Som udlejer er det som udgangspunkt altid svært at komme af med sin lejer. Der findes dog situationer, hvor du som udlejer er berettiget til at bede din lejer om at flytte.

Ud over, at du skal have styr på hvilke regler der findes på området, skal du som udlejer også kende forskellen på, hvornår du kan opsige en lejer og hvornår du kan ophæve en lejer

Der er stor forskel på om man ophæver eller opsiger et lejemål. Konsekvenserne ved at ophæve et lejemål  er langt større end det gør sig gældende ved at opsige et lejemål – i hver fald for lejer.

Ved en ophævelse af et lejemål skal lejer flytte straks.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de vigtigste regler, som der er for henholdsvis opsigelse og ophævelse.

Opsigelse

Er du udlejer af et enfamiliehus eller en ejerlejlighed, kan du – som hovedregel – kun opsige lejer, hvis du selv skal bo i huset/ejerlejligheden. I denne situation skal du give lejer et opsigelsesvarsel på mindst 1 år.

Er du udlejer af et hus, hvor du som udlejer selv bor i den ene del af huset, så kan du opsige lejer uden en begrundelse, men du skal stadigvæk give lejer et opsigelsesvarsel på mindst 1 år.

Opsigelsen skal dog altid være rimelig. Rimeligheden vurderes ud fra både udlejer og lejers forhold. Der tages blandt andet hensyn til, hvor længe du som udlejer har ejet ejendommen, og lejerens mulighed for at finde en anden bolig.

Hvis du som udlejer har opsagt din lejer efter denne bestemmelse, og der inden for opsigelsesfristen eller 3 måneder efter lejerens fraflytning har fået en anden lejlighed i ejendommen ledig, skal du tilbyde denne lejlighed til lejer.

Udlejer du et værelse i din egen bolig, kan du opsige din lejer med 1 måneds varsel. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du efterfølgende lejer værelset ud til en ny lejer til en højere leje, så kan opsigelsen blive tilsidesat.

Har du en ejendom som skal nedrives, kan du også opsige din lejer.

Du kan naturligvis også opsige din lejer, hvis han ikke overholder god skik og orden eller overholder de regler, der er i husordenen. Lejer skal dog først have en påmindelse. Opsigelsesvarslet er 3 måneder.

Du kan læse mere om opsigelse af lejer her.

Ophævelse

Som udlejer kan du ophæve lejemålet, hvis lejer groft har misligholdt sine forpligtelser, men du skal i næsten alle situationer først give en advarsel.

Der findes 8 relevante situationer, hvor du kan ophæve lejemålet.

Først og fremmest kan du ophæve lejemålet, hvis lejer ikke betaler sin husleje eller anden pligtig pengeydelse, som f.eks. kan være betaling for varme. Der er helt særlige regler for fremgangsmåden ved ophævelse p.g.a. manglende betaling af huslejen. For det første skal du give lejer et skriftlig påkrav, hvor du giver lejer en frist på 14 dage til at betale huslejen. Bliver huslejen derefter ikke betalt, så kan du ophæve lejemålet og forlange at lejer flytter med det samme.

En anden situation, hvor du som udlejer kan ophæve lejemålet er, hvis lejer bruger det lejede til andet end, hvad der er aftalt. Det kan f.eks. være, hvis lejer driver erhvervsvirksomhed fra lejemålet uden du har givet tilladelse til det. Du skal dog først forsøge at få lejer til at stoppe med det der ikke er aftalt før du kan ophæve lejemålet.

Du kan også ophæve lejemålet, hvis lejer ikke vil give dig adgang til lejemålet, hvor du i følge loven har ret til at få afgang til lejemålet. Det kan f.eks. være, hvis der er behov for vedligeholdelse af lejemålet.

En anden mulighed for at ophæve lejemålet, har du som udlejer, hvis lejer holder op med at bo i lejemålet.

Du kan også ophæve lejemålet, hvis lejer vanrøgter det lejede og ikke bringer forholdene i orden, når du beder om det.

Det sker, at lejer overlader lejemålet til andre, som ikke er en del af deres husstand, og så må du som udlejer også ophæve lejemålet.

En anden situation er, hvis lejer tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden, og du efter at have givet en påmindelse, fortsætter den uhensigtsmæssige opførelse. Du kan så ophæve lejemålet.

Den sidste situation, hvor du kan ophæve lejemålet er, hvis lejer i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejers fjernelse er påkrævet. Det kan f.eks. være, hvis lejers husstand eller lejers gæster forulemper andre i ejendommen. Du kan læse mere om ophævelse af lejemål her.

LÆS MERE OM EMNET HER

Cecilie Mieth Advokat, email: cm@retsadvokaterne.dk

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk