Lejers fraflytning kan være forbundet med stor uenighed mellem lejer og udlejer. Fra 1. juli 2015 ændres den nuværende lejelov på flere områder, blandet andet vedrørende fraflytning. Læs om ændringerne i lejeloven her.

IND – OG FRAFLYTNINGSSYN

De nye ændringer kommer til at betyde, at det bliver obligatorisk for en udlejer med mere end en bolig, at der foretages ind- og fraflytningssyn, ligesom der skal udarbejdes ind- og fraflytningsrapport. Hvis reglerne ikke opfyldes, mister du som udlejer dit krav på istandsættelse.

ISTANDSÆTTELSE AF LEJEMÅL

Når din lejer fraflytter lejemålet, så skal det afleveres i samme stand, som lejer modtog det ved indflytningen, bortset fra almindelig slidtage. Var lejemålet nyistandsat ved indflytning, og fremgår det af lejekontrakten, at det også skal afleveres nyistandsat, så skal det naturligvis også være det ved fraflytning. Fra 1. juli 2015 kan der dog ikke aftales nyistandsættelse.

FRAFLYTNINGSSYN OG FRAFLYTNINGSRAPPORT

Hvis I laver et fraflytningssyn og en fraflytningsrapport, så er lejer ikke forpligtet til at skrive rapporten under, men det er altid nemmest at kunne bevise, hvad der er aftalt, hvis rapporten er skrevet under, af både lejer og udlejer. Ved at få lejers underskrift, har du som udlejer nemmere ved at få lejer til at betale for de arbejder, som fremgår af fraflytningsrapporten, hvis der senere skulle opstå uenighed. Du kan læse mere om fraflytning her.

HVORNÅR SKAL NØGLEN AFLEVERES?

Lejer skal aflevere nøglerne den dag lejemålet fraflyttes. Bliver nøglerne ikke afleveret, kan du som udlejer kræve, at der fortsat bliver betalt en del af huslejen og varmeregningen frem til nøglerne bliver afleveret.

14-DAGS FRISTEN

Senest 14 dage efter lejer har afleveret nøglerne, skal du som udlejer oplyse lejer om, hvilket istandsættelsesarbejde lejer skal betale for. Overskrider du 14-dages fristen, kan du ikke gøre et krav gældende over for lejer – medmindre der er tale om istandsættelse, som ikke kunne ses inden for 14-dages fristen –  og det er derfor yderst vigtigt, at du overholder de 14 dage. Har lejer ikke oplyst om sin nye adresse, skal du forsøge at sende fraflytningskravet frem pr. mail, kontakte borgerservice for at få lejers nye adresse og i det hele taget gøre bestræbelser på, at få afleveret fraflytningskravet til lejer.

14-dages fristen kan forlænges i lejekontrakten ved lejemålets indgåelse.

Er der en beboerrepræsentation skal du som udlejer også huske at indkalde beboerrepræsentanten til fraflytningssynet.

LEJEMÅLETS ISTANDSÆTTELSE

Er lejer fraflyttet, og kræver lejemålet istandsættelse, så er det dig som udlejer, der vælger, hvilke håndværkere du vil bruge. Dog kan lejer ikke pålægges omkostninger, som er højere end man må forvente. Lejer må gerne istandsætte lejemålet inden fraflytning, og er det sket og i øvrigt håndværksmæssigt korrekt, så kan du som udlejer ikke få lejer til at betale for, at du får håndværkere til at istandsætte det igen.

Skal du bruge en advokat med speciale i lejeret?

Skrevet af Cecilie Mieth, advokat hos Retsadvokaterne

SØGER DU EN ADVOKAT MED SPECIALE I LEJERET?
Så udfyld kontaktformularen herunder, og du vil blive ringet op.
Du kan også ringe direkte på Tlf. 41 94 80 00

BLEV DU KLOGERE AF DET DU LIGE LÆSTE?
Så del det med dit netværk og venner.

Skal dine venner også læse dette indlæg?

Så del det med dit netværk