1. juli 2015 kom der som bekendt en ny lejelov, og derfor også en ny formular til lejekontrakten. Ændringen af lejeloven betyder, at typeformularen er blevet tilpasset, og det er især vigtigt for udlejere at være opmærksom på ændringerne, så man bruger den rigtige typeformular som baggrund for standardlejekontrakten.

Den nye typeformular A, 9. udgave er gældende fra 1. juli 2015. Den er derfor kun brugbar for lejeaftaler indgået fra 1. juli 2015 og frem. Det er vigtigt at benytte den korrekte standardlejekontrakt i forhold, hvornår lejeaftalen indgås.

De væsentligste ændringer i typeformularen finder man i §§ 7, 8 og 11, og det er dem, vi ser nærmere på herunder.

§ 7 – lejemålets stand

Bestemmelsen omhandler lejemålets stand ved indflytning. Modsat den gamle bestemmelse, der også omhandlede fraflytning, er det ikke længere muligt at aftale ’nyistandsættelse’ ved fraflytning. Parterne skal i stedet angive om ”lejemålets stand er eller bliver konstateret ved et indflytningssyn”. Hvis man udlejer mere end én ejendom, er man forpligtet til at indkalde lejer til syn og udarbejde en synsrapport. Man skal indkalde med rimeligt varsel, og lejeren skal have udleveret eller tilsendt synsrapporten efterfølgende.

Hvis man undlader at indkalde til syn eller lave synsrapport, kan man som udlejer ikke kræve betaling for istandsættelse, når lejer fraflytter. Udlejer kan dog altid kræve betaling, hvis skaderne skyldes lejers misligholdelse.

§ 8 – indvendig vedligeholdelsespligt

Denne bestemmelse omhandler den indvendige vedligeholdelsespligt, der nu er blevet klart defineret i lejeloven som maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve. Man kan stadig aftale, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, men det omfatter ikke eksempelvis ruder, elkontakter eller hårde hvidevarer – disse vil altid være en del af udlejers ubetingede vedligeholdelsespligt. Hvis lejer har indvendig vedligeholdelsespligt skal vedligeholdelse foretages så ofte som påkrævet.

Er det derimod udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt, kan man undgå de stramme regler om ind- og fraflytningssyn, da udlejer vedligeholder og istandsætter lejemålet løbende. Til det formål skal udlejeren oprette en indvendig vedligeholdelseskonto, hvortil der hver måned afsættes et beløb på 44 kr. pr. m2 pr. år. Huslejen kan forhøjes med et tilsvarende beløb.

Ligesom der er krav om indflytningssyn, er der også krav om fraflytningssyn – dog kun såfremt man udlejer mere end én ejendom. Fraflytningssynet skal afholdes senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning, og der skal derefter udarbejdes en fraflytningsrapport.

Hvis lejer har misligholdt lejemålet, kan udlejer som tidligere rejse krav senest 2 uger efter fraflytningsdagen – uanset om reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn er overholdt.

§ 11 – huslejeregulering

I typeformularen er der i § 11 plads til at angive afvigelser og tilføjelser i forhold til lejeloven samt typeformularens §§ 1-10. Her har det tidligere været muligt at angive en såkaldt ”trappeleje” – en stigning i huslejen aftalt mellem parterne. Det er ikke længere muligt at aftale trappeleje.

I stedet kan der aftales en huslejeregulering efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Huslejen reguleres én gang årligt, og udlejer kan foretage reguleringen alene på baggrund af en skriftlig meddelelse til lejeren. I § 11 bør begyndelsestidspunktet for reguleringen og værdien af nettoprisindekset på tidspunktet, der danner udgangspunkt for reguleringen, fremgå.

Du kan finde typeformular A, 9. udgave af 1. juli 2015 på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside sammen med eksempler på ind- og fraflytningsrapporter. Du kan også gå på lejeguiden.dk, hvor du tillige kan finde den nye formular samt ind- og fraflytningsrapport. Du kan læse mere om udfærdigelse af lejekontrakt her.

Skrevet af Sofie Holten Hvid Lund, stud. Jur.

Har du brug for en advokat med speciale i lejeret? Så kan du se mere her.

SØGER DU EN ADVOKAT ET UDFÆRDIGELSE AF EN LEJEKONTRAKT?
Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00[

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk