne i ferieloven, hvoraf fremgår, at restferie normalt skal varsles med 1 måneds varsel. Der syndes dog i arbejdsgiverorganisationer at være bred enighed om, at der med Coronavirussen er tale om en nødsituation, hvorfor restferie, feriefridage og afspadsering af virksomheder kan varsles til afholdelse med dagsvarsel. Dette følger blandt andet af Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/coronavirus—10-sporgsmal-og-svar/. I forhold til afskedigelse af medarbejder som følge af Coronavirus, så følger det af funktionærlovens afskedigelsesregler, at man kan opsige en medarbejder, hvis opsigelsen er rimelig begrundet i enten virksomhedens eller den ansattes forhold. Det vil sige, at en virksomhed efter omstændighederne kan opsige en medarbejder, hvis der f.eks. er svigtende ordretilgang eller på anden vis er driftsmæssige årsager til afskedigelsen. Selve afskedigelsen skal følge almindelige opsigelsesregler, herunder med det varsel den ansatte i henhold til kontrakten eller funktionærloven er berettiget til. Der ses på nuværende tidspunkt ikke at være politiske tiltag, som medfører en smidigere adgang til at afskedige funktionæransatte med f.eks. et kortere varsel, som følge af den driftsmæssige situation virksomhederne er i som følge af Coronavirussen.

De politiske tiltag synes dermed ikke på nuværende tidspunkt at tilgodese funktionærtunge virksomheder med lønninger på noget over kr. 23.000.

Retsadvokaterne står til rådighed med rådgivning omkring ovennævnte forhold, herunder i forhold til de ansættelsesretlige problemstillinger, der er opstået og vil opstå i kølvandet på Coronavirussen. Se hvordan vi kan hjælpe dig her.

 

Skrevet af Ronnie Varberg, advokat 

Roskilde den 16.  marts   2020.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk